Autor članaka Milan Predojević

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

dec 03

Ako se povredite na radu, evo koja su vaša prava

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Osiguranim licima koja imaju obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa (zaposleni), samostalnog obavljanja delatnosti (preduzetnici), kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti pripada pravo na naknadu zarade za vreme te sprečenosti, takozvano bolovanje. U zavisnosti od toga da li je privremena sprečenost za rad nastupila zbog bolesti […]

nov 27

Ko i na koji način vrši procenu radne sposobnosti ili kako do posla ako imate zdravstvene smetnje

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Na početku razmatranja položaja zaposlenog kod kojeg  je nastupila povreda ili oboljenje koji utiču na radnu sposobnost treba istaći da prema izmenama Zakona o radu iz 2014. godine opšta zdravstvena sposobnost nije više uslov za zasnivanje radnog odnosa. Upućujuće mišljenje Međunarodne organizacije rada sugerisalo je ovakvo zakonsko rešenje u cilju sprečavanja diskriminacije invalida. Pošto invalidna […]

nov 12

Kako doći do zaostalih zarada kada firma ode u stečaj

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Stečaj je zakonski postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom kod koga su nastupile ozbiljne teškoće u poslovanju, koje se mogu ogledati u nesposobnosti plaćanja (trajnijoj ili pretećoj) ili prezaduženosti, odnosno u nepostupanju po ranije usvojenom planu reorganizacije.  Ovaj postupak uređen je Zakonom o stečaju. Osnovni cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem […]

oct 24

Ugovor o delu: Koja su vaša prava i obaveze

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prethodnom tekstu bavili smo se dopunskim radom, kao vidom rada van radnog odnosa. Kao što smo tada istakli, Zakon o radu sadrži posebne odredbe o radu van radnog odnosa, u koji pored dopunskog rada spadaju još privremeni i povremeni poslovi, zatim obavljanje poslova po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i angažovanje po […]

oct 01

Porodiljsko odsustvo po novom zakonu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Pojam porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom […]

sep 11

Pojam noćnog rada i njegov uticaj na zaposlene

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Rad noću ili noćni rad je svaki oblik rada koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova ujutru narednog dana. Noćni rad se posebno reguliše pravnim propisima, pa tako i našim Zakonom o radu, zbog uticaja koji ima na ljudski organizam. Ova vrsta rada kod ljudi prouzrokuje takozvanu biološku disritmiju, odnosno remećenje […]

avg 27

Dokazivanje mobinga i teškoće u sudskoj praksi II deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Nastavak tesksta o tome šta mobing podrazumeva i kako se dokazujete pročitajte u narednom ovom blog postu. Prvi deo blog posta možete pronaći ovde . Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca  Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane drugog zaposlenog kod poslodavca (horizontalni mobing) podnosi obrazložen zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od […]

avg 07

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (II deo)

Autor: Milan Predojević | Svi tekstovi

U nastavku blog posta o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na samom radnom mestu, čiji prvi deo možete pročitati ovde, naš pravnik, između ostalog, detaljno piše o načinu utvrđivanja diskriminacije, kao i o tome šta nije diskriminacija. Utvrđivanje diskriminacije na radu   Pri utvrđivanju diskriminacije važno je da se nepovoljno postupanje prema određenoj osobi ili grupi  […]