Autor članaka Brankica Srdić

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

apr 02

Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu. Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje. Sa druge strane, pravo na […]

mar 10

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Postoje poslovi koji su po svojoj prirodi takvi da poslodavac ne mora sa osobom koju angažuje da zaključuje ugovor o radu, već to može biti i ugovor van radnog odnosa.Jedan od vrlo čestih oblika rada van radnog odnosa je ugovor o privremenim i povremenim poslovima. To su poslovi takve prirode da se ne obavljaju tokom […]

feb 27

Šta sve mora da sadrži Ugovor o radu

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Ugovor o radu se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i njime se zasniva radni odnos. Postoje i drugi oblici radnog angažovanja gde se ne zaključuje ugovor o radu i ne postoji radni odnos (rad van radnog odnosa gde spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu i dr.). Velika je razlika u obimu prava, jer […]