Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

apr 02

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu.
Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje.
Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje i kada ono može da se otvori

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj.ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja).Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 30 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.
Za prvih 30 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 30 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Primer: Zaposlena radi u firmi tek tri meseca po ugovoru o radu. Na početku je trudnoće koja je visokorizična, i zanima je kada najranije može da otvori trudničko bolovanje.
Zaposlena može odmah da otvori trudničko bolovanje. Prethodni rad utiče samo na visinu naknade koju će primati za vreme trudničkog bolovanja, ali ne i na samo pravo na trudničko.

Primer: Žena je kod poslodavca angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od dva meseca, koji je nakon isteka produžavan još dva puta po mesec dana dana. Interesuje je da li ima pravo na trudničko bolovanje.
Nažalost, po trenutnoj regulativi radno angažovana po ovom ugovoru nema prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na porodiljsko bolovanje.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s  tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa). Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Kao što smo rekli, troškovi naknade za prvih  30 dana trudničkog padaju na teret poslodavca, a preko 30 dana na teret države.Isplatu naknade trudnici vrši poslodavac, s tim što za bolovanje preko 30 dana ima pravo da iznos naknade refundira od države.Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice. Za ovaj iznos do 30 dana poslodavac nema pravo nadoknade od države.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

 • poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade
 • filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)
 • zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju
 • sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i komlepetna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom.Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda se ovo ne bi trebalo dešavati. U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(18) komentari

Kristina Stanković 19. 06. 2018.

Poštovani,

Porodiljsko odsustvo po trenutno zakonu mogu najranije da otvorim 8.7. što znači da mi se nakanda obračunava po novom zakonu. Ono što mene zanima je sledeće. U predhodnih 18 meseci imala sam period od 5 meseci bez primanja, odnosno bez zaposlenja.
Molim Vas, recite mi da li se i tu tom slučaju prosečne mesečne zarade sabiraju sa nulom i dele sa 18. Ili se za period kada porodilja nije radila nešto uračunava u formulu?

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Sabiraju se svi prihodi koji imaju karakter zarade, a koje ste ostvarili u poslednjih 18 meseci. To konkretno kod Vas znači da se sabira 13 prihoda i deli se na 18 meseci, a umesto 5 meseci u kojima nemate prihoda ne uračunava se ništa. Ipak, postoji korektivna odredba po kojoj pun mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva ako je u 18 meseci koji ulaze u osnovicu evidentirano najmanje 6 najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Praktično, u Vašem slučaju to znači da mesečna naknada neće moći biti manja od minimalne zarade.
  Pozdrav

Milica Pavic 22. 08. 2018.

Postovani, u nedoumici sam oko trudnickog bolovanja… Do 06.06.2018 bila sam u stalnom radnom odnosu u Hendi tel firmi od 2016. god, firma se preko noci ugasila i nama nije isplacena plata za mesec maj 2018, potpisali smo otkaze i posle 10 dana pocela sam sa radom u drugoj firmi gde sam ubrzo otvorila trudnicko bolovanje na zahtev lekara, komisija mi je posle mesec dana produzila bolovanje na 3 meseca zbog komplikovane trudnoce. Moj sadasnji poslodavac trazi obracun zarade za predhodna 3 meseca iz Hendija, naime ta firma ne postoji i ne mogu to da nabavim… Mene sada zanima , s’ obzirom da imam radni staz vezan vise od 2 god , da li postoji neki problem i kako ce meni sada biti isplacivano, da li imam pravo na 100 % naknade?
Hvala

  Milan Predojević 04. 09. 2018.

