Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

apr 02

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu.
Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje.
Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje i kada ono može da se otvori

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj.ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja).Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 30 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.
Za prvih 30 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 30 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Primer: Zaposlena radi u firmi tek tri meseca po ugovoru o radu. Na početku je trudnoće koja je visokorizična, i zanima je kada najranije može da otvori trudničko bolovanje.
Zaposlena može odmah da otvori trudničko bolovanje. Prethodni rad utiče samo na visinu naknade koju će primati za vreme trudničkog bolovanja, ali ne i na samo pravo na trudničko.

Primer: Žena je kod poslodavca angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od dva meseca, koji je nakon isteka produžavan još dva puta po mesec dana dana. Interesuje je da li ima pravo na trudničko bolovanje.
Nažalost, po trenutnoj regulativi radno angažovana po ovom ugovoru nema prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na porodiljsko bolovanje.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s  tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa). Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Kao što smo rekli, troškovi naknade za prvih  30 dana trudničkog padaju na teret poslodavca, a preko 30 dana na teret države.Isplatu naknade trudnici vrši poslodavac, s tim što za bolovanje preko 30 dana ima pravo da iznos naknade refundira od države.Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice. Za ovaj iznos do 30 dana poslodavac nema pravo nadoknade od države.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

 • poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade
 • filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)
 • zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju
 • sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i komlepetna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom.Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda se ovo ne bi trebalo dešavati. U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(138) komentari

Kristina Stanković 19. 06. 2018.

Poštovani,

Porodiljsko odsustvo po trenutno zakonu mogu najranije da otvorim 8.7. što znači da mi se nakanda obračunava po novom zakonu. Ono što mene zanima je sledeće. U predhodnih 18 meseci imala sam period od 5 meseci bez primanja, odnosno bez zaposlenja.
Molim Vas, recite mi da li se i tu tom slučaju prosečne mesečne zarade sabiraju sa nulom i dele sa 18. Ili se za period kada porodilja nije radila nešto uračunava u formulu?

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Sabiraju se svi prihodi koji imaju karakter zarade, a koje ste ostvarili u poslednjih 18 meseci. To konkretno kod Vas znači da se sabira 13 prihoda i deli se na 18 meseci, a umesto 5 meseci u kojima nemate prihoda ne uračunava se ništa. Ipak, postoji korektivna odredba po kojoj pun mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva ako je u 18 meseci koji ulaze u osnovicu evidentirano najmanje 6 najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Praktično, u Vašem slučaju to znači da mesečna naknada neće moći biti manja od minimalne zarade.
  Pozdrav

Milica Pavic 22. 08. 2018.

Postovani, u nedoumici sam oko trudnickog bolovanja… Do 06.06.2018 bila sam u stalnom radnom odnosu u Hendi tel firmi od 2016. god, firma se preko noci ugasila i nama nije isplacena plata za mesec maj 2018, potpisali smo otkaze i posle 10 dana pocela sam sa radom u drugoj firmi gde sam ubrzo otvorila trudnicko bolovanje na zahtev lekara, komisija mi je posle mesec dana produzila bolovanje na 3 meseca zbog komplikovane trudnoce. Moj sadasnji poslodavac trazi obracun zarade za predhodna 3 meseca iz Hendija, naime ta firma ne postoji i ne mogu to da nabavim… Mene sada zanima , s’ obzirom da imam radni staz vezan vise od 2 god , da li postoji neki problem i kako ce meni sada biti isplacivano, da li imam pravo na 100 % naknade?
Hvala

  Milan Predojević 04. 09. 2018.

  Poštovana
  Nije neophodno da Vaš novi poslodavac zahteva od Vas obračune zarada od prethodnog poslodavca. Prilikom predaje dokumentacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) u cilju isplate bolovanja zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, dovoljno je da sadašnji poslodavac priloži obračune zarada koje ste ostvarili radeći kod njega. RFZO (koji iplaćuje bolovanje, odnosno naknadu zarade za vreme održavanja trudnoće sve do otvaranja porodiljskog) neće zahtevati obračune zarada koje ste ostvarili kod prethodnog poslodavca. Bolovanje će se isplaćivati u visini od 100% od osnovice koju čini zarada koju ste ostvarili kod novog poslodavca pre nego što ste otišli na održavanje trudnoće (3 meseca ili manje ukoliko ste radili kraće kod novog poslodavca). Nakon toga ide isplata porodiljskog, koje se otvara najkanije 28 dana pre termina porođaja i traje godinu dana. Ukoliko imate više od dve godine vezanog radnog staža u periodu pre nego što ste otvorili bolovanje imaćete pravo na isplatu porodiljskog odsustva u visini od 100% od osnovice. Osnovicu čini zarada koju ste ostvarili u poslednjih 18 meseci pre otvaranja bolovanja zbog održavanja trudnoće. Porodiljsko odsustvo plaća gradska uprava i oni takođe neće tražiti nikakvu dokumentaciju od prethodnog posloidavca. Gradska uprava će izvršiti uvid u plaćanja zarada, poreza i doprinosa od strane prethodnog poslodavca. Problem može da bude jedino ako Vam nije sve uredno platio, to jest ako porezi i doprinosi nisu plaćeni zajedno sa zaradom, jer tada taj prihod ne može da uđe u osnovicu.
  Pozdrav!

Milena Pesic 05. 11. 2018.

Postovani,
Bila sam u radnom odnosu skoro 3 god, do juna 2018 kada je zatvorena Hendi tel kompanija, posle toga sam do Oktobra primala naknadu sa biroa. Mesec dana nemam primanja, ali sam saznala da sam trudna. Da li imam neka prava na primanja kao trudnica?
Unapred hvala,
Pozdrav,

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Milena
  Naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Pošto ste ostvarili pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, nemate pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ako u momentu rođenja deteta budete nezaposleni.
  Pozdrav

Tamara Paunovic-Miletic 20. 11. 2018.

Trudnica koja je osigurana po osnovu ugovora o delu jel ima prava na otvaranje trudnickog bolovanja?

  Milan Predojević 26. 11. 2018.

  Poštovana Tamara
  Ima pravo. Naknada za majku koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o delu spada u tzv ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.
  Pozdrav

07121d7cc9582e48d17cb55bc201f5b9 13. 12. 2018.

Dobro veče, radila sam od 01.12.2015.do 01.10.2018. Posle toga mi nije produžen ugovor, od oktobra do početka decembra nisam radila ,07.12 .sam potpisala ugovor u drugoj firmi ali na mesec dana ,posle toga ga produžavaju na 3.mes i sve tako do 2 godine.. ja sam saznala da sam trudna, i zanima me sada da li ja imam prava na trudnicko bolovanje i koliku cu naknadu imati ako imam prava na bolovanje ako mi je plata 35 hiljada , i da li ću imati naknadu za porodiljsko bolovanje ,tj da li će da mi se računati u tih 18 meseci i to što sam radila u drugoj firmi u slučaju da me ne otpuste ? I šta da radim ako me otpuste da bih imala koliko toliko neku naknadu?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana
  Imate pravo na trudničko bolovanje ukoliko Vam izabrani lekar utvrdi da je trudnoća rizična. Takođe, imaćete pravo i na porodiljsko odsustvo jer poslodavac sada po sili zakona mora da Vam produži ugovor. Naime, i ukoliko Vam isteene ugovor o radu na određeno vreme, a trudni ste u momentu isteka ugovora, ili u roku od 30 dana od isteka ugovora dostavite poslodavcu dokaz da ste trudni, poslodavac mora sa Vam da potpiše novi ugovor koji važi do završetka podoriljskog odsustva. U osnovicu za obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva ulaze sva primanja koja ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće, i ako ste radili kod drugog poslodavca.
  Pozdrav

Mladen Stojadinovic 16. 12. 2018.

Poštovani,

Kakava je zakon i kako se obračunava naknada na trudničko i porodiljsko odsustvo za žene koje su došle iz instranstva?
Supruga je zaposlena u Srbiji na neodređeno zadnjih mesec dana (kada je i zatrudnela), prethodnih godinu ipo dana je bila zaposlena kod istog poslodavca ali u inostranstvu pa nas interesuje da li ce se za obračun naknade za trudnicko i porodiljko Za taj period rada u inostranstvu racunati Sa nulom ili ?
Supruga je radila Regularno po zakonu i bila prijavljena na pun iznos Plate u inostranstvu.

Pozdrav i hvala!

  Milan Predojević 31. 12. 2018.

  Poštovani Mladene
  Pošto je bila regularno prijavljena na osiguranje u Republici Srbiji preko istog poslodavca, trebalo bi da se računa i taj period, bez obzira što je mesto rada bilo u inostranstvu.
  Pozdrav.

Branko-Suzana Scelovic 23. 12. 2018.

Poštovani, zaposlena sam po ugovoru o radu od 3.Oktobra 2017. God. Ugovor dam potpisala u trajanju od 2godine. U planu mi je da ostanem trudna,i to bi mi bilo treće dete po redu. Ali me zanima da li bi imala pravo na trudnicko bolovanje od prvog dana pošto radim težak fizicki posao,tačnije u večeraju jednog hotela. Da li de to uzima u obzir?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Branka
  Pravo na trudničko bolovanja utvrđuje izabrani lekar za prvih 30 dana, a nakon toga lekarska komisija RFZO. Ukoliko ovi stručno-medicinski organi utvrde da se kod Vas radi o bolesti ili komplikacijama u vezi sa trudnoćom (rizičnoj trudnoći), imaćete pravo na trudničko bolovanje.
  Pozdrav

Mirna Grbic 03. 01. 2019.

Postovani,potrebna mi je informacija kako se obracunava iznos naknade za trudnicko i porodiljsko odsustvo_? Imam 3 godine radnog staza, prijavljena na neodredjeno ali sam imala prekid od mesec dana zbog promene poslodavca.Kako se obracunava sada to zbog prekida?
Hvala unapred!

