Kontinuirano učenje i razvoj

Air Serbia

07. Jul 2020. 13:40

A
U okviru procesa organizacionog razvoja, učenje i razvoj zaposlenih zauzima veoma važno mesto i prirodno se nadovezuje na procese upravljanja radnim učinkom, mapiranja talenata i planove nasleđivanja.
Razvoj zaposlenih u kompaniji Air Serbia se realizuje kroz razvoj menadžerskih veština, razvoj lideršip veština i razvoj tehničkih znanja i veština, kako bi se podržala realizacija strateških inicijativa kompanije i podstaklo postizanje izvanrednih poslovnih rezultata.
 
Razvoj menadžerskih veština​

​Razvoj menadžerskih veština realizujemo kroz programe namenjene trenutnim menadžerima i zaposlenima na saradničkim pozicijama koji su mapirani kao potencijali i naslednici za različite menadžerske pozicije u organizaciji.
Program se realizuje kroz različite module namenjene targetiranoj populaciji koji imaju za cilj da podrže bihejvioralnu promenu i promenu mindset-a u pravcu željene organizacione transformacije.
Kroz program menadžeri uče:
·         Kako da razviju međuljudske odnose sa kolegama i članovima tima bazirane na poverenju
·         Kako da prilagode komunikaciju i menadžerski stil potrebama situacije
·         Kako da utiču na performans kroz delegiranje, postavku ciljeva i povratnu informaciju
·         Kako da koučuju članove tima da razvijaju svoje potencijale
·         Kako da vrše uticaj u pravcu posvećenosti, motivisanja i zadržavanja najboljih ljudi
 
Mapirani naslednici koje pripremamo za menadžerske pozicije prolaze kroz radionice koje imaju za cilj da:
·         Obezbede razumevanje koncepta upravljanja ljudima i procesima, najbolje prakse, pristupe i perspektive
·         Obezbede uvide u problemske situacije
·         Da unaprede veštine rešavanja problema i analitičkog mišljenja
 
Razvoj lideršip veština

Razvoj lidera ne samo da pomaže organizaciji da realizuje svoje ključne strategije, već pomaže u kreiranju istih.
U okviru razvoja postojećih lidera edukacija ima za cilj da produbi teme kao što su:
·         Razvoj sebe kao lidera
·         Oblikovanje liderskih veština
·         Vodeće strategije za izvanredan radni učinka
·         Inovacija biznis modela
·         Ekzekucija strategije
·         Inspirativno liderstvo
 
Kroz program nastojimo da utičemo na ponašanje lidera u odnosu na njihovu ulogu, poziciju i odgovornosti koje imaju u organizaciji i izvan nje, da razmišljaju o izazovima sa kojima organizacija može da se suoči u budućnosti, da prodube razumevanje ekonomskih, tehničkih i institucionalnih uticaja i da unaprede svoje međuljudske odnose, kao i odnose u timovima koje vode.

Naslednici za liderske pozicije prolaze kroz edukaciju koja se bavi temama kao što su:
·         Mapiranje poslovnih procesa
·         Poslovna strategija
·         Usaglašavanje organizacione strukture
·         Liderstvo
·         Inovacije i kreativno razmišljanje
·         Marketing i poznavanje proizvoda
·         Upravljanje projektima
·         Osnove finansija
 
Cilj programa je da polaznici steknu jasnu sliku o funkciji rukovodioca i odgovornostima koje ona nosi, da postanu svesni širokog spektra izazova menadžmenta i značaja unutar i kros-sektorskih odnosa, te da prodube znanja o motivaciji zaposlenih i međuljudskim odnosima.​
 
Tehnička znanja i veštine

Razvoj tehničkih znanja i veština realizujemo kontinuirano u svim sektorima kompanije, kroz individualne i/ili grupne edukacije na teme koje su u određenim celinama u fokusu u odnosu na opis posla zaposlenih. Takođe, nastojimo da kroz učestvovanje na različitim seminarima, konferencijama i radionicama stičemo najnovija znanja u okviru naše industrije.

Podeli sadržaj

Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.