Arhiva za kategoriju "Pravnik odgovara"

maj 31

Šta ako skrivite saobraćajnu nezgodu službenim vozilom?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Kada se kaže “službeni automobil” jedna od prvih asocijacija jeste – privilegija. U potrazi za poslom, ako poslodavac u oglasu ističe da će zaposleni raspolagati službenim vozilom, ljudi uglavnom ovo doživljavaju kao prednost radnog mesta. Naročito je to slučaj ako se auto dobije na korištenje 24 sata dnevno. Postoji i određeno shvatanje da se službeni […]

maj 19

Pravo na bolovanje u slučaju prekida staža

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) pravo je zaposlenih koje se u određenom obimu ostvaruje iz sredstava poslodavca, ali takođe i iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Prema tome, u ptanju je pravo koje se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, a uređeno je odredbama Zakona o radu i […]

apr 24

Šta ako povežete dva ili više bolovanja?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (odnosno bolovanja, kako se to u svakodnevnom govoru obično kaže) jedno je od važnijih prava iz radnog odnosa i obaveznog zdravstvenog osiguranja, te je kao takvo regulisano odredbama Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To znači da se u određenim situacijama naknada zarade […]

mar 20

Bolovanje zbog povrede na radu

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Povreda koja se desi na radu povlači posledice u pogledu prava zaposlenog i obaveza poslodavca. Pre svega govorimo o naknadi štete i plaćanju naknade zarade tokom odsustva sa posla zbog povrede. U ovom tekstu bavimo se naknadom zarade, a u narednom naknadom štete. U zavisnosti od toga da li je bolovanje nastupilo zbog bolesti ili […]

feb 13

Hraniteljstvo – vaša prava, obaveze i penzijski staž

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Znate li šta je hraniteljstvo? Institut hraniteljstva u domaćem pravu uspostavljen je Porodičnim zakonom, a detaljno uređen podzakonskim aktom – Pravilnikom o hraniteljstvu. Lica koja vrše ulogu hranitelja potpisuju ugovor o hraniteljstvu. Institut hraniteljstva, ugovor o hraniteljstvu, sa posebnim osvrtom na sticanje penzijskog staža po osnovu tog ugovora, tema je ovog teksta. O hraniteljstvu Hraniteljstvo […]

dec 23

Koja su vam prava ako ste pripravnik, a koja ako ste volonter

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Početak profesionalne karijere izazovan je u životima mladih ljudi. Period nakon završetka školovanja, a pre zasnivanja radnog odnosa, često je obeležen pripravničkim stažom ili stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem. O kakvim vrstama radnog angažovanja se radi? Za osobu koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala, veoma je važno da počne da radi u […]

dec 16

Obratite pažnju: Kada doprinose plaća poslodavac, a kada RFZO?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Zaposleni u Srbiji često su zabrinuti oko toga da li poslodavac za njih uplaćuje doprinose. Šta su zapravo doprinosi i čemu služe? Uplatom doprinosa finansira se socijalno osiguranje, to jest osiguravaju se finansijska sredsva za ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Ova tri vida osiguranja spadaju u socijalno […]

1 2 3 11