jul 09

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje II deo

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prvom delu našeg blog posta o Doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje smo govorili o osnovnim oblicima socijalnog osiguranja,  ko su kategorije obavezno osiguranih lica i kako se stiče status osiguranog lica. U drugom delu veći akcenat smo stavili na doprinose, samostalnu uplatu doprinosa i odlike sistema penzijskog  i invalidskog osiguranja. Doprinosi Osnovni izvor […]

jul 06

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje I deo

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

  Penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja vid socijalnog osiguranja. Socijalno osiguranje, koje najvećim delom funkcioniše na principu obaveznosti (doprinose za to osiguranje plaćaju svi radni ljudi) i solidarnosti (doprinose uplaćuju svi, a prava ostvaruju samo osiguranici kod kojih nastupi neki od socijalnih rizika), obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i materijalna davanja u slučaju nastanka pojedinih socijalnih rizika, […]

jul 03

Da li je pisana preporuka uvek potrebna?

Autor - Ivan Marinović | Želim da napredujem u karijeri

Preporuka, kao jedan od elemenata u procesu konkurisanja, u određenim okolnostima može biti čak i jači argument prilikom zaposlenja u odnosu na CV, ali, može biti i kamen spoticanja u određenim situacijama. Hajde da vidimo na šta treba obratiti pažnju, ko sve može biti davalac preporuke, kako da je tražimo i da budemo uključeni u pisanje […]

jun 27

Kad mi je lepo, imaću i posao koji volim

Autor - Milica Stojiljković | Tražim posao

Beograd. Subotica. Kragujevac. Niš. Seminar „Lepo mi je što imam posao koji volim“. Do sada je oko 130 mladih ljudi u ova četiri grada dobilo priliku da u sebi probudi osećaj „lepo mi je“ i sazna kako da dođe do posla koji voli i u kome će zaista uživati. Ja sam sa njima uživala. Svaki […]

jun 25

Propratno pismo jer – CV je tesan za sve vaše kvalitete

Autor - Tamara Prodanović | Tražim posao

Propratno pismo je dokument koji se šalje prilikom prijavljivanja za posao, uz biografiju, odnosno CV. U redu, sad kad smo utvrdili ovu poprilično šturu i školsku definiciju propratnog pisma, hajde da otkrijemo u čemu je čar tog važnog parčeta virtuelne Word hartije. Besramna samopromocija? Većina CV-jeva liče jedni na druge, jer se najčešće pišu šablonski. […]

jun 19

Radno vreme i prekovremeni rad II deo

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prethodnom postu  bilo je reči o tome šta se smatra punim, a šta nepunim radnim vremenom, na osnovu čega se utvrrđuje skraćeno radno vreme i kako se vrši raspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena […]

jun 17

Radno vreme i prekovremeni rad I deo

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

Radno vreme definisano je domaćim Zakonom o radu kao „vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom“, što je u skladu sa pojmom radnog vremena u zemljama Evropske unije. Zakon precizira da se radnim vremenom ne smatra vreme […]

jun 08

Dva odlična razloga da istražiš poslodavca pre intervjua

Autor - Nikola Stantić | Svi tekstovi

Trećinu života ćete provesti radeći, zar ne biste želeli da znate kome to vreme posvećujete? Iako zvuči neverovatno, provodeći 8 sati dnevno na poslu mi zaista u zbiru provedemo skoro trećinu života radeći. Na taj način, skoro trećinu života,  mi u stvari izgrađujemo sebe i stičemo sredstva za pokrivanje svojih potreba. Da bismo zaista ispunili […]

jun 05

Šta sve treba da znate o stručnom usavršavanju i stručnom osposobljavanju – pripravnici i volonteri

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

Teme koje obrađujemo u ovom tekstu najznačajnije su za mlade ljude, odnosno sve one koji se nalaze na samom početku svoje profesionalne karijere. Period nakon završetka školovanja, a pre zasnivanja radnog odnosa, često je obeležen upravo pripravničkim stažom ili stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem. Za osobu koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala, […]