Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

apr 02

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu.
Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje.
Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje i kada ono može da se otvori

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj.ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja).Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 30 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.
Za prvih 30 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 30 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Primer: Zaposlena radi u firmi tek tri meseca po ugovoru o radu. Na početku je trudnoće koja je visokorizična, i zanima je kada najranije može da otvori trudničko bolovanje.
Zaposlena može odmah da otvori trudničko bolovanje. Prethodni rad utiče samo na visinu naknade koju će primati za vreme trudničkog bolovanja, ali ne i na samo pravo na trudničko.

Primer: Žena je kod poslodavca angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od dva meseca, koji je nakon isteka produžavan još dva puta po mesec dana dana. Interesuje je da li ima pravo na trudničko bolovanje.
Nažalost, po trenutnoj regulativi radno angažovana po ovom ugovoru nema prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na porodiljsko bolovanje.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s  tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa). Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Kao što smo rekli, troškovi naknade za prvih  30 dana trudničkog padaju na teret poslodavca, a preko 30 dana na teret države.Isplatu naknade trudnici vrši poslodavac, s tim što za bolovanje preko 30 dana ima pravo da iznos naknade refundira od države.Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice. Za ovaj iznos do 30 dana poslodavac nema pravo nadoknade od države.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

 • poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade
 • filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)
 • zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju
 • sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i komlepetna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom.Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda se ovo ne bi trebalo dešavati. U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(210) komentari

Aleksandra Popovic 24. 02. 2020.

Poštovani, radim već 6 meseci. Prvi posao, da li stičem prava na trudnicko bolovanje?

  Milan Predojević 24. 02. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Svaka zapsolena trudnica kojoj izabrani gineokolog otvori bolovanje zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ima pravo na trudničko bolovanje, bez obzira na to koliko dugo je u radnom odnosu. Za osnovicu naknade, koja se plaća u visini od 100%, biće uzeta Vaša prosečna zarada u poslednjih 12 meseci. Ako nemate zaradu u svih 12 meseci, za one mesece u kojima niste imali platu računaće se minimalna zarada.
  Pozdrav

Danijela Stančov 20. 02. 2020.

Poštovani Milane, molim Vas za odgovor pošto me moja situacija baš brine.
Naime, neprekidni radni staž imam od 2017. godine pa sve do kraja aprila 2019. godine kada su mi prekinuli r.staž na 6 radnih dana a nakon toga sam dobila ugovor za stalno (od 1.maja 2019.godine).
Trebalo bi da pođem na trudničko bolovanje pa me interesuje da li će u obračun ući i svi ti meseci pre maja ili će mi računati od maja pa će podeliti na 12 meseci, odnosno kasnije za porodiljsko na 18 meseci. Još da napomenem da sam i za taj april kada se desio prekid primila platu (samo naravno umanjenu za tih 6 dana), tako da faktički prekide u uplatama nemam, ali me brine taj prekid r.odnosa.
Nadam se da sam bila razumljiva
Unapred Vam hvala.

  Milan Predojević 21. 02. 2020.

  Poštovana Danijela
  Nemate razloga za brigu jer navedeni prekid od 6 radnih dana neće uticati na Vaše pravo na isplatu trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. U obračun naknade će ući i svi meseci pre maja 2019. godine, ako su u okviru poslednjih 12, odnosno poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće.
  Pozdrav

Jovana Tica 17. 02. 2020.

Postovani, zaposlena sam po ugoboru o delu vec dve godine. Da li cu dobijati 100÷ porodilhske nadoknade?

  Milan Predojević 20. 02. 2020.

  Poštovana Jovana
  Dobijaćete 100% od osnovice. Po zakonu, osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta za lice koje je ostvarivalo prihode po osnovu ugovora o delu utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi u periodu od 18 meseci pre meseca rođenja deteta. To praktično znači da ćete dobijati 100% od prosečnog mesečnog prihoda ostvarenog po osnovu ugovora o delu. Naravno, neophodno je da su na te prihode obračunati i uplaćeni doprinosi za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

Olivera Atanaskovic 11. 02. 2020.

Postovani, zanima me koja su moja prava u slucaju kada mi Socijalno odbije zahtev za trudnicko bolovanje? Prethodni poslodavac mi nije uplatio doprinose za poslednih 11 meseci, sto sam saznala prilikom predaje papirologije. Sto znaci da imam samo 1 mesec doprinosa kod novog poslodavca. Socijalno me salje u radnu inspekciju, u poresku… Ne znam kome dase obratim, a na odrzavanju trudnoce sam. Unapred hvala na odgovoru.

  Milan Predojević 14. 02. 2020.