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Mirna
  Kod trudničkog bolovanja kao osnovica se uzimaju prihodi iz poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome ste otvorili bolovanje. Ukoliko taj mesec u kojem niste radili ulazi u tri meseca koja se računaju u osnovicu, kao osnovica se uzima prosečna mesečna zarada koju ste ostvarili u tri meseca koja prethode otvraranju bolovanja. Kod porodiljskog se kao osnovica uzima zarada ostvarena u 18 meseci koji prethode mesecu kad ste prestali da radite zbog trudnoće. Ukoliko taj mesec u kojem niste radili ulazi u ovaj obračunski period, umesto tog meseca neće se uzeti prosečna zarada kao kod bolovanja, već će se svi prihodi (kojih je 17) podeliti sa 18 i dobićete osnovicu za obračun porodiljskog.
  Pozdrav

Andjela Barbulovic 03. 01. 2019.

Postovani,
U radnom odnosu sam od 3.Oktobra 2017.godine, pre toga sam odradila strucnu praksu u istoj firmi i za vreme te prakse sam ostala u drugom stanju ali nisam znala. Prijavljena sam od 03.Oktobra i radila sam do 21.Januara. 21.februara sam prvi put predala papire komisiji za bolovanje (odrzavanje trudnoce). Porodiljsko bolovanje mi je otvoreno 15.Maja. Do 15.Maja 2019.godinene radim. Prvi radni dan krece 16.Maja. E sad, ja sam opet u drugom stanju. Sada sam na porodjakom bolovanju trudna. Mene sad interesuje da li se moje trudnicko bolovanje iz 2018.godine racuna u radni staz. Od Oktobra do Januara sam radila 3 meseca i prvi mesec bolovanja koje placa poslodavac je 4 meseca. Na bolovanju za ofrzavanje trudnoce sam bila od 21.februara do 15.Maja od kad mi se racuna porodiljsko bolovanje u trajanju od 12 meseci. Znaci ukupno sam u radnom odnosu 19meseci a od toga sam na trudnickom bolovanju bila 2 ipo meseca. Mene interesuje da li mogu da ostvarim pravo na platu i kako se to sad racuna? Znaci imala sam primanja 19 meseci i pre toga 6 meseci strucne prakse i za vreme bolovanja sam primala platu 100% samo preko rfzo ali da li mogu da ostvarim primanja zbog tog bolovanja od 2,5 meseca. Nadam se da me razumete i izvinite na opsirnijem pitanju. Hvala.

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Anđela
  Vaše trudničko bolovanje iz 2018. godine se svakako računa u radni staž, jer ste u tom periodu bili u radnom odnosu. Ukoliko je Vaše pitanje da li naknada koju dobijate za vreme trudničkog bolovanja ulazi u osnovicu za obračun porodiljskog, onda je odgovor negativan. Što se tiče naknade koju ste tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom primali, ona će ući u osnovicu za obračun porodiljskog odsustva sa narednim detetom.
  Pozdrav

Jovana Milovanovic 22. 01. 2019.

Poštovani,

U firmi radim i imam staž od 16 meseci, prijavljena sam na minimalac, morala sam uzeti trudničko bolovanje. Kolika će biti moja primanja na trudničkom bolovanju, a kolika na porodiljskom pošto nemam 18 meseci radnog staža? Hvala i srdačan pozdrav!

  Milan Predojević 29. 01. 2019.

  Poštovana Jovana
  Na trudničkom bolovanju primaćete 100% od zarade koju ste ostvarili u tri meseca koja prethode otvaranju bolovanja, a tokom porodiljskog odsustva naknadu koja se izračunava na sledeći način: 16 prihoda koje ste ostvarili pre otvaranja trudničkog bolovanja podeliće se sa 18 i tako će se dobiti osnovica, odnosno iznos koji ćete primati, jer se isplaćuje 100% od navedene osnovice.
  Pozdrav

dc8aad68a8ce997c6151814fa45794a8 22. 01. 2019.

Postovani,

Zaposlena sam na neodredjeno vreme pocev od avgusta 2008.god.
07.08.2018. otvorila sam trudnicko bolovanje. Iznos plate, koja mi se uplacuje, iznosi oko 56.000 din, (62.000, umanjen za topli obrok I regres). U decembru taj iznos je bio 44.000. Otvorila sam porodiljsko od 18.01.2019.
Interesuje me zasto se iznos decembarske plate drasticno smanjio? Ko i kako obracunava isplatu? U konkretnom slucaju, meni je firma uplacivala redovno, nisam cekala da drzava refundira pa me zanima na osnovu cega je obracunat iznos od 44.000 u decembru i koliko mogu da ocekujem za 17 dana januara, koliko jos traje trudnicko bolovanje?

Unapred hvla.
S postovanjem,
Zorica

  Milan Predojević 29. 01. 2019.

  Poštovana
  Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, kada osiguranik prima naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad (bolovanja) duže od dva kalendarska meseca, vrši se mesečno usklađivanje osnova za naknadu zarade, prema kretanju prosečne mesečne zarade po zaposlenom na teritoriji Republike Srbije. Kako se došlo do konkretnih cifara navedenim usklađivanjem, moraćete da pitate nadležnu filijalu RFZO, koja vrši obračun i isplatu.
  Pozdrav.

Vera Grozdanic 29. 01. 2019.

Poštovani,
Treba mi pomoć. Prijavljena sam u firmi koja je iz Požarevca, a živim u Beogradu, gde i održavam trudnoću. U firmi do sada nisu imali trudnice, pa me zanima sta treba da uradim nakon sto mi komisija produži trudničko bolovanje. Komisija mi je zakazana za 11.02.2019. Odnosno sta mi treba od dokumentacije i gde se to nosi-prijavljuje nakon što se pređe na teret države. Za porodiljsko znam, zanima me samo trudničko bolovanje. Hvala unapred

Marija Zdravković 30. 01. 2019.

Poštovani,

Radim u Gradskoj upravi od 01.12.2016. godine, međutim, u periodu od tada, pa sve do sada, radila sam naizmenično po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i na određeno vreme. Od 02.07.2018. godine sam na određeno sve do isteka svih prava po osnovu trudnoće, porođaja i nege deteta, po Zakonu. Trenutno sam na trudničkom bolovanju od 09.01.2019. godine. Zanima me kolika će mi biti naknada na porodiljskom odsustvu, tj. odsustvu radi nege deteta? Da li ću imati prava po oba osnova da primam naknadu (po osnovu rada na određeno i rada po osnovu ugovora o pp poslovima)? Pratila sam novi Zakon o finansijskoj podršci o porodicama sa decom i znam da i po ugovoru o pp poslovima imam prava na porodiljsko i na naknadu, ali nisam sigurna da li ću imati naknadu onoliku kolika mi je bila zarada u poslednjih 18 meseci, jer sam imala istu zaradu i poreze i doprinose iste po oba osnova? Kako i gde mogu da proverim da li mi je poslodavac na vreme i redovno uplaćivao sve poreze i doprinose?

Unapred zahvalna

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Marija
  Imaćete prava da po oba osnova primate naknadu-i po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Svi prihodu će ući u osnovicu za obračun naknade zarade za vreme pooriiljskog. Ukoliko je bila ista osnovica za uplatu poreza i doprinosa i kod radnog dnosa i kod angažovanaja po ugovoru o ppp, ista će biti i naknada po oba osnova. Kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i kod Poreske uprave možete proveriti da li su uplaćeni dospeli doprinosi.
  Pozdrav!

   Nikolina Djuric 08. 02. 2019.

   Poštovani

   Ako sam na trudničkom 8…9 meseci, je li i plate koje su mi isplaćivane za vreme trudničkog bolovanja ulaze u taj obračun poslednjih 18 plata? Kako se to računa? Pozdrav

    Milan Predojević 14. 02. 2019.

    Poštovana Nikolina
    Naknada zarade tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom ulaze u obračun naknade zarade tokom porodiljskog odsustva sa narednim detetom.
    Pozdrav

Ledu Ledu 04. 02. 2019.

Supruga ima ukupno 10god radnog staza,poslednja tri meseca je nezaposlena,bila taj period na birou,prijavljena je kod novog poslodavca za stalno tek mesec dana…sad je ostala trudna pa nas interesuje dal ima pravo na trudnici bolovanje

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovani
  Vaša supruga ima pravo na trudničko bolovanje.
  Pozdrav

ebb98d09aa163e218a7eaf1b2326bb99 13. 02. 2019.

Postovani,

Imam oko 8 godina radnog staza (2009-2013 i 2015-2018). Od 08.2016 bila sam na trudnickom zatim od 01.2017 na porodiljskom bolovanju koje je trajalo do juna 2018 kada po povratku ostajem bez posla i tada se prijavljujem na biro rada i zakljucno sa januarom 2019 (ukupno 7 meseci) primam novcanu nadoknadu na koju sam ostvarila pravo na osnovu godina radnog staza. Trenutno sam u aktivnoj potrazi za stalnim za poslenjem ali takodje razmisljam o drugom detetu i pitam se koja su moja prava u vezi sa novcanim nadoknadama u sledecim situacijama:

Kada bih dobila Ugovor na odredjeno vreme (npr.3 meseca) i ostala u drugom stanju da li bi se on morao produziti sve do zavrsetka porodiljskog odsustva?

U slucaju stalnog zaposlenja da li bih morala da provedem odredjeni vremenski period u radnom odnosu kako bih ostvarila prava na nadoknadu za vreme odsustva kako trudnickog tako i porodiljskog?

I jos jedna stvar, kako se posmatra period od 7 meseci koliko sam provela na birou uz nadoknadu? Da li on ulazi u prosek za obracun nadoknada za vreme odsustva sa posla?

Nadam se da razumete moju situaciju i unapred se zahvaljujem na odgovoru.

