Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor - Brankica Srdić | Pravnik odgovara

apr 02

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu.
Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje.
Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje i kada ono može da se otvori

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj.ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja).Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 30 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.
Za prvih 30 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 30 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Primer: Zaposlena radi u firmi tek tri meseca po ugovoru o radu. Na početku je trudnoće koja je visokorizična, i zanima je kada najranije može da otvori trudničko bolovanje.
Zaposlena može odmah da otvori trudničko bolovanje. Prethodni rad utiče samo na visinu naknade koju će primati za vreme trudničkog bolovanja, ali ne i na samo pravo na trudničko.

Primer: Žena je kod poslodavca angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od dva meseca, koji je nakon isteka produžavan još dva puta po mesec dana dana. Interesuje je da li ima pravo na trudničko bolovanje.
Nažalost, po trenutnoj regulativi radno angažovana po ovom ugovoru nema prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na porodiljsko bolovanje.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s  tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa). Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Kao što smo rekli, troškovi naknade za prvih  30 dana trudničkog padaju na teret poslodavca, a preko 30 dana na teret države.Isplatu naknade trudnici vrši poslodavac, s tim što za bolovanje preko 30 dana ima pravo da iznos naknade refundira od države.Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice. Za ovaj iznos do 30 dana poslodavac nema pravo nadoknade od države.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

 • poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade
 • filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)
 • zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju
 • sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i komlepetna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom.Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda se ovo ne bi trebalo dešavati. U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(267) komentari

Jelena Mojsilovic 14. 10. 2020.

Poštovani,
Od dana 14.09.2020. sam na trudničkom bolovanju. U periodu od 23.03. do 19.05. sam bila na neplacenom odsustvu,na lični zahtev. Nakon toga sam nastavila rad kod istog poslodavca i nastavila ugovor o stalnom radnom odnosu na neodređeno vreme. Zanima me kako se obračunava trudničko bolovanje, odnosno koji se iznos uzima za mesece koje sam bila na neplaćenom, 0 dinara kao što je obračunao moj poslodavac ili minimalna zarada za te mesece?
Hvala

  Milan Predojević 15. 10. 2020.

  Poštovana Jelena
  Kada je reč o održavanju trudnoće (trudničkom bolovanju) zakon je propisao da osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako osiguranik nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece. Prema tome, u Vašem primeru se za mart i maj obračunava prosečna zarada imajući u vidu broj sati koje ste imali, a za april minimalna zarada, pošto u tom mesecu nemate nijedan radni dan. Prihod od 0 dinara će se za april računati prilikom obračuna naknade tokom porodiljskog odsustva. Tu se za mesece koji ulaze u obračunskih 18 meseci, a u kojima nema zarade, ne računa minimalac, kao kod bolovanja.
  Pozdrav

   Jelena Mojsilovic 15. 10. 2020.

   hvala Vam najlepše,
   imam još jednu molbu, upravo sam bila u firmi jer su mi za prvih 30 dana trudnickog bolovanja uplatili 65 % zarade i tvrde da tako treba. Pokazala sam im podatke sa vaseg sajta ali mi traze tacan dokument u zakonu o radu da im pokazem da su i oni duzni da mi uplate 100% zarade.
   Ako ikako možete da pomognete, hvala Vam unapred.
   S poštovanjem Mojsilović Jelena

Nevena Markovic 12. 10. 2020.

Poštovani,

Interesuje me da li u osnovicu za obračun naknade za trudničko bolovanje ulazi i dopunski rad?
Preciznije, već tri godine se vodim kao vlasnik ordinacije/preduzetnik i uplaćujem sebi određenu zaradu, ali sam i dodatno prijavljena na dopunski rad na određenu sumu u drugoj ordinaciji, pa me zanima da li obe zarade ulaze u prosek.

Hvala unapred.

  Milan Predojević 14. 10. 2020.

  Poštovana Nevena
  Zakonom nije predviđeno da u osnovicu za obračun naknade zarade za trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo ulazi naknada za dopunski rad.
  Pozdrav

Ana Čolović 20. 09. 2020.

Pocela sam da radim prosle godine 1 novembra. Imam prekid od 1.maja do 8.juna.
Nakon toga sam pocela da radim od 8.juna do 1 avgusta. Onda imam prekid od 1.avgusta do 25.avgusta.
Od 25 sam pocela da radim. Sve te mesece sam prijavljena na minimalac. Zanima me koliko ce mi biti trudnicko, da li imam pravo?

  Milan Predojević 21. 09. 2020.

  Poštovana Ana
  Svaka zaposlena trudnica kojoj izabrani ginekolog otvori bolovanje radi održavanja trrudnoće ima pravo na naknadu zarade. Plaća se 100% od zakonske osnovice, koju čini prosečna zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci, s tim da ne može da bude niža od zakonom zagarantovane minimalne zarade ( pošto se se za mesece u kojima nemate zaradu u cilju računanja proseka uzima minimalna zarada). U Vašem slučaju bi to bila naknada zarade u visini minimalca.
  Pozdrav

   Ana Čolović 21. 09. 2020.

   Ja sam sada trudna i 3 mesec sam. Znaci imam pravo da otvorim trudnicko i dobicu minimalac?

Milica Grujic 11. 08. 2020.

Zdravo,otvorila sam trudnicko bolovanje 03.08. da li ce mi plata biti100% ili 65%? Hvala unapred

  Milan Predojević 12. 08. 2020.

  Poštovana Milice
  Zakonom o zdravstvenom osigurnju propisano je da u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad visina naknade zarade, koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade. Počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iz budžeta RS. Prema tome, primaćete 100% plate.
  Pozdrav