  Poštovana Olivera
  Ukoliko Vaš sadašnji poslodavac plaća doprinose za zdravstveno osiguranje, mišljenja sam da imate pravo na isplatu naknade zarade koju biste kod njega ostvarili da ste radili. Prvih 30 dana ide na njegov teret, a nakon toga na teret RFZO. Na to upućuje odredba Zakona o zdravstvenom osiguranju po kojoj se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na osnovu overene isprave o osiguranju. Overu isprave o osiguranju vrši matična filijala na osnovu dokaza da je uplaćen dospeli doprinos. Prema Vašim rečima, doprinose nija platio prethodni poslodavac, a ne onaj kod koga ste sad u radnom odnosu. Ukoliko Vaš sadašnji poslodavac uredno izmiruje obaveze prema državi, imate pravo na overu isprave o zdravstvenom osiguranju, pa samim tim možete ostvarivati sva prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući i pravo na naknadu zarade. Prilikom računanja osnovice, može se za mesece u kojima nisu plaćeni doprinosi kod prethodnog poslodavca računati minimalna zarada, pa ako naknadno budu plaćeni doprinosi može se uraditi preračun. Problem ćete imati kod isplate porodiljskog odsustva jer se tu prilikom računanja osnovice za naknadu zarade u obzir uzimaju samo prihodi iz poslednjih 18 meseci na koje su plaćeni doprinosi. Prava na uplatu doprinosa možete ostvariti prijavom Inspekciji za rad ili tužbom protiv prethodnog poslodavca, kojim ćete ga primorati da plati dospele doprinose.
  Pozdrav

Ceca Memetovic 11. 02. 2020.

Postovani
Pocela sam da radim 10 1 2020 radila sam do 27 posto sam saznala da sam u drugom stanju i zobog zdravstvenih problema otvorila sam bolovanje ugovor mi je vazio do 31 1 2020 posto sam bila na probnom radu i ako sam bila na bolovanju poslodavac mi nije priduzio ugovor kad sam ga obavestila da sam u drugom stanju nije zeleo da mi produzi ugovor pre ovog posla sam radila u kontinuitetu tri godine u drugoj firmi dali imam prava na trudnicko i koja su uopste moja prava ne znam sta da radim hvala

  Milan Predojević 12. 02. 2020.

  Poštovana Ceco
  Zakon o radu propisuje da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se zaposlenom do isteka korišćenja prava na odsustvo. Zakon takođe kaže da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće. S obzirom da se lice koje je na probnom radu takođe nalazi u radnom odnosu na određeno vreme, mišljenja sam da ste zakonski zaštićeni od otkaza i da je navedeno rešenje o otkazu ništavo jer ste poslodavca na vreme upoznali sa činjenicom trudnoće. Što se tiče porodiljske naknade, ona pripada i nezaposlenoj porodilji ako je u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu rođenja deteta ostvarila prihode na koji su plaćeni doprinosi, ako u međuvremenu svoja prava nije ostvarila kod NSZ.
  Pozdrav

Kristina Cukic 10. 02. 2020.

Poštovani, imam iza sebe skoro 3 godine radnog staža, u međuvremenu sam promenila posao i imam prekid radnog odnosa 8 meseci, u januaru ove godine sam dobila prijavu. Da li moram da ispunim 18 meseci kod ovog poslodavca ili imam pravo sada na trudnicko i porodiljsko bolovanje ? Srdačan Pozdrav

  Milan Predojević 12. 02. 2020.

  Poštovana Kristina
  Ne morate da ispunite 18 meseci kod ovog poslodavca. Svaka zaposlena trudnica kojoj izabrani ginekolog utvrdi da je trudnoća rizična, odnosno da postoji komplikacija zbog koje je privremeno sprečena za rad, ima pravo na trudničko bolovanje, bez obzira na to koliko ima radnog staža. Naknada tokom istog se kreće u visini prosečne zarade koju ste ostvarili u 12 meseci koji prethode mesecu kada ste otvorili trudničko bolovanje (nebitno je kod kog poslodavca)i ne može biti manja od minimalca. Što se tiče porodiljskog odsustva, situacija je nešto drugačija. Ni ovde nije neophodno da imate 18 meseci rada kod sadašnjeg poslodavca, ali morate da imate prihode na koji su plaćeni doprinosi u 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog trudnoće. Što više tih prihoda imate, veća će Vam biti naknada tokom porodiljskog odsustva, zato što se zbir svih prihoda (koliko god da ih ima, 1 ili 18) deli sa 18 i tako se dobija mesečna osnovica za naknadu. Dakle, morate da imate staž u poslednjih 18 meseci (što više imate to bolje), ali nije važno da li je ostvaren kod sadašnjeg ili kod prethodnih poslodavaca.
  Pozdrav

Milica Jovanovic 06. 02. 2020.

Poštovani,

Meni jesu bili plaćeni porezi i doprinosi, samo nisam primala platu preko računa.
Bila sam prijavljena..

  Milan Predojević 07. 02. 2020.

  Poštovana Milice
  Ta primanja će se računati jer su na njih plaćeni porezi i doprinosi.
  Pozdrav

Zijad Bilalalic 04. 02. 2020.

Postovani,
Devojka je prijavljena kod poslodavca 4 meseca dal ima pravo na porodiljsko ? ( pre toga je bila.radila 6 meseci kod drugog.poslodavca ali nije uvek isplacivo doprinose na vreme,pa je pauzirala izmedu poslova 10 dana i nastavila sa radom.de su je tek posle 3 meseca prijavili , dal ona sada ima pravo na porodiljkso ili nema? Tek je u 2 mesecu trudnoce a posle.6 meseca joj nece dati da radi jer je konobarica )
Molim.vas odgovorite
HVALA.