Srdacan pozdrav

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovana
  Ukoliko biste dobili ugovor o radu na određeno vreme na tri meseca i ostali u drugom stanju za vreme radnog odnosa (čak i ukoliko biste poslodavcu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa dostavili potvrdu lekara o trudnoći), poslodavac bi po sili zakona morao da Vam produži ugovor o radu sve do isteka porodiljskog odsustva.
  U slučaju stalnog zaposlenja kod obračuna trudničkog bolovanja, koje isplaćuje RFZO, uzimaju se u obzir prihodi ostvareni u tri meseca koja prethode mesecu u kojem ste otvorili bolovanje. Ako u nekom od ta tri meseca nemate ostvarenu zaradu, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade ostvaren u periodu u kojem ste radili. Čak i ako niste ostvarili nijednu zaradu, u obzir će se uzeti zarada koju biste ostvarili da ste radili. Sa porodiljskim odsustvom je drugačije-uzimaju se u obzir samo prihodi ostvareni u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste zbog trudnoće prestali da radite, a na koje su plaćeni doprinosi.
  Period u kojem ste primali naknadu zarade od Nacionalne službe za zapošljavanje ne uzima se u obir kod obračuna porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nataša Milošević 15. 02. 2019.

Poštovani,radim kao turistički vodic,posao mi je specifičan…zanima me po novom zakonu kolika će mi naknada biti za trudnicko i porodiljsko. Imam u proteklih 18 meseci u kontinuitetu 5 meseci bruto 160 760 dinara i po neki ugovor o privremeno povremenim poslovima. Pošto za moj posao agencije nisu dužne da nam uplaćuju staž. Trenutno sam prijavljena i na trudnickom bolovanju. Hvala

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovana Nataša
  U obračun osnovice za porodiljsko ući će svi prihodi koje ste ostvariliu u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće, ako se radi o prihodima na koji su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje (uključeni su i privremeno povremeni poslovi ako ste bili prijavljeni na socijalno osiguranje po osnovu obavljanja istih).
  Pozdrav!

Jelena Jovanovic 17. 02. 2019.

Postovani, da li mogu da vas zamolim za odgovor, jer stvarno ne razumem nista. U radnom odnosu sam na neodredjeno vreme od oktobra 2013. Godine. 2016. Godine u septembru sqm zbog bolesti morala da otvorim bolovanje koje sam zakljucila u decembru. Krajem januara sam otvorila bolovanje odrzavanje trudnoce, nakon toga otvorila porodiljsko bolicanje koje se zavrsilo 2018. Godine u avgustu. Krajem avgusta opet otvaram bolovanje, zakljucujem ga krajem semtembra i radim 10 radnih dana.nakon toga opet otvaram bolovanje i povremeno na par dana sam se vracala na posao, ali zbog bolesti svoje i detetove nisam dugo radila. Sad sam mesec ipo dana u drugom stanju, te zbog povremenih krvarenja doktor daje predlog da otvorim bolovanje… ali se plasim da cu kad se porodim primati nula dinara, pa da li mi mozete objasniti sta bih mogla da ocekujem… hvala puno

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovana Jelena
  Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Primera radi, ukoliko u martu otvorite trudničko bolovanje, u osnovicu za obračun naknade tokom porodiljskog odsustva, ući će zarada koju ste ostvarili u periodu septembar 2017.-februar 2019. godine. Dakle, porodiljsko odsustvo sa prethodnim detetom uzima se u osnovicu obračuna naknade kod porodiljskog sa narednim detetom.
  Pozdrav

Марко Ненадић 20. 02. 2019.

Pozdrav, hteo sam pitati za devojku o trudnickom? Trenutno ima probni stalni ugovor ili ugovor firme na 6 meseci posle kojeg je za stalno primljena, a ima ukupno 2 godine staza. Hteo sam pitati da li ima prava na odrzavanje i na trudnicko bolovanje jer je na tesko radnom mestu u automobilskoj industriji i da li ima prava na 100% bolovanje/trudnicko?

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovani Marko
  Svaka trudnica koja je u radnom odnosu, a za koju lekar utvrdi da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ima pravo na trudničko bolovanje po toj oceni lekara. Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad u trajanju do 30 dana, nakon toga će ocenu o sprečenosti za rad donositi lekarska komisija filijale RFZO. I trudničko bolovanje i naknada tokom porodiljskog odsustva se obračunava u visini od 100% od osnovice.
  Pozdrav

   Kristina Stanojević 14. 03. 2019.

   Dobar dana,ovako od 2012 do 2018 sam radila posle toga sam dobila otkaz kao tehnoloski visak primala sam sa biroa 6 meseci do jula,u oktobru sam nasla posao ali mi je bio tezak napustila sam,opet od decembra sam nasla posao i prijavljena sam i evo radim vec 4 meseci,sumljam da sam u drugom stanju i zanima me sta se obracunava za naknadu,da li se sve obracunava bez obzira na prekid ili ne? Hvala

    Milan Predojević 27. 03. 2019.

    Poštovana Kristina
    U osnovicu za obračun naknade tokom porodiljskog odsustva ulaze samo prihodi ostvareni u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ćete prestati da radite zbog trudnoće, ako su na njih plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje. Primera radi, ako otvorite trudničko bolovanje u aprilu, uzeće se period oktobar 2017-mart 2019. Svi prihodi koje ste u tom periodu ostvarili će se sabrati i podeliti sa 18 (ma koliko prihoda da ima). Dobijeni iznos predstavlja mesečnu osnovicu na koju se obračunava nakanada tokom porodiljskog (pripada Vam 100% od tako utvrđene osnovice).
    Pozdrav

Marija Jevremovic 10. 03. 2019.

Poštovani, zanima me ako radim tek mesec dana i ostanem trudna, da li imam pravo na trudnicko bolovanje I kolika će biti isplata ukoliko nemam prethodni staž

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Marija
  Imaćete pravo na trudničko bolovanje. Ono prvih mesec dana ide na teret poslodavca, a potom na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kao osnovica za obračun bolovanja se uzima zarada ostvarena u tri meseca koja prethode mesecu otvaranja bolovanja, ali u Vašem slučaju osnovicu će činiti zarada koju ste ostvarili u tom jednom mesecu u kojem ste radili (sem ukoliko nekom slučajem nije veća od maksimalne osnovice na koju se plaćaju doprinosi-tada se uzima maksimalna osnovica). Međutim, nakon što istekne trudničko bolovanje i bude otvoreno porodiljsko odsustvo koje traje 12 meseci, naknada koju ćete primati tokom porodiljskog biće neznatna jer nemate dovoljno radnog angažovanja pre otvaranja trudničkog, odnosno ono je trajalo svega mesec dana. To praktično znači da će se ta jedna zarada podeliti sa 18 i tako će se dobiti naknada koju ćete primati tokom porodiljskog.
  Pozdrav

Milica Pavlovic 18. 03. 2019.

Poštovani,
Da li po novom zakonu mora biti vezano 18 meseci radnog odnosa kod istog poslodavca da bi se ostvarilo pravo na trudničko i porodiljsko ili žena ima svakako pravo i na jedno i drugo ukoliko je došlo do promene radnog mesta i između poslova ima prekid ugovora? Hvala.

  Milan Predojević 27. 03. 2019.

  Poštovana Milice
  Po novom zakonu ne mora biti vezano 18 meseci radnog odnosa kod istog poslodavca da bi se ostvarilo pravo na trudničko i porodiljsko. Žena ima svakako pravo i na jedno i drugo ukoliko je došlo do promene radnog mesta i između poslova ima prekid ugovora. U osnovicu za obračun naknade tokom porodiljskog odsustva ulaze prihodi ostvareni u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ćete prestati da radite zbog trudnoće, ako su na njih plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje, bez obzira na to da li su ostvareni kod jednog ili više poslodavaca. Svi prihodi koje ste u tom periodu ostvarili će se sabrati i podeliti sa 18 (ma koliko prihoda da ima)
  Pozdrav

Ivana Kostic 03. 04. 2019.

Od Septembra nisam u radnom odnosu… Bila sam i preko biroa i primala 3 meseca novcanu naknadu… Sad sam saznala da sam trudna i interesuje me dali imam pravo na novcanu naknadu kad bi me neko primio u radni odnos?

  Milan Predojević 05. 04. 2019.

  Poštovana Ivana
  Imali biste pravo na naknadu. Svaka porodilja koja je u radnom odnosu ima pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, ako je u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće ostvarivala primanja koja imaju karakter zarade, a na koja su plaćeni doprinosi. Što je više tih primanja bilo u poslednjih 18 meseci, veća je i naknada.
  Pozdrav

Dragana Markovic 08. 04. 2019.

Poštovani, u fimri sam zaposlena tri godine, a sada sam u četvrtom mesecu trudnoće. Zanima me kakva su moja prava da otvorim trudničko bolovanje zbog stresnog posla, kao i kolika bi mi bila primanja u tom periodu? Hvala unapred

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovana Dragana
  Ocenu o tome da li ste privremeno sprečeni za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće za prvih 60 dana (ovo je zakonska novina od 11. aprila, dok za sva bolovanja koja su otvorena do 10. aprila izabrani lekar ceni prvih 30 dana bolovanja) donosi Vaš izabrani lekar (ginekolog), a od 61. dana ocenu će donositi lekarska komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Samo od ocene navedenih stručno-medicinskih organa zavisi da li ćete održavati trudnoću, ili ste sposobni da radite. Što se tiče visine primanja, odnosno naknade tokom trudničkog bolovanja, ona će zavisiti od zarade koju ste ostvarili u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem će Vam lekar otvoriti bolovanje zbog održavanja trudnoće.
  Pozdrav.

Milica Mijatovic 11. 04. 2019.

Postovani,

Molim vas da mi kazete da li imam pravo na trudnicko bolovanje kao i na porodiljsko ako sam trenutno na zameni na mestu zene koja je otisla na trudnicko bolovanje,da li postoji ogranicenje koliko moram imati radnog staza u kontinuitetu da bih stekla neku zaradu i koliko maram imati najmanje staza?

