avg 27

Dokazivanje mobinga i teškoće u sudskoj praksi II deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Nastavak tesksta o tome šta mobing podrazumeva i kako se dokazujete pročitajte u narednom ovom blog postu. Prvi deo blog posta možete pronaći ovde . Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca  Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane drugog zaposlenog kod poslodavca (horizontalni mobing) podnosi obrazložen zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od […]

avg 09

Frizeri, kuvari, bravari… – situacija kad posao traži zaposlenog

Autor: Dušica Vuković | Želim da napredujem u karijeri

Analiza tržišta rada za 2017. godinu, prema podacima sa našeg sajta, pokazuju da je u 60% oglasa od kandidata tražena diploma srednje stručne spreme. Takođe, najviše šansi za zaposlenje u prethodnoj godini su imali: frizeri, kuvari, mehaničari, automehaničari, vozači i mašinski inženjeri. U praksi to konkretno znači da su mesari (ali i pozicije poput frizera, […]

avg 07

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (II deo)

Autor: Milan Predojević | Svi tekstovi

U nastavku blog posta o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na samom radnom mestu, čiji prvi deo možete pročitati ovde, naš pravnik, između ostalog, detaljno piše o načinu utvrđivanja diskriminacije, kao i o tome šta nije diskriminacija. Utvrđivanje diskriminacije na radu   Pri utvrđivanju diskriminacije važno je da se nepovoljno postupanje prema određenoj osobi ili grupi  […]

avg 02

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (I deo)

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Termin diskriminacija potiče od latinske reči (discriminare) koja originalno označava pravljenje razlike, odvajanje. Vremenom je ova reč u pravnoj terminologiji dobila negativnu konotaciju jer označava nedozvoljeno razlikovanje. Tako danas diskriminacija  podrazumeva nejednako tretiranje pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Do nejednakog postupanja prema osobi ili grupi dolazi zbog […]

jul 30

Kako se pripremiti za Skype intervju

Autor: Ivan Marinović | Tražim posao

Svesni činjenice da je sve veća tržišna borba za kvalitetne kandidate, poslodavci su u neku ruku postali prinuđeni da prošire potragu za potrebnim ljudima mimo grada u kojem je sedište poslodavca. Ujedno, kandidati koji su stekli neko značajnije radno iskustvo, znanje i veštine tragaju za sve kvalitetnijim radnim mestom. U oba slučaj to za sobom […]