  Milan Predojević 07. 02. 2020.

  Poštovani Zijade
  Vaša devojka ima pravo na trudničko bolovanje (ako je rizična trudnoća po oceni ginekologa) i porodiljsko odsustvo (koje traje 12 meseci, a otvara se između 28 i 45 dana pre termina porođaja). Ako bude bila na bolovanju zbog održavanja trudnoće za osnovicu će biti utvrđena njena prosečna zarada na koju su plaćeni doprinosi u poslednjih 12 meseci (nebitno je da li kod ovog ili prethodnog poslodavca) i isplaćivaće se 100% od te osnovice na mesečnom nivou. Ako u nekom mesecu nije imala prihode, računaće se minimalna zarada za taj mesec. Kod porodiljskog se osnovica dobija tako što se saberu svi prihodi u poslednjih 18 meseci na koji su plaćeni doprinosi i podeli tako dobijena cifra sa 18. Isplaćuje se 100% mesečno od tako dobijene osnovice.
  Pozdrav.

ac74e1af7df530f0137eda30d8ff26e3 01. 02. 2020.

Postovani,
poslodavac je uplatio prvi mesec bolovanja jedan deo u novembru,a drugi krajem decembra jer je bolovanje od 16.oktobra. Sada ne zeli da uplacuje jer „drzava kasni“,pa me zanima sta dalje? Od koga mi ide uplata ako on nema nista sa mnom i koliko ce kasniti, da li se prima sve odjednom sto je zakasnilo ili po mesecima?
Unapred hvala.

  Milan Predojević 03. 02. 2020.

  Poštovani
  Zakon na sledeći način reguliše proceduru isplate bolovanja koje ide na teret RFZO: Poslodavac isplaćuje i naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Poslodavac vrši obračun naknade zarade u skladu sa ovim zakonom i dostavlja ga filijali, uz zahtev za isplatu naknade zarade. Filijala utvrđuje pravo na naknadu zarade i visinu naknade i najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obračuna prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca. Sredstva koja ne isplati osiguraniku u roku od 30 dana od dana njihovog prijema poslodavac je dužan da vrati filijali sa kamatom za koju su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca. Što se tiče trenutka kada je bolovanje dospelo za naplatu od RFZO, zakon određuje da naknada zarade dospeva istekom poslednjeg dana u mesecu za svaki mesec u kojem pripada naknada zarade. Primera radi, bolovanje za oktobar dospeva 01. novembra. Od tog datuma poslodavac ima pravo da podnese zahtev RFZO-u. Prema svemu navedenom, odgovori na Vaša pitanja su sledeći: uplata u svakom slučaju ide od poslodavca; od momenta predaje kompletne dokumentacije RFZO-u ovaj organ ima obavezu da u roku od 30 dana izvrši uplatu (nije mi poznato da se sa tim kasni); sve što je iz prethodnog perioda dospelo može se primiti odjednom, ne mora po mesecima.
  Pozdrav

Ivana Negic 31. 01. 2020.

Poštovani, dve godine sam bila zaposlena na privremeno povremenom ugovoru, sada sam zaposlena na ugovoru o radu(2 mesec). Da li imam pravo na 100% trudnicko i porodiljsko bolovanje? Nije bilo prekida radnog odnosa, već sam odmah potpisala ugovor o radu. Hvala, pozdrav

  Milan Predojević 31. 01. 2020.

  Poštovana Ivana
  Imate pravo na naknadu u visini 100% od obračunate osnovice. Osnovica se dobija kad se svi prihodi na koje su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje (gde spada i naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima) ostvareni u poslednjih 18 meseci saberu i podele sa 18.
  Pozdrav

  Danijela Pržić 07. 02. 2020.

  Postovani,
  Ja sam kod prethodnog poslodavca imala 11 meseci radnog staza, zatim sam napravila prekid od tri dana i zaposlila se kod drugog poslodavca gde sam vec 9 meseci. Da li mi u obracun naknade za porodiljsko ulaze svi ti prihodi ili zbog tog prekida od tri dana imacu samo prihode poslednjih 9 meseci? Hvala

   Milan Predojević 07. 02. 2020.

   Poštovana Danijela
   U obračun naknade za porodiljsko ulaze Vam svi ti prihodi, tačnije svi prihodi na koje su plaćeni doprinosi, a ostvareni su u poslednjih 18 meseci pre meseca prekida rada zbog trudnoće. Nije važno kod kog poslodavca su ostvareni. Takođe, u navedenom smislu nije važan ni prekid od tri dana između dva radna odnosa i to neće uticati na činjenicu da se u obzir moraju uzeti kako prihodi kod sadašnjeg poslodavca, tak i prihodi kod prethodnog poslodavca, ako ulaze u obračunski period od 18 meseci.
   Pozdrav

Maja Zivic 29. 01. 2020.