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovana Milice
  Bez obzira što ste trenutno na zameni, Vi ste u radnom odnosu i ukoliko Vaš izabrani lekar (ginekolog) oceni da ste privremeno sprečeni za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, imate pravo na trudničko bolovanje. Takođe ćete imati pravo na porodiljsko odsustvo jer Vam tokom trudnoće i porodiljskog radni odnos ne može prestati, čak i ako je bio zaključen na određeno vreme, kao što je kod Vas slučaj. Što se tiče trudničkog bolovanja, nema ograničenja u trajanju radnog staža. Za obračun osnovice po novom zakonu (od 11. aprila) uzima se u obzir poslednjih 12 plata. Ukoliko nemate zaradu u svih 12 meseci koji prethode mesecu kad ste otvorili bolovanje, za one mesece u kojima niste radili računaće se minimalna zarada. Kod porodiljskog je drugačije- računa se poslednjih 18 plata, ali za mesece u kojima nemate zaradu neće se obračunati ništa umesto nedostajuće zarade. Ukupna zarada koju ste ostvarili će se podeliti sa 18 i to je osnovica za naknadu tokom porodiljskog.
  Pozdrav

Anka Lazovic 11. 04. 2019.

Postovani,
Interesuje me, da li se trudnicko bolovanje vrsi iz dva dela, prvo 65%, pa zatim 35% ? U razmaku od nekoliko dana. I drugo pitanje, znam da u obracun za trudnicko bolovanje ne ulazi, regres, topli obrok, ali da li se racuna akontacija? Posto je meni poslodavac delio na dva dela, prvo manji deo, to se u obrcunu plate vodilo kao akontacija, a drugi deo normalna isplata. Hvala unaped.

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovana Anka
  Trudničko bolovanje se plaća iz jednog dela, s tim što 65% ide na teret RFZO, a 35% na teret budžeta R. Srbije. Za bolovanja koja se otvore od 11.04.2019. godine u osnovicu za obračun trudničkog bolovanja ući će osnovna zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci zajedno sa svim uvećanjima (dakle i regres i topli obrok). To je uvedeno novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Što se tiče bolovanja kod kojeg je prvi dan bio pre 11. aprila 2019. godine, tu se za obračun osnovice uzimaju tri poslednja meseca i to samo osnovna zarada i minuli rad, bez uvećanja.
  Pozdrav

Anka Lazovic 12. 04. 2019.

Postovani,
A za porodiljsko bolovanje da li se racunaju topli obrok, regres i ostalo? Za trudnicko mi nikako nije jasno, moram da odem do rfzo da vidim sta se tu radi. Zato sto sam imala vec uplatu, ali nikako se ne slaze sa obracunom plate, tj.sa osnovnom zaradom.

Marija Milovanovic 14. 04. 2019.

Postovani mala konsultacija.Vec 2 god radim u jednoj firmi naravno na ugovore od 6 meseci.Ukoliko zelim da predjem kod drugog poslodavca,kako to treba da uradim?nesto spominju da ne sme biti prekid rada duzi od 5-10 dana?taj deo ne razumem.znaci zelim da predjem kod drugog poslodavca i ako zatrudnim sta se desava?koliko imam fore da proedjem iz jedne firme u drugu?drugo pitanje je : da li ukoliko zatrudnim u novoj firmi posle 2-3 meseca rada imam pravo na trudnicko i porodiljsko?Hvala

  Milan Predojević 17. 04. 2019.

  Poštovana Marija
  Ukoliko želite da pređete kod drugog poslodavca, najjednostavnije rečeno treba da sačekate istek ugovora kod sadašnjeg poslodavca (ili da otkažete ugovor o radu) i potpišete ugovor o radu sa novim poslodavcem. Nije uopšte bitno da li ćete nakon prestanka radnog odnosa odmah preći kod novog poslodavca, ili ćete sačekati nekoliko dana sa zasnivanjem novog radnog odnosa. Dužina prekida između dva radna oddnosa ne utiče ni na ostvarivanje prava na trudničko bolovanje, niti na porodiljsko odsustvo. Ukoliko Vam izabrani ginekolog otvori bolovanje-imate pravo na isto bez obzira na to koliko dugo radite kod novog poslodavca i bez obzira na to koliko je bio dug prekid između sadašnjeg i prethodnog zaposlenja. Isto je i sa porodiljskim odsustvom, samo što je za visinu naknade tokom porodiljskog odsustva poželjno da u poslednjih 18 meseci imate što manje „praznog hoda“, jer bi se to negativno odrazilo na visinu naknade tokom porodiljskog.
  Pozdrav

Anka Mladenović 22. 04. 2019.

Postovani,interesuje me kakva su moja prava…Od 2013god.sam u stalnom radnom odnosu,deo plate tj.minimalac primam preko racuna,a ostalo na ruke..Sta se desava sa primanjima,cetvrti mesec trudnoce sam i vec 20 dana na bolovanju?

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovana Anka
  Imajući u vidu zakonsku formulaciju:“Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“, jasno je da deo zarade koji Vam je isplaćivan mimo računa, „na ruke“, i za koji nisu plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje, neće biti uzeti u obzir prilikom izračunavanja osnovice za naknadu tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Aleksandra Simic 23. 04. 2019.

Postovani,
Trudnicko bolovanje sam otvorila 10.2 koje je nakon mesec dana komisija produzila,prvu uplatu od poslodavca sam dobila kad i ostali zaposleni(sto je inace 15. u mesecu) ali vidim na sajtu rfzo da poslodavac nije predao jos uvek dokumenta fondu za dalje isplate iako redovno dostavljam doznake od ginekologa. Kada najranije poslodavac moze da posalje dokumenta za refundaciju,da li to ima veze sa datumom mog otvaranja bolovanja ili sa datumom kada je isplata plata? Sta moze biti razlog da poslodavac odugovlaci sa dostavljanjem dokumenata?

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovana Aleksandra
  Naknada zarade dospeva istekom poslednjeg dana za koji osiguraniku pripada naknada ako privremena sprečenost za rad traje kraće od jednog meseca, a ako traje jedan mesec ili duže, istekom poslednjeg dana u mesecu za svaki mesec u kojem pripada naknada zarade, odnosno istekom poslednjeg dana privremene sprečenosti za rad. To znači da ako ste ceo mesec na bolovanju, poslodavac može da podnese zahtev RFZO od prvog dana narednog meseca (npr za mart 2019 ne može pre 01. aprila).
  Pozdrav

Ivana Lutovac 01. 05. 2019.

Postovani,

U HR sluzbi firme u kojoj radim mi je receno da cu po donosenju doznake o otvorenom trudnickom bolovanju, dobiti resenje od firme i da ista ta dokumenta podnosim sama. Takvu informaciju nigde ne nalazim osim za otvaranje porodiljskog.Zar nije poslodavac taj koji po donosenju doznaka za trudnicko bolovanje, dostavlja dokumenta RFZO ili je i to promenjeno novim zakonom ?

Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojević 08. 05. 2019.

  Poštovana Ivana
  Zakon se u tom delu nije menjao, odnosno poslodavac je taj koji po donošenju doznaka za trudničko bolovanje dostavlja neophodna dokumenta za obračun bolovanja filijali RFZO-a.
  Pozdrav

Jovana Nedejlkovic 07. 05. 2019.

Postovani, Ako sam ja radila u jednoj firmi 13 meseci,i sada radim u drugoj 3 meseca, kako se sada obracunava trudnicko od 30 dana, a posle trudnicko od 31. dana? I da li je potrebno da uzimam nesto od dokumentacije/obračuna iz prethodne firme?

  Milan Predojević 08. 05. 2019.

  Poštovana Jovana
  Prema Zakonu o radu, koji uređuje isplatu bolovanja iz sredstava poslodavca za prvih 30 dana, zaposlena trudnica dok održava trudnoću ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Što se tiče bolovanja od 31. dana, koje se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ono je propisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaposlena trudnica dok održava trudnoću ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad takođe u visini 100% prosečne zarade ostvarene u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. To znači da se u obzir uzimaju i primanja ostvarena kod prethodnog poslodavca.
  Pozdrav

Bojana Milivojevic 10. 05. 2019.

Postovani, po novom zakonu ko uplacuje trudnicko radnici nakon 30 dana:drzava ili poslodavac?
Imam sledeci problem: Radnica je otvorila trudnicko 4.2., ja sam joj uplatio platu i doprinose za taj mesec, tj.prvih 30 dana, pa su mi iz agencije rekli da ja trebam i za mart i april da uplatim, i platu i poreze i doprinose, da drzava nema veze za trudnickim bolovanjem, tj.da ne refundira nista, sve ide na moj teret? To je navodno po novom zakonu tako.

  Milan Predojević 11. 05. 2019.

  Poštovana Bojana
  Po novom zakonu, baš kao i po starom, trudničko bolovanje radnici nakon 30 dana uplacuje drzava, a ne poslodavac. Ukoliko je radnica otvorila trudničko 4.2., Vi joj plaćate platu i doprinose za taj mesec, tj.prvih 30 dana. Za mart i april plata, porezi i doprinosi idu na teret RFZO, tako da nije tačno „da država nema veze za trudničkim bolovanjem, tj.da ne refundira ništa“. Po novom zakonu je jedino proširen period bolovanja koji utvrđuje lekar sa 30 na 60 dana, a što se tiče obveznika isplate tu se ništa nije menjalo.
  Pozdrav.

Dragana Ženar 13. 05. 2019.

Poštovani ,
na koji način utiče prekid ugovora (koji je bio potpisan na godinu dana ) i produžetak ugovora na trudničko i porodiljsko bolovanje,konkretno na nadoknadu? Prethodno imam vezano 4godine radnog staža, prekid i potpisan novi ugovor na godinu dana sve u istoj firmi. Da li ti se nadoknade obračunavaju od početka novog ugovora ili to nije bitno?

  Milan Predojević 27. 05. 2019.

  Poštovana Dragana
  Nadoknada se ne obračunava samo od početka poslednjeg ugovora, već se u obzir uzimaju sve zarade koje ste ostvarili u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu u kojem prestajete da radite zbog trudnoće. Nebitno je da li je u pitanju rad po sadašnjem ili prethodnom ugovoru, kod trenutnog ili prethodnog poslodavca-sve što je u 18 meseci pre porodilsjkog se sabira i deli sa 18, te se dobija osnovica za isplatu naknade tokom porodiljskog.
  Pozdrav

Igor Popovic 15. 05. 2019.

