apr 02

Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu. Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje. Sa druge strane, pravo na […]

mar 10

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Postoje poslovi koji su po svojoj prirodi takvi da poslodavac ne mora sa osobom koju angažuje da zaključuje ugovor o radu, već to može biti i ugovor van radnog odnosa.Jedan od vrlo čestih oblika rada van radnog odnosa je ugovor o privremenim i povremenim poslovima. To su poslovi takve prirode da se ne obavljaju tokom […]

feb 27

Šta sve mora da sadrži Ugovor o radu

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Ugovor o radu se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i njime se zasniva radni odnos. Postoje i drugi oblici radnog angažovanja gde se ne zaključuje ugovor o radu i ne postoji radni odnos (rad van radnog odnosa gde spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu i dr.). Velika je razlika u obimu prava, jer […]

feb 13

Daješ otkaz? Uradi to sa stilom!

Autor: Jelena Tanasković | Otkaz i promena posla

Složićete se da je prošlo vreme zapošljavanja od završetka školovanja do penzije u jednoj firmi. A, ako su vas roditelji savetovali da “samo učite školu i da nećete morati da se mučite” verujem da ste do sada imali priliku da shvatite da je sve malo drukčije u praksi. Većina ljudi danas menja posao češće nego […]

jan 17

Nemaš radno iskustvo? Razmisli još jednom

Autor: Dragan Šolaja | Tražim posao

Gotovo svakodnevno sam se susretao sa mejlovima kandidata koji traže posao preko našeg sajta, a u kojim, otprilike, piše „u skoro svim oglasima se traži radno iskustvo, a ja samo tek završio/la školovanje i nemam šta da tražim ovde“. Da, na pravi pogled ta fraza „radno iskustvo“ deluje kao neprelazna prepreka, ali ipak je potrebno […]