Postojanje.
Interesuje me
Bila sam u radnom odnosu pa otisla na trudnicko,porodiljsko. Pa na biro. Po završetku novcane naknade opet sam Isla na trudnicko/porodiljsko/ 20.11.18. u radni odnos do 19.01.19 pa na novcanu naknadu do 19.04.19. 01.05.19. zasnovan stalni radni odnos . 05.08.19. prestanak rada i 19.08.19 nov stalni radni odnos koji Jos uvek traje. Saznala sam da sam trudna,kako mi se sad to obračunava,i da li u tih 12/18 meseci spada i novcana naknada sa biroa? Unapred hvala na odgovoru.

  Milan Predojević 31. 01. 2020.

  Poštovana Majo
  Naknada koju ste dobijali od NSZ ne spada u prihode koji će se računati. Naknada tokom porodiljskog odustva sa prethodnim detetom se u svakom slučaju uzima u obzir, a kod isplate trudničkog bolovanja računa se i isplata bolovanja, ako je bilo u poslednjih 12 meseci.
  Pozdrav

Milica Jovanovic 29. 01. 2020.

Poštovani,

Imam nekoliko pitanja.
U radnom odnosu sam od avgusta 2018 god sa jednim prekidom od 10 dana, u tri različite firme. Tačnije dve su firme sa istim vlasnikom, a treća je sasvim druga firma u kojoj radim još uvek.
U prvoj firmi u kojoj sam radila od avgusta od kada sam prijavljena, nisam odmah primala platu preko računa, već sam od avgusta pa do kraja godine primala novac što bi se reklo „na ruke“, nakon toga preko računa.
Moje pitanje je da li to što nisam primala platu preko računa stvara problem u obračunu zarade za trudničko i porodiljsko bolovanje, i ako ne stvara, na koji način bi mi obračunavali to?

  Milan Predojević 31. 01. 2020.

  Poštovana Milice
  Zarada na koju nisu obračunati i plaćeni porez i doprinosi za socijalno osiguranje ne može se uzeti u obzir prilikom izračunavanja osnovice za naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. Takozvani „rad na crno“ nije zakonit i to što niste primali platu preko računa i što nije podneta poreska prijava jeste problem u tom smislu da Vam se zarade ostvarene na taj način neće uzeti u obzir kod isplate trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. Raćunaće se kao da u periodu od avgusta do kraja godine niste ni radili. Ostali meseci (od januara 2019. godina) će se računati. Podsećam Vas da Zakon o radu daje ovlašćenje inspektoru rada za donošenje rešenja u situaciji kada poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad. Pošto se u navedenom slučaju smatra da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad, inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da sa zaposlenim koji je zasnovao radni odnos u navedenom smislu, zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.
  Pozdrav

Tamara Knezevic 15. 01. 2020.

Postovani, da li trudnica(stalni radni odnos) u toku trudnickog bolovanja moze da obavlja tj potpise ugovor o obavljanju privremenih poslova kod poslodavca npr u okviru nekog peojekta?

  Milan Predojević 16. 01. 2020.

  Poštovana Tamara
  Po zakonu poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: 1) nezaposlenim licem; 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i 3) korisnikom starosne penzije. S obzirom da ste Vi u stalnom radnom odnosu (pretpostavljam sa punim radnim vremenom) nema zakonskog osnova da se sa Vama potpiše ugovor o privremenim i povremenim poslovima jer ne pripadate niti jednoj od tri navedene kategorije lica sa kojima se takav ugovor može sklopiti. Takođe, zakon propisuje da licu koje se za vreme bolovanju bavi privređivanjem ili drugim aktivnošću kojom ostvaruje prihode ne pripada pravo na naknadu zarade.
  Pozdrav

Ivana Antonovic 14. 01. 2020.

Postovani,
Imam Ugovor PP duze od 18 meseci i u medjuvremenu sam imala Ugovor o delu. Da li ce mi se sva primanja obracunati kada otvorim porodiljsko? Ko to racuna i kome da se obratim?
Takodje, ugovor o delu traje skoro mesec dana posle termina porodjaja? Da li to moze biti problem?

  Milan Predojević 16. 01. 2020.

  Poštovana Ivana
  Po zakonu ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o delu. Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode danu rođenja deteta. Rešenje o naknadi po osnovu rođenja i nege deteta doneće stručna služba lokalne samouprave u kojoj imate prebivalište, po Vašem zahtevu. Nije problem što ugovor o delu traje mesec dana posle termina porođaja.
  Pozdrav

Jovana Djordjevic 12. 01. 2020.

Poštovani,
Radila sam ukupno 4 god, 11 meseci i 28 dana i sada sam sa vlasnikom firme dogovorila raskid Ugovora o radu ali ne krivicom radnika kako bih primala nadoknadu sa biroa (a realno je da idemo na vantelesnu oplodnju). Trenutno primam nadoknadu 3 meseca, od 01.01. 2020 I interesuje me na koji način mogu, ako zatrudnim u periodu dok primam nadoknadu, da otvorim trudnicko bolovanje, obzirom da bolovanje ide iz radnog odnosa?
Takodje, da li je pametno da posle ta 3 meseca na birou pronađem novi radni odnos pa odatle da odem na trudnicko bolovanje(pretpostavka je da će trebati jer je vantelesna u pitanju)?
Kako će se u tom slučaju računati trudnicko, a kako porodiljsko?
Kojih 18 meseci se računaju onda?
Hvala unapred

  Milan Predojević 14. 01. 2020.