Postovani,

Molio bih Vas za odgovor.
Supruga mi je zaposlena bila u firmi 7meseci pa je onda otvorila trudnicko,porodila se i primalq je platu od 33500,u firmi je bila zaposlena jos 13 meseci pa je resila da ne radi dalje.Posto smo saznali da je ponovo trudna,zanima nas da li da li bi ponovo ostvarila pravo na te prihode ako bi se vratila u istu firmu posle 2meseca odsustva?

Unapred hvala.

  Milan Predojević 16. 05. 2019.

  Poštovani Igore
  Ukoliko bi Vaša supruga ponovo zasnovala radni odnos, svakako da bi imala i pravo na porodiljsko odsustvo uz odgovarajuću naknadu zarade. Naknada bi verovatno bila nešto manja nego sa prethodnim detetom jer bi Vaša supruga imala dva meseca prekida u ostvarivanju prihoda. Što je više meseci bez ostvarene zarade u periodu od godinu i po dana pre prestanka rada zbog trudnoće, to je i naknada tokom porodiljskog odsustva manja.
  Pozdrav

Katarina Denic 18. 05. 2019.

Postovani, od 9.jula 2018 godine sam u radnom odnosu, pre toga bila sam zaposljena po ugovoru o priuvremenim i povremenim poslovima na polovinu radnog vremena i polovinu zarade na 3 meseca, a pre toga nisam bila u radnoim odnosu. Sada sam u trugom stanju, pa me zanima kolika bi bila moja naknada za trudnicko , a kasnije i porodiljsko bolovanje ukoliko bih bolovanje otvorila od jula meseca.
Hvala unapred.

  Milan Predojević 20. 05. 2019.

  Poštovana Katarina
  Ukoliko porodiljsko otvorite od jula meseca ove godine, svi prihodi na koji su plaćeni doprinosi za soijalno osiguranje, a koji su ostvareni u periodu januar 2018. godine-jun 2019. godine (18 meseci pre prestanka sa radom zbog trudnoće) bi se uzeli u obzir prilikom izračunavanja osnovice za porodiljsku naknadu.
  Pozdrav

   c5e3ff3b20c401f947ab18780da1d214 23. 05. 2019.

   Radim u firmi vec 4 godine,dobila sam ponudu za posao u drugoj firmi,bolji uslovi. Partner i ja razmisljamo o bebi vec neko vreme. U slucaju promene firme i ako kojim slucajem za par meseci ostanem u drugom stanju. Dal ce da se racuna plata i iz stare firme ili samo od potpisivanja ugovora sa novom firmom. Da nagovestim,nebi bilo prekida u isplacivanju plata,ali bice promena poslodavca,i zanima me dal ce da se racunaju i prethodne plate? Ili samo primanja plate od nogov poslodavca? Molim vas odgovorite mi da bih znala kako i sta dalje? Bas da ostanem bez primanja a radim dugo vec,ne ide.

    Milan Predojević 24. 05. 2019.

    Poštovana
    U slučaju promene firme i ako kojim slučajem za par meseci ostanete u drugom stanju, računaće se i plata i iz stare firme, a ne samo plata koja je isplaćena od potpisivanja ugovora sa novom firmom. UVEK se računaju i prethodne plate ostvarene u poslednjih 18 meseci, a ne samo primanja plate od novog poslodavca. Zakon kaže da se „osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. Prema tome, Zakon ne kaže da se radi samo o primanjima kod sadašnjeg poslodavca, već da se računa poslednjih 18 primanja na koja su plaćeni doprinosi, nezavisno od toga kod kojeg poslodavca su ta primanja ostvarena.
    Pozdrav

     c5e3ff3b20c401f947ab18780da1d214 24. 05. 2019.

     Hvala na odgovoru. Sada mi nije jasno kako prilikom prikupljanja dokumentacije koja se predaje,ipak obracun plata tj listing plata imacu samo od novog poslodavca? Posto njemu ce biti dostavljene doznake,vodjenje bolovanja,nije mi bas jasno. Jako mi to stavlja nesigurnost.

b92c944abaf2436b08085063ffab4d95 23. 05. 2019.

Postovani,
Zanima me na kako se vrsi obracun za naredno porodiljsko i trudnicko za porodilju koja je u stalnom radnom odnosu preko 4 godine a kojoj je u martu ove godine isteklo porodiljsko i vratila se na posao. Ako sam dobro razumela za naredno porodiljsko bi u osnovicu za obracun uslo prethodno porodiljsko (12 meseci) plus meseci rada od marta do dana kada se otvori trudnicko, je li tako? Nisam sigurna koji period bi se obracunavao za trudnicko. Ulazi li prethodno porodiljsko bolovanje u obracun za naredno trudnicko ako bi se trudnicko otvorilo npr. u septembru 2019.? Molila bih vas za pojasnjenje. Hvala unapred!

  Milan Predojević 24. 05. 2019.

  Poštovana
  Dobro ste razumeli: za naredno porodiljsko bi u osnovicu za obračun ušlo prethodno porodiljsko (12 meseci) plus meseci rada od marta do dana kada se otvori trudničko (ukupno 18 meseci) i to je nesporno. Što se tiče trudničkog bolovanja, još uvek nije zauzet definitivan stav u praksi u pogledu novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, a po pitanju toga da li prethodno porodiljsko bolovanje ulazi u obračun za naredno trudničko. Ovo stoga što zakonski tekst ne spominje naknadu zarade kada uređuje osnovicu za obračun bolovanja, već samo pominje zaradu, odnodno da će se računati minimalna zarada za mesec u kojem nije ostvarena zarada, ali mišljenja sam da će to verovatno biti slučaj, odnosno da će se i naknada tokom porodiljskog računati u osnovicu za naredno bolovanje.
  Pozdrav

Nemanja Adamovic 26. 05. 2019.

Postovani,

U stalni radni odnos je zena usla 1.7.2017. Saznali smo da je trudna i radila je celu trudnocu sve do ulaska u 9 mesec trudnoce. 1.3.2018. Je otisla na trudnicko bolovanje i porodila se 1.4.2018.na porodiljskom je bila do 1.3.2019. Saznali smo da je trudna u februaru i 2.3.2019 joj je otvoreno odrzavanje trudnoce. Moje pitanje je da li ce se period od 2.3.2019. Do porodjaja koji ce biti polovinom oktobra racunati u prosek plate jer je na odrzavanju trudnoce?

Hvala unapred.

  Milan Predojević 27. 05. 2019.

  Poštovani Nemanja
  U obračunski period ulazi poslednjih 18 meseci per prestanka rada zbog trudnoće, konkretno u Vašem slučaju period septembar 2017. godine-februar 2019. godine. Računaće se i naknada tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom i zarada ostvarena u navedenom periodu.
  Pozdrav

Milica Mijatovic 29. 05. 2019.

Postovani,
imam pitanje u vezi trudnickog i porodiljskog bolovanja.
Usla sam u radni odnos kao zamena 21.3. i ugovor mi je produzen 21.5. na jos 60 dana,pa me zanima kada je meni najbolje da otvorim trudnicko bolovanje(doktor hoce da mi otvori)?Dali da otvorim bilo kada,ne znam dal se meni staz vazi i kada otvorim trudnicko bolovanje ili kada ga otvorim vise mi ne tece staz.Ne znam kako da izracunam koliki ce mi staz biti?I koliku cu zaradu imati na porodiljskom bolovanju?

Snezana Nikolic 03. 06. 2019.

Postovana
Trenutno sam angazovana na ugovor o privremeno povremenom radu,tako radim proteklih 7 meseci.Zanima me ako bi presla u drugu firmu i pocela da radim na ugovor, koji bi bio na odredjeno da li bi mi se sabirali prihodi, kada bih ostala trudna i otisla na prodiljsko ili bi morala da radim u toj novoj firmi narednih 18 meseci da bi primala pun iznos zarade dok sam na porodiljskom?

  Milan Predojević 07. 06. 2019.

  Poštovana Snežana
  Uračunali bi se i prihodi koje ste ostvarili po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.
  Pozdrav

Sanja Vujicic 10. 06. 2019.

Postovanje, i’mam li pravo da otvorim trudnicko bolovanje ako Sam zaposlena manje od mesec dana, ako je odgovor pozitivan kako se racuna naknada za trudnicko bolovanje?

  Milan Predojević 10. 06. 2019.

  Poštovana Sanja
  Koliko god da ste u radnom odnosu, ukoliko Vaš izabrani ginekolog oceni da je neophodno mirovanje zbog trudnoće, on će Vam otvoriti trudničko bolovanje i imate pravo na isto. Što se tiče obračuna naknade zarade, osnovica je prosečna zarada koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem Vam se otvori bolovanje. Ako u nekom od tih 12 meseci nemate ostvarenu zaradu, umesto zarade za taj mesec računaće se propisana minimalna zarada. Isplaćuje se 100% od tako utvrđene osnovice.
  Pozdrav

Tijana Živković 12. 06. 2019.

Poštovani Milane,

Molim vas za odgovor da li može u obračun za trudničko I porodiljsko bolovanje da uđe zarada iz inostranstva, konkretno iz Kanade I ako da, na koji način se dokazuju primanja?

Hvala unapred.

Bojana Lalic 28. 06. 2019.

Postovani,imam pitane vezano za ostvarivanje trudnickog i porodilskog bolovana.Imam devojcicu od 14 meseci sa nom sam bila na bolovanju i porodiljsko sam ostvarila 60% poslodavac mi je dao odkaz o tehnoloskom visku i primala sam sa biroa 3 meseca nadoknade.Pocela sam da radim po prestaku nadoknade i saznala da sam trudna.Sad mi je skroz ne jasno koliko dobijam trudnicko a koliko porodiljsko.

  Milan Predojević 02. 07. 2019.