  Poštovana
  Nije neophodno da Vaš novi poslodavac zahteva od Vas obračune zarada od prethodnog poslodavca. Prilikom predaje dokumentacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) u cilju isplate bolovanja zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, dovoljno je da sadašnji poslodavac priloži obračune zarada koje ste ostvarili radeći kod njega. RFZO (koji iplaćuje bolovanje, odnosno naknadu zarade za vreme održavanja trudnoće sve do otvaranja porodiljskog) neće zahtevati obračune zarada koje ste ostvarili kod prethodnog poslodavca. Bolovanje će se isplaćivati u visini od 100% od osnovice koju čini zarada koju ste ostvarili kod novog poslodavca pre nego što ste otišli na održavanje trudnoće (3 meseca ili manje ukoliko ste radili kraće kod novog poslodavca). Nakon toga ide isplata porodiljskog, koje se otvara najkanije 28 dana pre termina porođaja i traje godinu dana. Ukoliko imate više od dve godine vezanog radnog staža u periodu pre nego što ste otvorili bolovanje imaćete pravo na isplatu porodiljskog odsustva u visini od 100% od osnovice. Osnovicu čini zarada koju ste ostvarili u poslednjih 18 meseci pre otvaranja bolovanja zbog održavanja trudnoće. Porodiljsko odsustvo plaća gradska uprava i oni takođe neće tražiti nikakvu dokumentaciju od prethodnog posloidavca. Gradska uprava će izvršiti uvid u plaćanja zarada, poreza i doprinosa od strane prethodnog poslodavca. Problem može da bude jedino ako Vam nije sve uredno platio, to jest ako porezi i doprinosi nisu plaćeni zajedno sa zaradom, jer tada taj prihod ne može da uđe u osnovicu.
  Pozdrav!

Milena Pesic 05. 11. 2018.

Postovani,
Bila sam u radnom odnosu skoro 3 god, do juna 2018 kada je zatvorena Hendi tel kompanija, posle toga sam do Oktobra primala naknadu sa biroa. Mesec dana nemam primanja, ali sam saznala da sam trudna. Da li imam neka prava na primanja kao trudnica?
Unapred hvala,
Pozdrav,

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Milena
  Naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Pošto ste ostvarili pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, nemate pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ako u momentu rođenja deteta budete nezaposleni.
  Pozdrav

Tamara Paunovic-Miletic 20. 11. 2018.

Trudnica koja je osigurana po osnovu ugovora o delu jel ima prava na otvaranje trudnickog bolovanja?

  Milan Predojević 26. 11. 2018.

  Poštovana Tamara
  Ima pravo. Naknada za majku koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o delu spada u tzv ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.
  Pozdrav

07121d7cc9582e48d17cb55bc201f5b9 13. 12. 2018.

Dobro veče, radila sam od 01.12.2015.do 01.10.2018. Posle toga mi nije produžen ugovor, od oktobra do početka decembra nisam radila ,07.12 .sam potpisala ugovor u drugoj firmi ali na mesec dana ,posle toga ga produžavaju na 3.mes i sve tako do 2 godine.. ja sam saznala da sam trudna, i zanima me sada da li ja imam prava na trudnicko bolovanje i koliku cu naknadu imati ako imam prava na bolovanje ako mi je plata 35 hiljada , i da li ću imati naknadu za porodiljsko bolovanje ,tj da li će da mi se računati u tih 18 meseci i to što sam radila u drugoj firmi u slučaju da me ne otpuste ? I šta da radim ako me otpuste da bih imala koliko toliko neku naknadu?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana
  Imate pravo na trudničko bolovanje ukoliko Vam izabrani lekar utvrdi da je trudnoća rizična. Takođe, imaćete pravo i na porodiljsko odsustvo jer poslodavac sada po sili zakona mora da Vam produži ugovor. Naime, i ukoliko Vam isteene ugovor o radu na određeno vreme, a trudni ste u momentu isteka ugovora, ili u roku od 30 dana od isteka ugovora dostavite poslodavcu dokaz da ste trudni, poslodavac mora sa Vam da potpiše novi ugovor koji važi do završetka podoriljskog odsustva. U osnovicu za obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva ulaze sva primanja koja ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće, i ako ste radili kod drugog poslodavca.
  Pozdrav

Mladen Stojadinovic 16. 12. 2018.

Poštovani,

Kakava je zakon i kako se obračunava naknada na trudničko i porodiljsko odsustvo za žene koje su došle iz instranstva?
Supruga je zaposlena u Srbiji na neodređeno zadnjih mesec dana (kada je i zatrudnela), prethodnih godinu ipo dana je bila zaposlena kod istog poslodavca ali u inostranstvu pa nas interesuje da li ce se za obračun naknade za trudnicko i porodiljko Za taj period rada u inostranstvu racunati Sa nulom ili ?
Supruga je radila Regularno po zakonu i bila prijavljena na pun iznos Plate u inostranstvu.

Pozdrav i hvala!

  Milan Predojević 31. 12. 2018.