  Poštovana Jovana
  Pravo na naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad (takozvano bolovanje) je pravo iz radnog odnosa. Prema tome, ako zatrudnite u periodu dok primate novčanu naknadu Vi ćete je i dalje primati, ali ne možete da otvorite bolovanje (ono je u krajnjoj liniji i nepotrebno jer je u toku isplata novčane naknade). Nakon isteka prava na novčanu naknadu jedino ako zasnujete novi radni odnos moći ćete da ostvarite pravo na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. Osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (bolovanje preko 30 dana) čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupilo bolovanje. Ako u nekom mesecu nema zarade, računaće se minimalac. Kod naknade tokom porodiljskog odsustva osnovica se utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem tako dobijenog zbira osnovica sa 18 (bez obzira na to koliko zarada ima u tih 18 meseci jer se za mesece u kojima nema zarade ne uzima minimalac kao kod trudničkog bolovanja..dakle zbir se uvek deli sa 18).
  Pozdrav

   Jovana Djordjevic 15. 01. 2020.

   Poštovani Milane,
   Razumela sam za prosek za (trudnicko) 12 meseci I porodiljsko 18 meseci.
   Jedino što ne znam je, da li se to odnosi na kontinuirani rad kod poslodavca, ili u taj prosek ulazi i prethodni radni staz(u ovom slučaju radni staž do 31.12.2019) kod prethodnog poslodavca?
   Takodje ne znam da li se nadoknada sa biroa za slučaj nezaposlenosti Takodje računa kao primanje, odnosno da li i ta nadoknada ulazi u tih 12 odnosno 18 meseci za obračun?

   Hvala unapred

Jelena Trailovic 08. 01. 2020.

Poštovani,da li tih 18 meseci rada moraju biti isključivo kod jednog poslodavca? Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojević 08. 01. 2020.

  Poštovana Jelena
  Tih 18 meseci rada ne moraju da budu isključivo kod jednog poslodavca.
  Pozdrav

Dragana Savic 27. 12. 2019.

Poštovani,
trebao bi mi hitan odgovor…12.01.2019.godine sam se zaposlila, sada sam 7 mesec trudnoće, a koliko već početkom januara bih trebala da otvorim bolovanje za održavanje trudnoće, kako će mi se obračunavati plata za ostatak bolovanja kako trudnicnkog, tako i za porodiljsko bolovanje.

Unapred zahvalna!

  Milan Predojević 30. 12. 2019.

  Poštovana Dragana
  Kod obračunavanja trudničkog bolovanja osnovicu za utvrđivanje naknade zarade čini prosečan mesečni prihod ostvaren u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem ćete otvoriti trudničko bolovanje (ako u nekom mesecu nemate prihod, računaće se minimalna zarada propisana za taj mesec). Isplaćuje se 100% od osnovice. Kod porodiljskog bolovanja je nešto drugačije jer se osnovica izračunava tako da se saberu svi prihodi na koji su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje, a koje ste ostvarili u poslednjih 18 meseci pre meseca u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće, i taj zbir se podeli sa 18 (čak i ako nemate 18 prihoda u tih 18 meseci zbir svih plata će biti podeljen sa 18, tako da je to nepovoljnije od izračunavanja trudničkog bolovanja, gde ako nemate prihod u nekom mesecu računa se minimalac). Isplaćuje se naknada u visini 100% od tako utvrđene osnovice.
  Pozdrav

Sladjana Maksimovic 25. 12. 2019.

Postovani, u radnom odnosu sam bila deset meseci. Trenutno ne radim ali planiram ovih dana da stupim u novi radni odnos. Radila sam do 10.decembra.Da li ce mi ovaj prekid praviti probelem oko ostvarivanja prava na popodiljsko bolovanje? Da li cu ispocetka morati da skupljam 18 meseci ili ke ptekid dozvoljen? Hvala!!!

  Milan Predojević 26. 12. 2019.

  Poštovana Slađana
  Prekid neće praviti problem oko ostvarivanja prava na porodiljsko bolovanje. Nećete morati ispočetka da ostvarujete 18 meseci staža da biste ostvarli pravo na naknadu tokom porodiljskog, računaće Vam se i staž od deset meseci pre prekida.
  Pozdrav

036839efa9dc2ad950d4ab96b488afda 23. 12. 2019.

Postovani,
Radim mesec ipo dana u firmi i pravilo je da sama snosim troskove prijave. Sada sam saznala da sam u drugom stanju i zanima me koja su moja prava i da li kad budem na trudnickom i porodiljskom moram da nastavim da placam doprinose ili ide na teret drzave. S obzirom da poslodavac nece placati nista. Xvala unapred. Pozdrav!

  Milan Predojević 24. 12. 2019.

