Paket oglasa - ostvarite popust

Paketi oglasa

Jeftinije i brže oglašavanje

Ukoliko ste često u potrazi za novim zaposlenima—bilo zbog toga što ste u fazi osnivanja ili rasta, imate stalnu fluktuaciju kadrova ili širite svoje poslovanje na nova tržišta—oglašavate svoju potrebu za novim ljudima više puta u toku jedne godine.


Kupite više oglasa odjednom i uštedite dragoceno vreme i novac!

Umesto da nekoliko puta platite punu cenu pojedinačnog oglasa, zakup više oglasa u paketu vam može obezbediti popust od 10 do čak 35%. Vrstu i broj oglasa u paketu možete sami da birate u zavisnosti od svojih potreba, a sve bi bilo obuhvaćeno jednom fakturom, što olakšava i administraciju i plaćanje. Oglase iz paketa možete iskoristiti bilo kada u narednih 12 meseci. U tom periodu ste, pored uštede, ujedno i zaštićeni od rasta cena.

Paketi oglasa štede i vaše vreme: jednom kada zakupite više oglasa odjednom, procedura plaćanja za svaki sledeći oglas u paketu—ne postoji! Vaš oglas može biti postavljen odmah. Visina vašeg popusta zavisi od vrste i broja oglasa koje zakupljujete—obračunava se prema utvrđenoj skali i jednako za sve klijente.

Contact