Arhiva članaka za "Pravnik odgovara"

nov 12

Kako doći do zaostalih zarada kada firma ode u stečaj

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Stečaj je zakonski postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom kod koga su nastupile ozbiljne teškoće u poslovanju, koje se mogu ogledati u nesposobnosti plaćanja (trajnijoj ili pretećoj) ili prezaduženosti, odnosno u nepostupanju po ranije usvojenom planu reorganizacije.  Ovaj postupak uređen je Zakonom o stečaju. Osnovni cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem […]

oct 24

Ugovor o delu: Koja su vaša prava i obaveze

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prethodnom tekstu bavili smo se dopunskim radom, kao vidom rada van radnog odnosa. Kao što smo tada istakli, Zakon o radu sadrži posebne odredbe o radu van radnog odnosa, u koji pored dopunskog rada spadaju još privremeni i povremeni poslovi, zatim obavljanje poslova po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i angažovanje po […]

oct 01

Porodiljsko odsustvo po novom zakonu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Pojam porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege detetaNa početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva […]

sep 11

Pojam noćnog rada i njegov uticaj na zaposlene

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Rad noću ili noćni rad je svaki oblik rada koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova ujutru narednog dana. Noćni rad se posebno reguliše pravnim propisima, pa tako i našim Zakonom o radu, zbog uticaja koji ima na ljudski organizam. Ova vrsta rada kod ljudi prouzrokuje takozvanu biološku disritmiju, odnosno remećenje […]

avg 27

Dokazivanje mobinga i teškoće u sudskoj praksi II deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Nastavak tesksta o tome šta mobing podrazumeva i kako se dokazujete pročitajte u narednom ovom blog postu. Prvi deo blog posta možete pronaći ovde . Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca  Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane drugog zaposlenog kod poslodavca (horizontalni mobing) podnosi obrazložen zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od […]

avg 02

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (I deo)

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Termin diskriminacija potiče od latinske reči (discriminare) koja originalno označava pravljenje razlike, odvajanje. Vremenom je ova reč u pravnoj terminologiji dobila negativnu konotaciju jer označava nedozvoljeno razlikovanje. Tako danas diskriminacija  podrazumeva nejednako tretiranje pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Do nejednakog postupanja prema osobi ili grupi dolazi zbog […]

jul 25

Zdravstvena zaštita tokom privatnog boravka u inostranstvu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Tema ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u inostranstvu naročito je aktuelna tokom letnjih meseci, kada veći broj građana odlazi na turistička putovanja van granica naše zemlje. S obzirom da je pravo na zdravstvenu zaštitu  osnovno pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, postavlja se pitanje na koji način  i pod kojim uslovima osiguranici […]

jul 09

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje II deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prvom delu našeg blog posta o Doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje smo govorili o osnovnim oblicima socijalnog osiguranja,  ko su kategorije obavezno osiguranih lica i kako se stiče status osiguranog lica. U drugom delu veći akcenat smo stavili na doprinose, samostalnu uplatu doprinosa i odlike sistema penzijskog  i invalidskog osiguranja. Doprinosi Osnovni izvor […]