  Poštovana
  Poslodavac ne može da odbija da plati doprinose za socijalno osiguranje. To je njegova zakonska obaveza i ne može da je izbegne. Što se tiče trajanja radnog odnosa, i ako je Vaš ugovor o radu na određeno vreme, poslodavac je po zakonu obavezan da sa Vama potpiše novi ugovor koji će da važi najmanje do završetka porodiljskog odsustva. Ukoliko budete održavali trudnoću, prvih 30 dana bolovanja ide na teret poslodavca, a nakon toga ide na teret RFZO (zarada i doprinosi). Porodiljsku naknadu plaća lokalna samouprava u trajanju od 12 meseci, takođe su uključeni i doprinosi za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

c21d716c8085d6367ebbe2189120e9cb 21. 12. 2019.

Poštovani,
U tekstu vidim da je moguće da poslodavav isplaćuje zaradu trudnici i nakon 30 dana trudničkog bolovanja, pa da nakon toga refundira taj iznos od RFZO.
Zanima me da li je ova informacija još uvek tačna, ili je bilo izmena.
Hvala unapred.

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana
  Poslodavac i dalje može da se opredeli da sredstva uplati trudnici unapred, dakle i onaj iznos koji nakon 30 dana bolovanja ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa da od RFZO potražuje refundaciju. Ukoliko je to slučaj RFZO ima kraći rok za isplatu tih sredstava-15 dana od dostavljanja kompletne dokumentacije (za razliku od roka koji je 30 dana za isplatu sredstava koje poslodavac nije unapred platio trudnici).
  Pozdrav

Maja Stojanovic 16. 12. 2019.

Poštovani,

Ovde na blogu čitam da izabrani ginekolog otvara bolovanje do 30 dana, a meni je moj lekar otvorio na 60 dana i nakon toga idem na komisiju. Da li je zakon izmenjen ili moj ginekolog nije u pravu?
Hvala unapred.

  Milan Predojević 17. 12. 2019.

  Poštovana Majo
  Blog o kojem govorite postavljen je još u aprilu 2018. godine i tada je važio zakon po kojem je izabrani ginekolog vodio bolovanje prvih 30 dana. Dana 11. aprila ove godine na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da izabrani ginekolog ceni prvih 60 dana privremene sprečenosti za rad, a od 61-og dana ocenu donosi lekarska komisija RFZO.
  Pozdrav

Stefan Stojanovic 09. 12. 2019.

Postovani

Ovako, posle skoro god dana volontiranja, zaposlili su me (drzavna institucija je u pitanju) na ugovor o radu na 3 meseca koji istice 31.12…. znaci pod ugovorom sam od 1.10 do 31.12…. u medjuvremenu sam ostala u drugom stanju, do produzetka ugovora verovatno nece doci i ako imam zakonsko pravo, ali nema veze sta je tu je, igrom slucajeva moj verenik ima firmu i reko mi je da ce me on zaposliti odmah po zavrsetku njihovog ugovora kako bih otisla na trudnicko bolovanje, pa me sad interesuje ko placa trudnicko bolovanje, i doprinose, i kolika je naknada, negde sam procitala da samo prvi mesec pada na teret poslodavca a ostatak trudnickog poķriva drzava, i da li i doprinose dok sam na trudnickom isto placa drzava i da li ce mi za porodiljsko uracunati samo ova 3 meseca jer je visokorizicna trudnoca i verovatno cu od januara odmah na bolovanje? Hvala na odgovoru

  Milan Predojević 11. 12. 2019.

  Poštovani
  Prvo, bez obzira što ugovor ističe dana 31.12.2019. godine poslodavac mora da potpiše novi ugovor o radu koji će biti na snazi barem do isteka porodiljskog odsustva. Prema tome nije neophodno da dođe do zasnivanja radnog odnosa kod supruga. Trudničko bolovanje prvih 30 dana ide na teret poslodavca, a nakon toga na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Plaća se u visini od 100% od osnovice, koju čini prosečna zarada ostvarena u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je otvoreno bolovanje. Za one mesece u kojima niste bili u radnom odnosu tokom tih 12 meseci koji ulaze u osnovicu za obračun zarade, odnosno u kojima niste ostvarili platu, računa se minimalna zarada. RFZO plaća i doprinose za socijalno osiguranje. Za pooridljsko će Vam se računati samo zarada koju ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno samo navedene tri zarade. Ne dolazi do uračunavanja minimalne zarade za one mesec u kojima nista imali primanja, kao što je to slučaj kod trudničkog bolovanja, tako da možete očekivati da će Vam naknada tokom porodiljskog odsustva biti manja nego tokom trudničkog bolovanja.
  Pozdrav

Ivona Kasum 04. 12. 2019.

Postovani, otvorila sam nedavno omladinsku tadrugu da se oprobam u tome jer imam iskustva!medjutim sad sam cdc u 7 mesecu trudnoce i imam problem kako da otvorim trudnicko a da pritom ne moram d prijavljujem jos nekog bez potrebe! Radnje cu obavljati od kuce preko mejlova dok ne ymislim neko resenje. Da li ja uopste mogu sa otvorim bolovanje bez dalje prijavljivanka nekog na firmu..

  Milan Predojević 04. 12. 2019.