  Poštovana Bojana
  Što se tiče trudničkog bolovanja, u obzir se uzima prosečna zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu kada Vam je otvoreno bolovanje zbog nove trudnoće. Tu se ubrajaju i naknada koju ste ostvarili tokom trudničkog i porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom. Za mesece u kojima nije ostvarena zarada osnov čini minimalna zarada. Isplaćuje se 100% od ovako utvrđene osnovice.
  Kada je reč o porodiljskom odsustvu, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18. Isplaćuje se 100% od osnovice. Ovde se takođe računa i naknada tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom, ali ne i naknada tokom bolovanja. Ne računa se ni novčana naknada za vreme nezaposlenosti. Umesto zarade za mesece u kojima ista nije ostvarena ne uzima se nikakva zamena (npr prosečna ili minimalna zarada).
  Pozdrav

Andjelina Milenkovic 04. 07. 2019.

Zdravo imam jedno pitanje. Pre par nedelja mi je isteklo porodiljsko i ja sam odmah presla u drugu firmu kasnije sam saznala da sam trudna po drugi put. Sad me zanima ako otvorim trudnicko i porodiljsko da li ce predhodno trudnicko i porodiljsko da mi se racuna u onih 18 meseci. I da li cu uopste da imam neko primanje s obzirom da sam presla u drugu firmu. Hvala

  Milan Predojević 10. 07. 2019.

  Poštovana Anđelina
  Imaćete primanje iako ste prešli u drugu firmu. Uzeće se u obzir primanja koja ste imali tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom, bez obzira što ste tada bili u radnom odnosu u drughoj firmi, ali se primanje tokom održavanja trudnoće ne računa. Što se tiče trudničkog bolovanja, ako ga otvorite, računaju se primanja u poslednjih 18 meseci, uključujući i naknadu tokom porodiljskog odsustva kod prethodnog poslodavca.
  Pozdrav

Anita 07. 07. 2019.

Poštovani,
Interesuje me kako ide novi obračun trudničkog i porodiljskog u slučaju kada se trudnoće vežu. Naime…prethodno porodiljsko mi se zavrsilo pre 2meseca, i vratila sam se na posao…ali izgleda da sam ponovo trudna. Inace kod ovog poslodavca imam 5godina radog staža.
Unapred zahvalna.

  Milan Predojević 10. 07. 2019.

  Poštovana Anita
  Kod trudničkog bolovanja računaju se primanja u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite. Uzeće se u obzir i naknada tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom. Kod porodiljskog odsustva, računaju se primanja na koja su plaćeni doprinosi u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće. Takođe se računa i naknada tokom prethodnog porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Milica Stosic 08. 07. 2019.

Poštovani,
Dobila sam ugovor o radu na tri meseca pre nekoliko nedelja. Međutim saznala sam da sam u drugom stanju. Pre zasnivanja ugovora sam bila korisnik novčane naknade sa biroa od tri meseca jer sam pre toga radila skoro dve godine u kontinuitetu. Zanima me ukoliko otvorim trudnicko bolovanje, da li ta tri meseca kada sam primala novčanu naknadu ulaze u prosek za trudnicko i porodiljsko bolovanje, ili se računaju kao da nisam uopšte imala primanja? Srdacan pozdrav.

  Milan Predojević 10. 07. 2019.

  Poštovana Milice
  Naknada za vreme nezaposlenosti koju ste primali od Nacionalne službe za zapošljavanje neće se uzimati u obzir. Kod trudničkog bolvanja umesto tog iznosa će se za ta tri meseca računati minimalna zarada, a kod porodiljskog odsustva uzeće se da u ta tri meseca uopšte niste imali primanja.
  Pozdrav

1d17c659b0223356f9580e8d6bc5e42d 11. 07. 2019.

Postovani,zamolila bih za informaciju. Radila sam u firmi gde mi je radni staz bio 1 godinu i 9 meseci,ali nisam imala primanja na racun,pa sam od decembra naredna 3 meseca imala primanja sa zavoda,sada sam zaposlena u drugoj firmi od 15og aprila,ugovor mi se produzava na mesec dana i imam primanja na racun. Ako bih u narednih par meseci ostala trudna kakava bi moja prava bila i da li bih imala primanja za trudnicko i porodiljsko i ako bih kolika? Hvala unapred na odgovoru

  Milan Predojević 16. 07. 2019.

  Poštovana
  Zakon kaže sledeće: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,za zaposlene kod pravnih i fizičkih lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. Shodno citiranim odredbama zakona, sabiraju se samo primanja na koja su plaćeni doprinosi, a koja ste ostvarili u poslednjih 18 meseci pre meseca u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće. Dobijeni iznos deli se sa 18 i to je osnovica od koje dobijate 100%. Primanja koja ne idu preko računa se stoga ne računaju (na njih nisu plaćeni doprinosi). Ne uzima se ni novčana naknada tokom nezaposlenosti.
  Pozdrav

Jelena 17. 07. 2019.

Postovani,

Moje pitanje je u vezi sa prekidanjem trudnickog bolovanja.

Zaposlena sam na neodredjeno u istoj firmi vec 8 godina. Otvorila sam trudnicko bolovanje pre dva meseca jer je iz zdravstvenihh razloga bilo neophodno mirovanje. Sada vise nemam indikacija za mirovanjem, nije neophodno da sam na bolovanju, te bih ga ja prekinula i vratila se na posao barem nekoliko meseci ili do obaveznog porodiljskog (u zavisnosti od zdravlja).
Medjutim, nisam sigurna kako ce se to odraziti na racunanje naknade za porodiljsko bolovanje, odnosno da li ce se meseci u kojima sam bila na trudnickom bolovanju racunati sa 0 ukoliko je trudnicko bolovanje prekidano.
Ako dobro tumacim zakon, u slucaju da ne prekidam trudnicko bolovanje, naknada na porodiljskom ce iznositi prosek zarada u 18 meseci koji su prethodili mesecu u kome je otvoreno trudnicko bolovanje? Ali nije mi sasvim jasno sta se desava u slucaju da se trudnicko bolovanje prekine na nekoliko meseci pre odlaska na porodiljsko.
Hvala na odgovoru.

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Jelena
  Zakon na sledeći način reguliše ovo pitanje: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica u radnom odnosu, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.“ Shodno zakonskom tekstu, mišljenja sam da bi se sabirale mesečne osnovice za poslednjih 18 meseci koji prethodu prvom mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće, a ne koji prethode drugom prekidu rada zbog trudnoće. Pošto imate 8 godina neprekidnog staža osiguranja pre prvog prekida rada zbog trudnoće, navedeno ne bi trebalo negativno dsa se odrazi na isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

   Jovana Kurbalija 14. 10. 2019.

   Bas ovo pitanje sam i ja postavila 🙂 Ali meni je bitno zbog proseka plata, ja imam vise od 18 meseci u svakom slucaju, ali mi je tek poslednjih meseci plata dosta visa i mnogo mi znaci taj prosek. Ako ne racunaju od prvog meseca otvaranja, onda fakticki nema smisla ni da se zatvara bolovanje? Ako se i posle zatvaranja ne racuna prosek. Da li je to zakonski u redu? Da li moze da se ulozi zalba na to?
   Kojoj instituciji bih mogla da se obratim za odgovor na to pitanje, ko je nadlezan za taj obracun?
   Unapred hvala jos jednom!
   Jovana

    Milan Predojević 15. 10. 2019.

    Poštovana Jovana
    Već sam naveo u prethodnom odgovoru da sam mišljenja da ne treba da prekidate bolovanje zbog održavanja trudnoće, ukoliko Vaš ginekolog smatra da je tako najbolje za Vas i to potvrdi lekarska komisija RFZO posle 60 dana. Ponavljam, bolovanje zbog nege deteta ne plaća se u visini od 100% od osnovice, sem u slučaju teških oboljenja deteta. Osnovica kod porodiljskog se računa tako što se saberu prihodi u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prvi put otpočeli bolovanje zbog trudnoće, tako da sve ono što sledi nakon toga ne ulazi u prosek. Na obračun bolovanja koje uradi RFZO, odnosno obračun naknade tokom porodiljskog odsustva koji radi služba lokalne samouprave, možete se žaliti kod RFZO ili lokalne samouprave u drugostepenom postupku. Što se tiče zaštite prava iz radnog odnosa, prema članu 195. Zakona o radu protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom. Rok za pokretanje spora jeste 60 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.
    Pozdrav

Ana Saulic 18. 07. 2019.

Postovani ja sam pod ugovorom od 6 meseci od 20juna do 12decembra.
Otvorila bih trudnicko bolovanje od danas ,sutra…
Jel imam pravo na punu naknadu ili bar deo dok ne istekne moj ugovor ?
Hvala unapred

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Ana
  Imate pravo na 100% od osnovice u koju ulaze prihodi nakoje su plaćeni doprinosi, a koje ste ostvarili u poslednjih 12 meseci. Ako ste pre ovog radnog odnosa bili nezaposleni, umesto plata za mesece u kojima niste radili računaće se mimimalna zarad za navedene mesece.
  Pozdrav

Ana Miladinović 24. 07. 2019.

Postovani

U radnom sam odnosu kod poslodavca koji nam produzava ugovor o radu na mesec dana. Planiram trudnocu, pa me interwsuje da li cu onda imati pravo na trudnicko bolovanje?

Ukupan radni staz do sada mi je 4 meseca, sve ostalo je bilo na crno.

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovana Ana
  Imaćete pravo i na trudničko bolovanje i na porodiljsko odsustvo. Poslodavac ne može da Vam otkaže ugovor o radu tokom trudnoće, čak i ako je isti na određeno vreme. Dužan je da ga produži do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Vladimir Savičić 26. 07. 2019.

Poštovani,

interesuje me da li mesec dana TRUDNIČKOG bolovanja koje je išlo na teret poslodavca ulazi u onaj tromesečni prosek koji ide na teret RFZO (nakon komisije) ?

Primer (teorijski):
Radnica je bila zaposlena od januara do septembra sa prihodima od 40.000din mesečno.
U oktobru je bio prekid radnog odnosa – prihod 0 din.
Novembar i decembar novi poslodavac – 30.000 din mesecčno.
Trudničko bolovanje se otvori 1. januara (teorijski).

