Advertisement

Prilagodite pretragu

Oglasi dostupni i:


Sačuvajte pretragu
Arhiva oglasa

Rezultati pretrage (1072 rezultat)

Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.
Rok 04.09.2015.

HR Business partner za komercijani sektor

Imlek a.d.

HR podrška sektorima marketinga i prodaje, Iskustvo na projektima na funcionalnom i cross funkcionalnom nivou...

Beograd

Rok 04.09.2015.

HR Business partner za Supply chain sektor

Imlek a.d.

HR podrška logistici i proizvonji, rad sa sindikatima

Beograd

Rok 04.09.2015.

Recruitment & Talent Development Manager

Imlek a.d.

Iskustvo na poslovima regrutacije/selekcije kadrova, u organizaciji treninga i razvoju talenata

Beograd

Rok 04.09.2015.

Reward Manager

Imlek a.d.

Iskustvo u planiranju, vođenju i praćenju sistema nagrađivanja zaposlenih

Beograd

Rok 04.09.2015.

Istaknuti poslodavci

po vašim kriterijumima

Vrući oglasi

po vašim kriterijumima
Uspešno
Neuspešno urađena operacija