  Poštovana
  Ukoliko ste u radnom odnosu kao direktor zadruge, ne možete da radite dok Vam traje porodiljsko odsustvo. Ni tokom trajanja trudničkog bolovanja ne biste smeli da radite jer je to u suprotnosti sa zakonskim odredbama o privremenoj sprečenosti za rad. Prema tome, lice u radnom odnosu ne može da nastavi da radi dok traju trudničko bolovanje i porodilsjko odsustvo, jer se radi o naknadama tokom privremene sprečenosti za rad, odnosno tokom porodiljskog odsustva sa rada..ako nastavljate da radite nema odsustva, odnosno morate da ga prekinete.
  Pozdrav

13285a4fb25ba2b6b44ef51bed73fae8 18. 11. 2019.

Poštovani,

Trudna sam i prijavjena na određeno i imam neke nedoumice.
Dakle, jasno mi je da ne mogu dobiti otkaz niti neproduženje ugovora. Ugovor mi je drugi put produžen. Ukupno 6 meseci. Ovo mi je prvi posao da sam prijavljena. Ono što me zanima je kolika će mi biti primanja na trudničkom bolovanju, a kolika na porodiljskom odsustvu pošto planiram odmah da otvorim bolovanje, jer mi je posao naporan?

Hvala

  Milan Predojević 20. 11. 2019.

  Poštovana
  Što se tiče trudničkog bolovanja koje planirate uskoro da otvorite, osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako osiguranik nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece. Kada je reč o porodiljskom, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Značajna razlika u odnosu na trudničko bolovanje je ta da se za mesece u kojima niste ostvarili zaradu ne računa minimalna plata, već se jednostavno ti meseci ne računaju. Tačnije, plate koje ste imali u 18 meseci se saberu, podele na 18 (iako ih je manje od 18) i tako se dobija osnovica za obračun porodijskog. Isplaćuje se 100% od osnovice i kod bolovanja i kod porodiljskog.
  Pozdrav

   Svetlana Markovic 20. 11. 2019.

   Postovani,

   Da li se u zbir 18 plata racunaju i naknade sa trudnickog bolovanja?

   Maja Stojanovic 16. 12. 2019.

   U tekstu iznad piše drugačije,tj da se za prvi mesec bolovanja računa prosek od prethodnih 12meseci, a posle 31.dana bolovanja računa se prosek prethodna 3 meseca.
   Takođe, sada bi trebalo da je bolovanje koje lekar odobrava 60 dana, a nak9n toga se ide na komisiju.
   Koje su informacije tačne?

   Hvala unapred.

    Milan Predojević 17. 12. 2019.

    Poštovana Majo
    Kao i kod prethodnog pitanja-radi se o tome da je tekst koji ste čitali objavljen još u aprilu 2018. godine i tada je važio zakon po kojem se za prvi mesec bolovanja računa prosek od prethodnih 12 meseci, a posle 31.dana bolovanja računa se prosek prethodna 3 meseca. Od 11. aprila ove godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o zdravstvenom osiguranju, propisano je da se i kod bolovanja koja idu na teret RFZO (od 31-og dana)za osnovicu obračuna naknade zarade uzima 12 meseci koji prethode mesecu otpšočinjanja odsustva sa posla, a ne kao do tada samo tri meseca. Prema tome, nema greške u tekstu jer je tada važio drugi propis. Shodno odredbama novog zakona izabrani ginekolog ceni prvih 60 dana privremene sprečenosti za rad, a od 61-og dana ocenu donosi lekarska komisija RFZO.
    Pozdrav

SvetlanaVeljkovic 18. 11. 2019.

Postovni,
citajuci pitanja i Vase odgovore, nisam nigde procila, mozda i ima ali ja nisam videla.
Pre 13 mes. sam preuzela poslovanje jedne turisticki agencije- subagent, gde sam bila obican radnik od 2015 god.do 31.10.2018.god. – nemam prekide u radnom stazu.
01.11.2018.god. postala sam vlasnik i direktor te iste tur. agencije(FIRMA DOO), imam radnicu, ne radim sama, ona ima srednju skolu, nema visu ili fakultet, ima radno iskustvo preko tri godine u turizmu.
Trudna sam vec mesec ipo dana s trecim detetom, i planiram da radim do porodjaja(do 28 dana pre termina), ako to dozvoli zdravstveno stanje, ne zelim da zatvorim svoju firmu, kakva su moja prava, i sta treba da radim, kako bi agencija i dalje poslovala, da li trebam da prebacim firmu na nekog ili da ovlastim nekog ili nesto trece?

Hvala na odgovoru

  Milan Predojević 18. 11. 2019.

  Poštovana Svetlana
  Kada budete na porodiljskom odsustvu, a želite da firma tokom tog perioda i dalje radi, morate da primite u radni odnos zaposlenog koji će obavljati poslove umesto Vas, što bi prema postavljenom pitanju trebalo da ste već uradili. Zaposlena treba da dobije ovlašćenje da umesto Vas obavlja zastupanje firme. Vi tokom trajanja porodiljskog odsustva ne možete da radite.
  Pozdrav

Marija Mitrović Bošković 06. 11. 2019.

