Autor članaka Milan Predojevic

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

oct 01

Porodiljsko odsustvo po novom zakonu

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pojam porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom […]

sep 11

Pojam noćnog rada i njegov uticaj na zaposlene

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Rad noću ili noćni rad je svaki oblik rada koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova ujutru narednog dana. Noćni rad se posebno reguliše pravnim propisima, pa tako i našim Zakonom o radu, zbog uticaja koji ima na ljudski organizam. Ova vrsta rada kod ljudi prouzrokuje takozvanu biološku disritmiju, odnosno remećenje […]

avg 27

Dokazivanje mobinga i teškoće u sudskoj praksi II deo

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Nastavak tesksta o tome šta mobing podrazumeva i kako se dokazujete pročitajte u narednom ovom blog postu. Prvi deo blog posta možete pronaći ovde . Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca  Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane drugog zaposlenog kod poslodavca (horizontalni mobing) podnosi obrazložen zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od […]

avg 07

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (II deo)

Autor: Milan Predojevic | Svi tekstovi

U nastavku blog posta o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na samom radnom mestu, čiji je prvi deo objavljen u četvrtak, naš pravnik, između ostalog, detaljno piše o načinu utvrđivanja diskriminacije, kao i o tome šta nije diskriminacija.   Utvrđivanje diskriminacije na radu   Pri utvrđivanju diskriminacije važno je da se nepovoljno postupanje prema određenoj osobi […]

avg 02

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (I deo)

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Termin diskriminacija potiče od latinske reči (discriminare) koja originalno označava pravljenje razlike, odvajanje. Vremenom je ova reč u pravnoj terminologiji dobila negativnu konotaciju jer označava nedozvoljeno razlikovanje. Tako danas diskriminacija  podrazumeva nejednako tretiranje pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Do nejednakog postupanja prema osobi ili grupi dolazi zbog […]

jul 25

Zdravstvena zaštita tokom privatnog boravka u inostranstvu

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Tema ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u inostranstvu naročito je aktuelna tokom letnjih meseci, kada veći broj građana odlazi na turistička putovanja van granica naše zemlje. S obzirom da je pravo na zdravstvenu zaštitu  osnovno pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, postavlja se pitanje na koji način  i pod kojim uslovima osiguranici […]

jul 09

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje II deo

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U prvom delu našeg blog posta o Doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje smo govorili o osnovnim oblicima socijalnog osiguranja,  ko su kategorije obavezno osiguranih lica i kako se stiče status osiguranog lica. U drugom delu veći akcenat smo stavili na doprinose, samostalnu uplatu doprinosa i odlike sistema penzijskog  i invalidskog osiguranja. Doprinosi Osnovni izvor […]

jul 06

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje I deo

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

  Penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja vid socijalnog osiguranja. Socijalno osiguranje, koje najvećim delom funkcioniše na principu obaveznosti (doprinose za to osiguranje plaćaju svi radni ljudi) i solidarnosti (doprinose uplaćuju svi, a prava ostvaruju samo osiguranici kod kojih nastupi neki od socijalnih rizika), obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i materijalna davanja u slučaju nastanka pojedinih socijalnih rizika, […]