Arhiva za kategoriju "Pravnik odgovara"

maj 12

Česta dilema: Kako se izračunava otpremnina?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U jednom od prethodnih tekstova bavili smo se pravom na isplatu otpremnine, odnosno pisali smo o tome kada zaposleni koji ostaje bez posla ima pravo na otpremninu, odnosno u kojim slučajevima  je poslodavac  dužan da je isplati. Ovim tekstom podsetićemo se kada je to poslodavac obavezan da isplati otpremninu, a potom ćemo detaljnije govoriti o […]

apr 28

RAD OD KUĆE – Koja su vam prava i obaveze?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Tehnološki napredak, odnosno informacione tehnologije našle sve veću primenu u svakodnevnom poslovanju, te su na taj način omogućile da se rad obavlja i van prostorija poslodavca. Rad od kuće jeste korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (stoni računar, prenosivi računar – laptop, pametni telefon i tablet) koje omogućavaju obavljanje poslova van prostorija poslodavca. Osim tehnološkog napretka […]

apr 19

Šta se sve smatra seksualnim uznemiravanjem na radnom mestu?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U modernim društvima pravna država pokušava da suzbije svaku moguću vrstu agresije  prema zaposlenima, odnosno da sankcioniše moralno zlostavljanje, šikaniranje, iživljavanje i slično ponašanje na radnom mestu, koje je nažalost neretka pojava. Poseban oblik psihičkog zlostavljanja na radnom mestu jeste seksualno uznemiravanje. S obzirom da seksualno uznemiravanje predstavlja jedan od najčešćih oblika nasilja nad ženama, […]

mar 08

KORONA VIRUS – Bolovanje, godišnji i prinudni odmor!

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U prethodnom periodu objavili smo nekoliko tekstova koji se tiču prava zaposlenih u slučaju stavljanja u karantin, bolovanja zbog covid-19 i prekida rada poslodavca. S obzirom da pandemija korona virusa kod nas zvanično traje bezmalo godinu dana, te da problemi izazvani pandemijom sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju ne prestaju, još jednom ćemo razmotriti […]

feb 16

OTKAZ: Kada poslodavac mora da vas isplati?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Prestanak radnog odnosa, naročito onaj do kog dolazi mimo volje zaposlenog, može da predstavlja stresan momenat u životu, kao i da proizvede finansijski izazovnu situaciju za lice koje iznenada ostaje bez posla. Isplata otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa može donekle da popravi nezavidan položaj radniku koji ostaje bez radnog mesta. Zbog toga su zaposleni veoma […]

jan 25

Nezakonita praksa nekih poslodavaca: Sve o BLANKO OTKAZU!

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U delu Zakona o radu koji reguliše uslove za zasnivanje radnog odnosa postoji odredba prema kojoj poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu od strane kandidata. Imajući u vidu ovakvo zakonsko pravilo može se zaključiti da je zakonodavcu poznata ova nezakonita praksa koju primenjuju pojedini poslodavci, […]

jan 08

KAKO REŠITI PROBLEM SA PENZIJSKIM STAŽOM?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju osnovan je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO). Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod navedene institucije, koja po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu. S obzirom […]

dec 25

STICANJE PENZIJSKOG STAŽA

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Tema penzijskog staža i rešavanja problema koji se pojavljuju sa stažom kod ostvarivanja prava na penziju, biće obrađena u ovom i narednom tekstu. Prvi tekst daje akcenat na zakonske uslove za ostvarivanje prava na penziju, odnosno na to ko sve mora da plaća doprinos za penzijsko osiguranje, dok će se naredni tekst baviti mogućim načinima […]

dec 16

PRAVА I ОBAVEZE FRILENSERA

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pre dva meseca Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila obaveštenje da će započeti sa strožom kontrolom plaćanja poreza i doprinosa na prilive novčanih sredstava iz inostranstva. Poslata je opomena svim licima koja nisu platila porez na prihod iz inostranstva da to što pre samoinicijativno učine, jer bi u suprotnom mogli da se […]

1 2 3 7