Poštovani,

U radnom odnosu po ugovoru o radu sam od 1. avgusta 2019. godine. Prethodno sam od 1.decembra 2017. godine bila angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili ugovoru o delu, naizmenično, ali svakako bez pauza i prekida od početka angažovanja (1. decembar 2017. do ugovora o radu – 1.avgust 2019.).
Jasno mi je da se prema važećem zakonu za obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva računa i prethodni angažman koji nije po ugovoru o radu (drugi ugovori sa plaćenim porezima i doprinosima).
Imam nejasnoću oko trudničkog bolovanja. Da li se za obračun naknade za vreme trudničkog bolovanja uzima u obzir i zarada ostvarena po drugim osnovama ili samo po ugovoru o radu? Da li se za trudničko bolovanje prilikom obračuna naknade računa i zarada na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?

Unapred hvala.

  Milan Predojević 07. 11. 2019.

  Poštovana Marija
  Za obračun naknade za vreme trudničkog bolovanja ne uzima se u obzir naknada ostvarena po osnovu angažovanja mimo ugovoru o radu, pa tako ni naknada na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. To ne znači da se za mesece u kojima niste bili u radnom odnosu neće računati ništa. Po zakonu, ako osiguranik koji ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu (u Vašem slučaju od 1. avgusta pa do meseca koji prethodi mesecu u kojem otvarate trudničko bolovanje), a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada propisana za te mesece. Prema tome, prilikom obračuna, za one mesece u kojima ste ostvarili naknadu za angažovanje van radnog odnosa računaće se kao da ste zaradili minimalnu zaradu.
  Pozdrav

Dragana Radosavljevic 01. 11. 2019.

Pozdrav, zanima me da li poslodavac moze po zakonu u toku trudnickog bolovanja da mi promeni trajanje ugovora, odnosno da mi ugovor koji je do sad bio na 3 meseca zameni ugovorom na 1 mesec? Hvala

  Milan Predojević 05. 11. 2019.

  Poštovana Dragana
  Poslodavac to ne može da uradi. Naprotiv, on je dužan da Vam produži ugovor do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Jovana Kurbalija 14. 10. 2019.

Postovani Milane,
molim Vas za odogovor oko jedne nedoumice koja mi trenutno vrlo hitna! Naime, htela sam da otvorim trudnicko bolovanje ali samo na mesec dana, i da nakon toga zatvorim i otvorim obicno boovanje na dete. Ono sto me zanima je kako ce mi obracunati taj mesec? Ja sam mislila da ce mi samo taj mesec izbaciti iz obracuna, medjutim od koleginice cujem da njoj nakon trudnickog bolovanja (koje je isto trajalo samo 30 dana i nakon toga je nastavila da radi jos 4 meseca) nisu nista vise obracunali, da li je to moguce?
Po meni to apsolutno nema smisla, ali njoj je stigao obracun zakljucno sa mesecom sa kojim je otvorila trudnicko, i posle joj nista nisu racunali, iako je posle trudnickog nastavila da radi.
Molim za pomoc!
Unapred hvala,
Jovana

  Milan Predojević 15. 10. 2019.

  Poštovana Jovana
  Zakonska formulacija je sledeća: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. S obzirom na navedeno, kod obračuna naknade tokomm porodiljskog odsustva uzima se 18 meseci unazad od prvog meseca otpočinjanja bolovanja, bez obzira na to da li ćete to bolovanje da prekidate. S druge strane, ukoliko Vas ginekolog i dalje drži na bolovanju, nemate razloga da ga prekidate i otvarate bolovanje zbog nege deteta, tim pre što se ono ne plaća u visni od 100% od osnovice, kao što je to slučaj sa trudničkim bolovanjem.
  Pozdrav

Jelena Anicic 10. 10. 2019.

Postovani
Imam jedno pitanje za vas. U radnom odnosu sam 12 meseci i onda sam otvorila trudnocko bolovanje u julu, dobila sam izvestaj od lekarske komisije o produzetku bolovanja a meni je na racun leglo samo 9000, pa me zanima zbog cega tako mali iznos ako sam u predhodnih 12 meseci primala punu platu? Kome treba da se obratim?

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Jelena
  Za konkretne cifre morate da se obratite obračunskoj službi kod Vašeg poslodavca, odnosno filijali RFZO. Nemoguće je ovako opredeliti o čemu je reč (npr možda je reč o naknadi za samo nekoliko dana, a ostale Vam ide kao plata). Savakako da Vam naknada zarade ne može biti tako niska, jer je daleko ispod minimalne zarade koja Vam je zagarantovana.
  Pozdrav

Nataša Gostović 09. 10. 2019.

Poštovani,

zamolila bih Vas za savet vezano za trudničko bolovanje,

obzirom da poslodavac preuzima na sebe trošak odsustva zaposlenog do 30 dana, da li je legitimno prekidati bolovanje do 30 dana sa odmorom u cilju izbegavanja prelaska obaveze isplate zarade od strane RFZO?

Takođe me zanima, da li u prosek zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva ulazi i isplata bonusa ukoliko su na istu plaćeni porezi i doprinosi?

Najlepše hvala na odgovoru,

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana nataša
  Ne može Vam niko sprečiti da u dogovoru sa poslodavcem otvorite godišnji odmor i tako prekinete bolovanje. U prosek zarade ulaze i bonusi na koji su plaćeni doprinosi.
  Pozdrav