mar 15

Ko sve ima pravo na bolovanje?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – odnosno bolovanja – kako se to u svakodnevnom govoru kaže – jedno je od važnijih prava iz radnog odnosa i obaveznog zdravstvenog osiguranja, te je kao takvo regulisano odredbama Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Odmah ističemo, da bez obzira na uobičajeni […]

mar 11

Frilenseri: Sami biramo za koga i šta radimo

Autor - Nataša Sedlaček | Svi tekstovi

Neki nas gledaju kao čudake, drugi kao krmeljive samotnjake koji se “razvlače” u pidžami i raduckaju tamo nešto preko interneta, a generacije naših roditelja imaju stav “kada ćeš već jednom da nađeš pravi posao?” Međutim, posao frilensera je mnogo drugačiji. Jednom kada donesete odluku da napuštate stalno zaposlenje, otvorili ste potpuno novo poglavlje i zakoračili […]

feb 28

Kako sindikati mogu da poprave položaj zaposlenih

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Uloga sindikata u ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih u modernim društvima može da bude veoma značajna. Domaći zakon, koji uređuje rad već svojom prvom odredbom, ukazuje na  potencijal koji može da ostvari sindikat, iako ga ne pominje direktno. Sindikati ključni za kolektivni ugovor Naime, Zakon o radu u svom prvom članu određuje da se prava, […]

feb 22

Šta su sindikati i kako se osnivaju

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Sindikat je organizacija koju stvaraju radnici, odnosno udruženje zaposlenih koje se osniva radi efikasnije zaštite njihovih prava. Ustavom Republike Srbije jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja, ali istovremeno i pravo da se ostane izvan svakog udruženja. Udruženja se osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ, u skadu […]

jan 31

Invalidska penzija kao posledica obavljanja nekog posla

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Prema Zakonu o radu, jedno od osnovnih prava zaposlenog jeste pravo na bezbednost i zdravlje na radu. Pravo na invalidsku penziju Poseban zakon koji reguliše bezbednost i zdravlje na radu propisuje čitav niz mera koje je poslodavac obavezan preduzeti u cilju obezbeđivanja zdravih i sigurnih uslova rada. Naravno, sav mogući oprez nikada neće biti dovoljan […]

jan 28

Projektni menadžer: Najlepše i najteže strane ovog posla

Autor - Nenad Lukić | Želim da napredujem u karijeri

Biti projektni menadžer znači rukovoditi nekim poduhvatom. Da, projektni menadžer striktno prevedeno na srpski jezik znači Rukovodilac poduhvata. Pod projektom su se do pre nekoliko decenija smatrali uglavnom infrastrukturni građevinski projekti, dok se danas pod projektom smatra širok dijapazon aktivnosti, od izgradnje mosta, preko slanja satelita u kosmos pa sve do pravljenja mobilne aplikacije, ili […]