  Poštovani Mladene
  Pošto je bila regularno prijavljena na osiguranje u Republici Srbiji preko istog poslodavca, trebalo bi da se računa i taj period, bez obzira što je mesto rada bilo u inostranstvu.
  Pozdrav.

Branko-Suzana Scelovic 23. 12. 2018.

Poštovani, zaposlena sam po ugovoru o radu od 3.Oktobra 2017. God. Ugovor dam potpisala u trajanju od 2godine. U planu mi je da ostanem trudna,i to bi mi bilo treće dete po redu. Ali me zanima da li bi imala pravo na trudnicko bolovanje od prvog dana pošto radim težak fizicki posao,tačnije u večeraju jednog hotela. Da li de to uzima u obzir?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Branka
  Pravo na trudničko bolovanja utvrđuje izabrani lekar za prvih 30 dana, a nakon toga lekarska komisija RFZO. Ukoliko ovi stručno-medicinski organi utvrde da se kod Vas radi o bolesti ili komplikacijama u vezi sa trudnoćom (rizičnoj trudnoći), imaćete pravo na trudničko bolovanje.
  Pozdrav

Mirna Grbic 03. 01. 2019.

Postovani,potrebna mi je informacija kako se obracunava iznos naknade za trudnicko i porodiljsko odsustvo_? Imam 3 godine radnog staza, prijavljena na neodredjeno ali sam imala prekid od mesec dana zbog promene poslodavca.Kako se obracunava sada to zbog prekida?
Hvala unapred!

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Mirna
  Kod trudničkog bolovanja kao osnovica se uzimaju prihodi iz poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome ste otvorili bolovanje. Ukoliko taj mesec u kojem niste radili ulazi u tri meseca koja se računaju u osnovicu, kao osnovica se uzima prosečna mesečna zarada koju ste ostvarili u tri meseca koja prethode otvraranju bolovanja. Kod porodiljskog se kao osnovica uzima zarada ostvarena u 18 meseci koji prethode mesecu kad ste prestali da radite zbog trudnoće. Ukoliko taj mesec u kojem niste radili ulazi u ovaj obračunski period, umesto tog meseca neće se uzeti prosečna zarada kao kod bolovanja, već će se svi prihodi (kojih je 17) podeliti sa 18 i dobićete osnovicu za obračun porodiljskog.
  Pozdrav

Andjela Barbulovic 03. 01. 2019.

Postovani,
U radnom odnosu sam od 3.Oktobra 2017.godine, pre toga sam odradila strucnu praksu u istoj firmi i za vreme te prakse sam ostala u drugom stanju ali nisam znala. Prijavljena sam od 03.Oktobra i radila sam do 21.Januara. 21.februara sam prvi put predala papire komisiji za bolovanje (odrzavanje trudnoce). Porodiljsko bolovanje mi je otvoreno 15.Maja. Do 15.Maja 2019.godinene radim. Prvi radni dan krece 16.Maja. E sad, ja sam opet u drugom stanju. Sada sam na porodjakom bolovanju trudna. Mene sad interesuje da li se moje trudnicko bolovanje iz 2018.godine racuna u radni staz. Od Oktobra do Januara sam radila 3 meseca i prvi mesec bolovanja koje placa poslodavac je 4 meseca. Na bolovanju za ofrzavanje trudnoce sam bila od 21.februara do 15.Maja od kad mi se racuna porodiljsko bolovanje u trajanju od 12 meseci. Znaci ukupno sam u radnom odnosu 19meseci a od toga sam na trudnickom bolovanju bila 2 ipo meseca. Mene interesuje da li mogu da ostvarim pravo na platu i kako se to sad racuna? Znaci imala sam primanja 19 meseci i pre toga 6 meseci strucne prakse i za vreme bolovanja sam primala platu 100% samo preko rfzo ali da li mogu da ostvarim primanja zbog tog bolovanja od 2,5 meseca. Nadam se da me razumete i izvinite na opsirnijem pitanju. Hvala.

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Anđela
  Vaše trudničko bolovanje iz 2018. godine se svakako računa u radni staž, jer ste u tom periodu bili u radnom odnosu. Ukoliko je Vaše pitanje da li naknada koju dobijate za vreme trudničkog bolovanja ulazi u osnovicu za obračun porodiljskog, onda je odgovor negativan. Što se tiče naknade koju ste tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom primali, ona će ući u osnovicu za obračun porodiljskog odsustva sa narednim detetom.
  Pozdrav