Advertisement

Prijavite se

Kao registrovani korisnik:

Znate da li je poslodavac primio vašu prijavu
Vidite da li je proces selekcije završen
Stičete uvid u nivo obrazovanja i radno iskustvo ostalih kandidata
Imate uvid u dokumenta koja ste poslali poslodavcima
Kreirate CV u više verzija na srpskom i engleskom jeziku
Možete da sačuvate interesantne oglase

Registrujte se

Uspešno
Neuspešno urađena operacija