Konkurs je istekao.

Vlada Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima


 

REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

 

I

I.I. Organ u kome se popunjavaju položaji
Ministarstvo odbrane
Beograd, Birčaninova 5

I.II. Položaji koji se popunjavaju: 

1. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za ljudske resurse - položaj u trećoj grupi.

 a) Poslovi položaja:

rukovodi Sektorom za ljudske resurse, planira, usmerava i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, kao i rad državnih službenika u Sektoru; predstavlja Sektor, podnosi izveštaje o radu Sektora i sarađuje, u okviru definisanih nadležnosti, sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva odbrane i državnim organima; učestvuje u radu Kolegijuma ministra odbrane; vrši poslove strategijskog nivoa iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra odbrane.

b) Uslovi:

fakultet prirodnih ili društvenih nauka; najmanje devet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

v) U izbornom postupku proveravaju se:

stručno znanje i osposobljenost za obavljanje poslova Ministarstva odbrane iz delokruga Sektora za ljudske resurse, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; znanje engleskog jezika proverava se uvidom u dokaz o znanju jezika, a poznavanje rada na računaru proverava se praktičnim radom na računaru; veština logičkog i analitičkog rezonovanja, veština rukovođenja i organizacione sposobnosti proveravaju se posredno, putem standardizovanih testova.

2. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za politiku odbrane - položaj u trećoj grupi.

a) Poslovi položaja:

rukovodi Sektorom za politiku odbrane, planira, usmerava i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, kao i rad državnih službenika u Sektoru; predstavlja Sektor, podnosi izveštaje o radu Sektora i sarađuje, u okviru definisanih nadležnosti, sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva odbrane i državnim organima; učestvuje u radu Kolegijuma ministra odbrane; vrši poslove strategijskog nivoa iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra odbrane.

b) Uslovi:

fakultet društvenih ili prirodnih nauka;   najmanje devet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; poznavanje engleskog jezika; državljanstvo Republike Srbije; da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

v) U izbornom postupku proveravaju se:

stručno znanje i osposobljenost za obavljanje poslova Ministarstva odbrane u oblasti iz delokruga Sektora za politiku odbrane, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje engleskog jezika proverava se uvidom u dokaz o poznavanju jezika; veština logičkog i analitičkog rezonovanja, veština rukovođenja i organizacione sposobnosti proveravaju se posredno, putem standardizovanih testova. 

I.III.Trajanje rada na položaju i mesto rada:

rad na svim položajima traje pet godina, a mesto rada za položaj pod rednim brojem 1 je Beograd, Kneza Miloša 33 i za položaj pod rednim brojem 2 je Beograd, Birčaninova 5. 

 

II ZAJEDNIČKO ZA SVE POLOŽAJE KOJI SE OGLAŠAVAJU:

  

1. Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 27.12.2008.. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u ,,Službenom glasniku Republike Srbije".

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

2. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); radna knjižica; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);  dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili  fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

3. Adresa na koju se podnose prijave za konkurs:

Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11124 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja".

4. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Leposava Tošić, tel. 311-21-29, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

 

Napomena: Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.


Koliko ste zadovoljni dobijenim informacijama:

o kompaniji?

  • Prosečna ocena: 3.00
  • Broj glasova: 2

o uslovima za ovu poziciju?

o zadacima za ovu poziciju?

  • Prosečna ocena: 1.00
  • Broj glasova: 1

o tome šta poslodavac nudi?

Ocenite

Ocenjivanje oglasa je anonimno

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.