Paket oglasa - ostvarite popust

Paketi oglasa

Jeftinije i brže oglašavanje

Ukoliko ste često u potrazi za novim zaposlenima—bilo zbog toga što ste u fazi osnivanja ili rasta, imate stalnu fluktuaciju kadrova ili širite svoje poslovanje na nova tržišta—oglašavate svoju potrebu za novim ljudima više puta u toku jedne godine.


Kupite više oglasa odjednom i uštedite dragoceno vreme i novac!

Umesto da nekoliko puta platite punu cenu pojedinačnog oglasa, zakup više oglasa u paketu vam može obezbediti popust od 15 do čak 40%. Vrstu i broj oglasa u paketu možete sami da birate u zavisnosti od svojih potreba, a sve bi bilo obuhvaćeno jednom fakturom, što olakšava i administraciju i plaćanje. Oglase iz paketa možete iskoristiti bilo kada u narednih 12 meseci. U tom periodu ste, pored uštede, ujedno i zaštićeni od rasta cena.

Paketi oglasa štede i vaše vreme: jednom kada zakupite više oglasa odjednom, procedura plaćanja za svaki sledeći oglas u paketu—ne postoji! Vaš oglas može biti postavljen odmah. Visina vašeg popusta zavisi od vrste i broja oglasa koje zakupljujete—obračunava se prema utvrđenoj skali i jednako za sve klijente.

Kupite oglase po najpovoljnijim cenama - Zakupom paketa oglasa unapred

1 Vrsta oglasa

2 Period oglašavanja

3 Broj oglasa

Cena RSD
* Zakupljeni paket oglasa važi 12 meseci od momenta kupovine (zakupa) paketa. Tokom tog perioda, ukoliko imate oglasa u paketu, zaštićeni ste od rasta cena.
Contact

Štedljivi oglasi

Broj oglasa Popust (%)
5-9 15
10-19 20
20-29 25
30-49 30
50-100 35
101 i više 40

Klasični oglasi

Broj oglasa Popust (%)
3-4 15
5-9 20
10-19 25
20-29 30
30-49 35
50 i više 40

Dizajnirani oglasi

Broj oglasa Popust (%)
3-4 15
5-9 20
10-19 25
20-29 30
30-49 35
50 i više 40

Vrući oglasi

Broj oglasa Popust (%)
3-4 15
5-9 20
10-15 25
16-19 30
20-29 35
30 i više 40

Istaknuti oglasi

Broj oglasa Popust (%)
3-4 20
5-7 25
8-9 30
10-11 35
12 i više 40

* Popusti važe samo za avansnu uplatu.