B.C.A. Mosaic

B.C.A. Mosaic

O kompaniji

B.C.A. Mosaic je beogradska branding, consulting i advertising agencija, osnovana 2003. godine. Zahvaljujući kreativnosti svojih rešenja, kao i njihovoj kvalitetnoj i efikasnoj realizaciji, postali smo ime od poverenja za mnogobrojne klijente u našem portfoilu.

Mosaic je jasno isprofilisao svoju ponudu kao "client customized communications" - jedini smo na tržištu Srbije ponudili klijentima uslugu potpuno prilagođenu njihovim potrebama. Kao rezultat, najbrojniji klijenti agencije Mosaic su upravo oni koji imaju specifičnu potrebu da se tačno određenim područjima tržišne komunikacije posveti posebna pažnja.

Obim posla agencije se na godišnjem nivou uvećava progresivno za 50%.

Kontakt

Adresa

Vučedolska 4, Vladete Kovačevića 5b, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17488902

PIB

102978976