Advertisement

Kako napisati propratno pismo

propratno pismoPropratno pismo (PP) je dokument koji prati vašu biografiju tj. CV, kada se prijavljujete za posao. Kako je CV dokument koji se piše po utvrđenom šablonu i time je sličan od kandidata do kandidata, propratno pismo je vaša prilika da date neki individualni pečat svojoj biografiji i da iskažete svoje specifičnosti. PP je poželjno da bude što kraće (200-250 reči), a njegov cilj je da uvede poslodavca u vaš CV, da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za prijavu.

Vaše propratno pismo bi trebalo da odgovori na pitanja koja bi poslodavac mogao sebi da postavi čitajući vaš CV. Ukratko, cilj propratnog pisma je da odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu?

Propratno pismo ima formu poslovnog pisma: vaša adresa i kontakt informacije dolaze ispod vašeg imena, u desnom gornjem uglu stranice. Ispod toga, sa leve strane, napišite ime osobe kojoj se obraćate, kao i njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. Ukoliko nemate ime kontakt osobe, pismo adresirajte samo na kompaniju.

Ako znate ime osobe kojoj pišete, počnite sa Poštovani gospodine ili gospođo/gospođice, odnosno ukoliko pišete na engleskom Dear MR, Ms, Mrs. U ovom slučaju treba završiti pismo pozdravom „Sa poštovanjem", odnosno „Kind regards". Ukoliko ne znate ime kontakt osobe počnite sa Poštovani/Poštovana, na engleskom Dear Sirs, or Dear Sir or Madam.

Na kraju propratnog pisma navedite mesto i datum pisanja pisma. Ispod toga taksativno navedite koje dokumente prilažete uz prijavu. Ukoliko šaljete samo CV, dovoljno je da to pomenete u samom tekstu propratnog pisma.

Ukoliko prijavu šaljete poštom, odštampajte propratno pismo na belom papiru A4, isto kao i vaš CV, i stavite u belu kovertu. Nije preporučljivo štampanje na papirima druge boje osim bele i upotrebljavanje drugih boja slova osim crne. Potrudite se da obezbedite kvalitetnu štampu vašeg PP i CV-ja.

Stuktura sadržaja

Propratno pismo treba da zvuči iskreno i da odiše elanom, kao i CV treba ga prilagoditi svakom konkursu i naravno redovno ažurirati već naproti. Propratno pismo je pored CV-ja vaša prezentacija i treba imati na umu da on govori u vaše ime sve dok se vi ne pojavite na intervjuu.

Ocenite koliko
vam je bio koristan
ovaj savet?
  1 2 3 4 5
Prosečna ocena:
2.97
1886 osoba je glasalo
pre 12 dana i 23 sata
nenad vukotic je komentarisao/la:
dobar i lep primer
pre 27 dana i 3 sata
LJiljana Tiring je komentarisao/la:
kratko i jasno

Opcije saveta

Sačuvajte u PDF-u
Uspešno
Neuspešno urađena operacija