Arhiva za kategoriju "Pravnik odgovara"

apr 29

Neradni dani za vreme praznika

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Period je godine kada smo u kratkom vremenskom razmaku imali niz verskih i državnih praznika, te se ovih dana često postavljaju pitanja o pravu da se ne radi u dane praznika uz naknadu zarade, o tome ko je ipak obavezan da radi čak i na dan praznika, i najzad koliko poslodavac treba da plati zaposlenog […]

apr 12

Kako da se zaštite neprijavljeni radnici?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Često čujemo da poslodavac ima “neprijavljenog” radnika, odnosno da angažuje ljude “na crno”. Šta se pod tim podrazumeva, kakve posledice trpi neprijavljeni radnik i na koji način može od takvog ponašanja poslodavca da se zaštiti? Obaveze poslodavca kod zasnivanja radnog odnosa Da bismo pojasnili šta se podrazumeva pod „neprijavljenim radnikom“, moramo definisati obaveze poslodavca oko […]

mar 28

Po slovu zakona: Šta su razlozi za otkaz

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Prestanak radnog odnosa je veoma široka tema, a u velikoj meri je predmet interesovanja zaposlenih. Logično je da lica angažovana kroz radni odnos žele da znaju zakonske uslove pod kojima radni odnos prestaje, te definisane pravne procedure koje se u tom slučaju primenjuju, a propisane su u cilju zaštite od nezakonitog prestanka rada. Zakon o […]

mar 15

Ko sve ima pravo na bolovanje?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – odnosno bolovanja – kako se to u svakodnevnom govoru kaže – jedno je od važnijih prava iz radnog odnosa i obaveznog zdravstvenog osiguranja, te je kao takvo regulisano odredbama Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Odmah ističemo, da bez obzira na uobičajeni […]

feb 28

Kako sindikati mogu da poprave položaj zaposlenih

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Uloga sindikata u ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih u modernim društvima može da bude veoma značajna. Domaći zakon, koji uređuje rad već svojom prvom odredbom, ukazuje na  potencijal koji može da ostvari sindikat, iako ga ne pominje direktno. Sindikati ključni za kolektivni ugovor Naime, Zakon o radu u svom prvom članu određuje da se prava, […]

feb 22

Šta su sindikati i kako se osnivaju

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Sindikat je organizacija koju stvaraju radnici, odnosno udruženje zaposlenih koje se osniva radi efikasnije zaštite njihovih prava. Ustavom Republike Srbije jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja, ali istovremeno i pravo da se ostane izvan svakog udruženja. Udruženja se osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ, u skadu […]

jan 31

Invalidska penzija kao posledica obavljanja nekog posla

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Prema Zakonu o radu, jedno od osnovnih prava zaposlenog jeste pravo na bezbednost i zdravlje na radu. Pravo na invalidsku penziju Poseban zakon koji reguliše bezbednost i zdravlje na radu propisuje čitav niz mera koje je poslodavac obavezan preduzeti u cilju obezbeđivanja zdravih i sigurnih uslova rada. Naravno, sav mogući oprez nikada neće biti dovoljan […]

dec 30

PROČITAJTE: Sve što treba da znate o AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU!

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U našoj zemlji česta je pojava zapošljavanja preko agencija za zapošljavanje. Od marta prošle godine na snazi je poseban zakon koji reguliše ovu vrstu rada. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređuju se prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje ( u daljem tekstu: agencija) radi ustupanja na privremeni rad […]

1 2 3 9