Ako sam dobro razumeo, prvi mesec trudničkog bolovanja ide na teret poslodavca i za naknadu se računa prosek prethodnih 12 meseci. Što je u ovom slučaju 35.000 din.
Dakle za mesec januar, naknada bi bila na teret poslodavca u iznosu od 35.000 din.

Nakon toga (nakon odobrenja komisije), ako sam dobro razumeo, naknada prelazi na teret države i za naknadu računa se „tromesečni prosek“ prihoda (sve do trenutka otvaranja porodiljskog bolovanja).

PITANJE:
Da li se za obračun naknade (tromesečni prosek) uzima taj mesec bolovanja koji je išao ne teret poslodavca?
Tj. da li će za dalju naknadu tromesečni prosek biti:

VARIJANTA 1:
oktobar 0 din, novembar 30.000 din, decembar 30.000 din
PROSEK 20.000 din

ili VARIJANTA 2:
novembar 30.000 din, decembar 30.000 din, januar 35.000 din
PROSEK 31.667 din

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovani Vladimire
  Naknada na teret RFZO takođe za osnovicu ima prosek u poslednjih 12 meseci, a ne tromesečni prosek, ako je bolovanje započeto 11.aprila ili kasnije. Za bolovanja započeta pre tog datuma, na koja se primenjuje stari zakon, ide tromesečni prosek. Zarada ni za jedan mesec ne može da se računa kao 0 dinara, jer se po starom zakonu za mesece u kojem nema zarade uzimala zarada koja bi po ugovoru bila ostvarena da je osiguranica radila, a po novom se uzima minimalna zarada. Takođe, i bolovanja isplaćena u 12 meseci se računaju.
  Pozdrav

Ivana Eric 29. 07. 2019.

Molim Vas za odgovor. Na trudnickom sad od februara. Februar mi je isplacen na teret firme, medjutim, od momenta kada sam presla na fond, nisam dobila isplatu. Razlog je sto poslodavac nije predao obracun. Da li je poslodavac duzan u nekom roku da preda i u kom zakonu je to definisano, do kada moraju predati obracun i doznake? Nije valjda da mogu cekati mesece i mesece? Hvala unapred

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovana Ivana
  Poslidavac je dužan da Vam do isteka meseca uplati zaradu za prethodni mesec, tako da je i u njegovom interesu da što pre preda neophodnu dokumentaciju RFZO.
  Pozdrav

60f2c173895ec2254b7d08208499df26 30. 07. 2019.

Postovani

Moja situacija je sledeca, ja sam bila na porodiljskom odsustvu i hvatao me je novi zakon gde se obracunavalo 18 meseci u nazad, zatim sam otvorila trudnicko bolovanje pa me zanima kako ce mi se sada racunati bolovanje i kasnije porodiljsko koji prosek ulazi sobzirom da izmedju porodiljskog i trudnickog nemam prekida

  Milan Predojević 15. 08. 2019.

  Poštovana
  Za obračun naknade tokom trudničkog bolovanja uzeće se poslednjih 12 meseci (računa se i naknada tokom porodiljskog), a za obračun naknade kod porodiljskog poslednjih 18 meseci pre nego što ste otvorili novo trudničko, s tim da se takođe priznaje naknada tokom porodiljskog sa prethodnim detetom. Praktično, ništa nećete izgubiti.
  Pozdrav

d4ff64b8efe56829a7dec1b896c1fe04 01. 08. 2019.

Poštovani,
Potpisala sam prvi ugovor o radu na tri meseca,tj.prethodno nigde nisam ni radila.Međutim,neplanirano sam ostala trudna. Zanima me kakva su sad moja prava što se tiče trudnickog,porodiljskog,zarade i da li ih uopste imam,tj.da li mogu prosto da ostanem bez produzenja ugovora nakon 3 meseca bez ikakve obaveze poslodavca prema meni?
Unapred hvala.

  Milan Predojević 15. 08. 2019.

  Poštovana
  Poslodavac mora sa Vama da potpiše novi ugovor o radu koji će važiti minimum do završetka porodiljskog odsustva. To je njegova zakonska obaveza. Ako Vam lekar otvori bolovanje zbog rizične trudnoće imate pravo na trudničko bolovanje. Osnovica za naknadu su prosečna primanja u poslednjih 12 meseci. Ako nemate primanja u svakom mesecu, onda se umesto zarade za mesece u kojima niste radili računa minimalna propisana zarada. Kod porodiljskog se za osnovicu uzimaju primanja u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudniće, ali se za mesece u kojima niste radili ne računa nikakva zarada. Sabere se onoliko primanja koliko imate i sve se podeli sa 18, bez obzira što memate svih 18 prihoda. To je osnovica za obračun naknade.
  Pozdrav

Marija Milasinovic 09. 08. 2019.

Postovani,

Trenutno sam na porodiljskom odsustvu tj.odsustvu radi nege deteta do 13.11.2019. posto sam pod ugovorom stigao je produzetak ugovora na 3meseca i to do datuma kada zakljucujem porodiljsko. U medjuvremenu sam saznala da sam trudna da li po zakunu moraju da mi produze ugovor ili cu ostati bez posla? Nemaju u planu da mi produze ugovor i zato je ovaj produzen samo 3meseca do kraja porodiljskog.

Hvala na odgovoru
Srdacan pozdrav!

  Milan Predojević 16. 08. 2019.

  Poštovana Marija
  Poslodavac će po sili zakona morati da Vam produži ugovor i ne možete ostati bez posla. Ugovor će trajati minimum do okončanja porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Aleksandra Dimčić 22. 08. 2019.

Postovani,
Do 16. avgusta sam bila zaposlena u 2 skole sa punim radnom vremenom, a posle tog datuma mi je istekao ugovor u jednoj skoli, a ostala sam zaposlena sa 30% angazovanja u drugoj skoli. Sada imam mogucnost da pocnem da radim u jednoj privatnoj firmi kao referent prodaje od 02.septembra, pa posto planiram trudnocu, zanima me po kom osnovu bi novi poslodavac trebalo da me prijavi da bih ostvarila pravo na naknadu u toku trudnickog bolovanja i da li je problematicno ostvariti pravo na nadoknadu u toku trudnickog bolovanja zato sto se menja jedan poslodavac ako drugi ostaje isti i ako nema prekida u radnom odnosu.
Unapred se zahvaljujem!

  Milan Predojević 23. 08. 2019.

  Poštovana Aleksandra
  Novi poslodavac bi trebalo da Vas prijavi na radni odnos do 70% punog radnog vremena (pošto ste u školi angažovani 30%). Promena poslodavca ne utiče na isplatu naknade zarade tokom trudničkog bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva. Uzimaju se u obzir prihodi od svih poslodavaca u relevantnom periodu (poslednjih 12, odnosno 18 meseci).
  Pozdrav.

   Biljana Djordjevic 06. 09. 2019.

   Zdravo.Ovako ja sam do 2.10.2018. God imala spojen radni staz vec skoro 4 godine spojila sam bila dve trudnoce placeni i doprinosi. Onda sam od 17. 10.2018. Opet u radnom odnosu prvog kod jednog poslodavca a onda 1.1.2019.godine aktivirala firmu i jos uvek placam doprinose pa me zanima kad bih imala pravo na trudnicko i porodiljsko da bih cuvala trece dete a da primam 100% bolovanje i trudnicko i porodiljsko? Sta bi sa tih 15 dana sto nije uplacen radni staz.. Pozdrav

    Milan Predojević 13. 09. 2019.

    Poštovana Biljana
    Ptnaest dana prekida koji pominjete neće uticati na ostvarivanje prava na trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo u visini od 100% od osnovice.
    Pozdrav

     Biljana Djordjevic 13. 09. 2019.

     Hvala

Aleksandra Dimčić 23. 08. 2019.

Poštovani Milane,

Hvala Vam na odgovoru i pomoći oko razumevanja situacije. Htela bih samo da preciziramo jos jedan detalj: period od 16. avgusta do 02. septembra u kome sam zaposlena samo sa 30% angazovanja, nikako ne menja moje pravo na ostvarivanje naknade, već samo utiče na visinu proseka naknade pri obračunu?

Još jednom, puno hvala!

Lena Lovric 26. 08. 2019.

Postovani,
Interesuje,me koliko cu dobijati platu,ako sam zaposlena od prosle godine maja,do ovog meseca platu,ako zatrudnim? Znaci imam oko 15 meseci radnog staza u ovoj firmi,a da li se broji i prethodni staz u drugoj firmi u kojoj sam radila tri meseca,jer pre maja nisam radila tri meseca,imala sam taj sto bi Vi rekli prazan hod. Hvala na odgovoru.

  Milan Predojević 28. 08. 2019.

  Poštovana Leno
  Kod održavanja trudnoće uzimaju se primanja ostvarena u poslednjih 12 meseci (za mesece u kojima nema primanja računa se minimalac), a kod porodiljskog odsustva računaju se primanja u poslednjih 18 meseci (ali za mesece u kojima nema prihoda ne računa se minimalac umesto toga, već se naprosto računa s tim da prihoda nema). Nebitno je da li su ti prihodi ostvareni samo kod sadašnjeg ili i kod prethodnih poslodavaca-sve se uzima u obzir. Plaća se 100% od osnovice.
  Pozdrav

   Lena Lovric 29. 08. 2019.

   Hvalaa puno na odgovoru 🙂

Suzana Golubović 12. 09. 2019.

Poštovani, zaposlena ide na održavanje trudnoće, koje su sve obaveze poslodavca nakon 30 dana pa do porodiljskog? Da li i dalje vrši obračun zarade za zaposlenu i dostavlja zahtev za refundaciju? Šta je sve potrebno od dokumentacije da se podnese RFZO? Najlepše hvala!

  Milan Predojević 16. 09. 2019.

