avg 07

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (II deo)

Autor: Milan Predojevic | Svi tekstovi

U nastavku blog posta o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na samom radnom mestu, čiji je prvi deo objavljen u četvrtak, naš pravnik, između ostalog, detaljno piše o načinu utvrđivanja diskriminacije, kao i o tome šta nije diskriminacija.   Utvrđivanje diskriminacije na radu   Pri utvrđivanju diskriminacije važno je da se nepovoljno postupanje prema određenoj osobi […]

avg 02

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (I deo)

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Termin diskriminacija potiče od latinske reči (discriminare) koja originalno označava pravljenje razlike, odvajanje. Vremenom je ova reč u pravnoj terminologiji dobila negativnu konotaciju jer označava nedozvoljeno razlikovanje. Tako danas diskriminacija  podrazumeva nejednako tretiranje pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Do nejednakog postupanja prema osobi ili grupi dolazi zbog […]

jul 30

Kako se pripremiti za Skype intervju

Autor: Ivan Marinović | Tražim posao

Svesni činjenice da je sve veća tržišna borba za kvalitetne kandidate, poslodavci su u neku ruku postali prinuđeni da prošire potragu za potrebnim ljudima mimo grada u kojem je sedište poslodavca. Ujedno, kandidati koji su stekli neko značajnije radno iskustvo, znanje i veštine tragaju za sve kvalitetnijim radnim mestom. U oba slučaj to za sobom […]

jul 25

Zdravstvena zaštita tokom privatnog boravka u inostranstvu

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Tema ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u inostranstvu naročito je aktuelna tokom letnjih meseci, kada veći broj građana odlazi na turistička putovanja van granica naše zemlje. S obzirom da je pravo na zdravstvenu zaštitu  osnovno pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, postavlja se pitanje na koji način  i pod kojim uslovima osiguranici […]

jul 21

Izbor za Mis CV-ja

Autor: Tamara Prodanović | Tražim posao

Koliko vremena i pažnje poslodavci posvećuju radnim biografijama kandidata? Nekoliko HR-ova mi reče između 6 i 15 sekundi. Čoveče, duže naručujem piće u kafiću. Konkurencija je jaka, a kruna je samo jedna.

jul 09

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje II deo

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U prvom delu našeg blog posta o Doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje smo govorili o osnovnim oblicima socijalnog osiguranja,  ko su kategorije obavezno osiguranih lica i kako se stiče status osiguranog lica. U drugom delu veći akcenat smo stavili na doprinose, samostalnu uplatu doprinosa i odlike sistema penzijskog  i invalidskog osiguranja. Doprinosi Osnovni izvor […]

jul 06

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje I deo

Autor: Milan Predojevic | Pravnik odgovara

  Penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja vid socijalnog osiguranja. Socijalno osiguranje, koje najvećim delom funkcioniše na principu obaveznosti (doprinose za to osiguranje plaćaju svi radni ljudi) i solidarnosti (doprinose uplaćuju svi, a prava ostvaruju samo osiguranici kod kojih nastupi neki od socijalnih rizika), obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i materijalna davanja u slučaju nastanka pojedinih socijalnih rizika, […]