maj 22

Kamenorezac – jedan od najlepših zanata, koji traži mnogo rada i usavršavanja

Autor - Nataša Sedlaček | Tražim posao

Kamenorezački zanat je bio neizostavan deo graditeljskih poduhvata još u doba starih Grka i Rimljana, a njegova popularnost je i danas neosporna. To je ujedno i jedan od najstarijih poslova koji decenijama opstaje u Srbiji. Svoje majstorske veštine, kamenoresci primenjuju u obradi kamena koja obuhvata čišćenje, oblikovanje, poliranje i ukrašavanje, te su zaslužni za stvaranje […]

maj 19

Pravo na bolovanje u slučaju prekida staža

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) pravo je zaposlenih koje se u određenom obimu ostvaruje iz sredstava poslodavca, ali takođe i iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Prema tome, u ptanju je pravo koje se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, a uređeno je odredbama Zakona o radu i […]

maj 08

Posao dispečera odgovoran i težak, ali zanimljiv i dobro plaćen

Autor - Konstantin Radulović | Tražim posao

Dispečerski centri nisu, iako to mnogi smatraju, nužno povezani sa prevozom, već i sa mnogim drugim delatnostima, ali je sasvim jasno da nijedan vid uslužnog prevoza ne može na kvalitetan način biti obavljen bez dobrih dispečera. Jer, logistička podrška onih koji svojim radom, pred monitorima u kancelarijama olakšavaju put vozačima, mašinovođama i pilotima na terenu, […]

apr 24

Šta ako povežete dva ili više bolovanja?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (odnosno bolovanja, kako se to u svakodnevnom govoru obično kaže) jedno je od važnijih prava iz radnog odnosa i obaveznog zdravstvenog osiguranja, te je kao takvo regulisano odredbama Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To znači da se u određenim situacijama naknada zarade […]

apr 07

Berbernice – sve popularniji posao koji cveta

Autor - Konstantin Radulović | Tražim posao

Iako puštanje brade nije nimalo nov običaj, već je kroz istoriju prisutan vekovima, na našem tržištu je primetan jedan specifičan trend – na svakom ćosku se otvara po neka nova berbernica, pa je taj posao sve popularniji. Bradu su nosili  ratnici, filozofi, sveštenici, kraljevi i pastiri, kao dokaz muževnosti, a Ginisova knjiga rekorda je notirala […]

apr 04

Zašto je privlačan posao advokata?

Autor - Redakcija Poslovi Infostud | Tražim posao

Posao advokata je već decenijama među atraktivnijim, posebno među mladima. To možda i ne čudi, ako se zna da iskusniji advokati mahom dobro zarađuju. Skupo odelo, kravata i aktovka kod muškaraca, uvek doterana i uredna frizura žena i trenutak kada dominiraju u sudnici izlažući odbranu svog klijenta, scene su koje mnoge podstaknu da požele da […]

1 2 3 35