Advertisement

Nema posla ni preko omladinskih zadruga

*
*
*

*

Pošaljite komentar

Da li biste pristali da budete "prijatelji" na društvenim mrežama sa svojim nadređenim?

Uspešno
Neuspešno urađena operacija