  Poštovana Suzana
  Poslodavac i dalje vrši obračun naknade zarade i dostavlja neophodnu dokumentaciju filijali RFZO radi isplate refundacije. Što se tiče neophodne dokumentacije, na sajtu RFZO imate precizan spiska dokumenata koje morate predati, u delu koji se odnosi na obveznike uplate doprinosa.
  Pozdrav

Dragana Kokanovic 13. 09. 2019.

Postovani
Angazovana sam kao honorarni radnik u privatnoj skoli za obuku mladih.
Da li ja imam ikakva prava na trudnicko i orodiljsko bolovanje ?

  Milan Predojević 16. 09. 2019.

  Poštovana Dragana
  Niste dali najprecizniji podatak, a to je da li ste prijavljeni (i da li ste bili prijavljeni) na socijalno osiguranje i ako jeste- po kom osnovu ste prijavljeni. Pravo na trudničko bolovanje imate jedino ako ste prijavljeni u radni odnos (ili kao preduzetnica). Što se tiče naknade tokom porodiljskog odsustva-nju ostvaruju samo zaposlene porodilje, a ostale naknade po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:
  1)a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti;
  2) po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti;
  3) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  4) po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
  5) po osnovu ugovora o delu;
  6) po osnovu autorskog ugovora;
  7) po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.
  Dakle, za naknadu po osnovu rođenja deteta morate da imate ostvarivanje prihoda u poslednjih 18 meseci po nekom od navedenih osnova, ali i uplaćene doprinose za socijalno osiguranje po istom tom osnovu (regularnu prijavu)
  Pozdrav

Milica Nedeljkovic 13. 09. 2019.

Postovani,

procitala sam tekst ali i dalje imam pitanja.
Do novembra 2018 sam bila na porodiljskom odsustvu, nakon cega sam se vratila na radno mesto, da bih ove godine ostala trudna i od maja otvorila trudnicko bolovanje.
Plata koju sam primala tokom porodiljskog odsustva je bila 100% osnovice(umanjena za poreze) i iznosila je 37 hiljada, a tokom nastavka rada je pratkicno bila ista osnovica s tim sto sam uz bonuse i motivacije 7 meseci primala 55-60 hiljada.
Ako dobro razumem clanak, plata iz refundacije RFZO se racuna na osnovu proseka iz prethodnih 12 meseci – ali da li se tu racuna i porodiljsko odsustvo i da li se gleda samo osnovica za prosek?
Pitam jer meni vec dva meseca leze plata 30000 sto je manje i od prve trudnoce, i ne moze biti prosek ni iz cega jer je manja i od najmanje plate, sem ukoliko postoje meseci koji se ne racunaju? Ako jesu, koji su to meseci?

Ako je moguce, koju platu mogu da ocekujem na novom porodiljskom odsustvu?

Izvinjavam se zbog duzine posta. Unapred zahvalna, Milica

  Milan Predojević 18. 09. 2019.

  Poštovana Milice
  Osnovicu za naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja, koju isplaćuje RFZO, odnosno koja se plaća iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, čini prosečna zarada ostvarena u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je započeto bolovanje. Tu se računa i naknada tokom porodiljskog odsustva sa pethodnim detetom. Ne postoje meseci koji se ne računaju-čak i ako bi postojao mesec u kojem nemate primanja, što kod Vas nije slučaj, za taj mesec bez primanja računala bi se minimalna zarada. Što se tiče naknade tokom porodiljskog odsustva, tu će se računati primanja u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste otvorili trudničko bolovanje. I ovde će se uzeti u obzir i naknada tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom.
  Pozdrav

Amela Redzovic 21. 09. 2019.

Zdravo. U radnom odnosu sam tačno dve godine. Trudnica sam 10 nedelja trenutno. Lekar sam i na specijalizaciji radiologije sam. Sa obzirom na prusustvo zračenja, morala sam prekinuti specijalistički staž kako ne bih kao trudnica boravila u zoni zračenja. Na osnovu toga sam otvorila trudničko bolovanje. Međutim, plata mi nije 100%, da li mi možete objasniti koja su moja prava i da li me sleduje 100% plata? Hvala unapred.

  Milan Predojević 25. 09. 2019.

  Zdravo Amela
  Naknada zarade tokom privremene sprečenosti za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće isplaćuje se u visini od 100% od zakonskog osnova. Osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, čini prosečna zarada koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.
  Zaradu, u navedenom smislu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:
  1) osnovna zarada zaposlenog;
  2) deo zarade za radni učinak;
  3) uvećana zarada.
  Sve ono što spada u navedene kategorije mora da Vam se obračuna. Samo ukoliko u prethodnim zaradama imate iskazano nešto što ne može da se svrsta u osnovnu zaradu zaposlenog, deo zarade za radni učinak i uvećanu zaradu, taj deo Vam se ne računa u osnovicu za obračun trudničkog bolovanja.
  Pozdrav

Nataša Gostović 09. 10. 2019.

Poštovani,

zamolila bih Vas za savet vezano za trudničko bolovanje,

obzirom da poslodavac preuzima na sebe trošak odsustva zaposlenog do 30 dana, da li je legitimno prekidati bolovanje do 30 dana sa odmorom u cilju izbegavanja prelaska obaveze isplate zarade od strane RFZO?

Takođe me zanima, da li u prosek zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva ulazi i isplata bonusa ukoliko su na istu plaćeni porezi i doprinosi?

Najlepše hvala na odgovoru,

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana nataša
  Ne može Vam niko sprečiti da u dogovoru sa poslodavcem otvorite godišnji odmor i tako prekinete bolovanje. U prosek zarade ulaze i bonusi na koji su plaćeni doprinosi.
  Pozdrav

Jelena Anicic 10. 10. 2019.

Postovani
Imam jedno pitanje za vas. U radnom odnosu sam 12 meseci i onda sam otvorila trudnocko bolovanje u julu, dobila sam izvestaj od lekarske komisije o produzetku bolovanja a meni je na racun leglo samo 9000, pa me zanima zbog cega tako mali iznos ako sam u predhodnih 12 meseci primala punu platu? Kome treba da se obratim?

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Jelena
  Za konkretne cifre morate da se obratite obračunskoj službi kod Vašeg poslodavca, odnosno filijali RFZO. Nemoguće je ovako opredeliti o čemu je reč (npr možda je reč o naknadi za samo nekoliko dana, a ostale Vam ide kao plata). Savakako da Vam naknada zarade ne može biti tako niska, jer je daleko ispod minimalne zarade koja Vam je zagarantovana.
  Pozdrav

Jovana Kurbalija 14. 10. 2019.

Postovani Milane,
molim Vas za odogovor oko jedne nedoumice koja mi trenutno vrlo hitna! Naime, htela sam da otvorim trudnicko bolovanje ali samo na mesec dana, i da nakon toga zatvorim i otvorim obicno boovanje na dete. Ono sto me zanima je kako ce mi obracunati taj mesec? Ja sam mislila da ce mi samo taj mesec izbaciti iz obracuna, medjutim od koleginice cujem da njoj nakon trudnickog bolovanja (koje je isto trajalo samo 30 dana i nakon toga je nastavila da radi jos 4 meseca) nisu nista vise obracunali, da li je to moguce?
Po meni to apsolutno nema smisla, ali njoj je stigao obracun zakljucno sa mesecom sa kojim je otvorila trudnicko, i posle joj nista nisu racunali, iako je posle trudnickog nastavila da radi.
Molim za pomoc!
Unapred hvala,
Jovana

  Milan Predojević 15. 10. 2019.

  Poštovana Jovana
  Zakonska formulacija je sledeća: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. S obzirom na navedeno, kod obračuna naknade tokomm porodiljskog odsustva uzima se 18 meseci unazad od prvog meseca otpočinjanja bolovanja, bez obzira na to da li ćete to bolovanje da prekidate. S druge strane, ukoliko Vas ginekolog i dalje drži na bolovanju, nemate razloga da ga prekidate i otvarate bolovanje zbog nege deteta, tim pre što se ono ne plaća u visni od 100% od osnovice, kao što je to slučaj sa trudničkim bolovanjem.
  Pozdrav

Dragana Radosavljevic 01. 11. 2019.

Pozdrav, zanima me da li poslodavac moze po zakonu u toku trudnickog bolovanja da mi promeni trajanje ugovora, odnosno da mi ugovor koji je do sad bio na 3 meseca zameni ugovorom na 1 mesec? Hvala

  Milan Predojević 05. 11. 2019.

  Poštovana Dragana
  Poslodavac to ne može da uradi. Naprotiv, on je dužan da Vam produži ugovor do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Marija Mitrović Bošković 06. 11. 2019.

Poštovani,

U radnom odnosu po ugovoru o radu sam od 1. avgusta 2019. godine. Prethodno sam od 1.decembra 2017. godine bila angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili ugovoru o delu, naizmenično, ali svakako bez pauza i prekida od početka angažovanja (1. decembar 2017. do ugovora o radu – 1.avgust 2019.).
Jasno mi je da se prema važećem zakonu za obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva računa i prethodni angažman koji nije po ugovoru o radu (drugi ugovori sa plaćenim porezima i doprinosima).
Imam nejasnoću oko trudničkog bolovanja. Da li se za obračun naknade za vreme trudničkog bolovanja uzima u obzir i zarada ostvarena po drugim osnovama ili samo po ugovoru o radu? Da li se za trudničko bolovanje prilikom obračuna naknade računa i zarada na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?

Unapred hvala.

  Milan Predojević 07. 11. 2019.

  Poštovana Marija
  Za obračun naknade za vreme trudničkog bolovanja ne uzima se u obzir naknada ostvarena po osnovu angažovanja mimo ugovoru o radu, pa tako ni naknada na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. To ne znači da se za mesece u kojima niste bili u radnom odnosu neće računati ništa. Po zakonu, ako osiguranik koji ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu (u Vašem slučaju od 1. avgusta pa do meseca koji prethodi mesecu u kojem otvarate trudničko bolovanje), a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada propisana za te mesece. Prema tome, prilikom obračuna, za one mesece u kojima ste ostvarili naknadu za angažovanje van radnog odnosa računaće se kao da ste zaradili minimalnu zaradu.
  Pozdrav