feb 12

Kada poslodavac može da vam da otkaz, čak i ako ne kršite radnu disciplinu, i koja su vaša prava u tim slučajevima

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Zakonom o radu određeno je da zaposlenom može da prestane radni odnos i ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca. Tako poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom ne samo zbog razloga koji se odnose na njegovu radnu sposobnost i njegovo ponašanje, veći i u slučaju nastupanja razloga koji […]

feb 05

Kako dati otkaz po zakonu, i šta ako ne ispoštujete otkazni rok

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Zakon o radu propisuje nekoliko osnova za prestanak radnog odnosa. Dva razloga na osnovu kojih dolazi do prestanka radnog odnosa zasnivaju se na izraženoj volji zaposlenog-sporazumni prestanak radnog odnosa i otkaz od strane zaposlenog. U prvom od dva navedena osnova neophodna je saglasnost volja obe uključene strane-poslodavca i zaposlenog, u kom slučaju radni odnos prestaje […]

jan 29

Evo u kojim slučajevima zaposleni mogu dobiti kaznu zbog kršenja radne discipline

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Zakonom o radu određeno je da su poslodavac i zaposleni dužni da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Iz ovih dužnosti proizlazi i odgovornost zbog nepridržavanja istih. Odgovoran odnos zaposlenog prema svojim obavezama na radu i u vezi sa radom, savesno obavljanje radnih dužnosti, pridržavanje propisane radne discipline-pretpostavke […]

jan 18

Kako savladati stresne situacije na poslu

Autor: Milica Stojiljković | Svi tekstovi

Bez obzira kojim poslom se bavimo, u kakvoj firmi radimo, koliko kolega imamo, svaki posao ima svoje dobre strane i one koje ne volimo, koje su nam naporne i zamorne. Svako ko je radio u bar dve firme, svestan je ove činjenice. Zato ne možemo menjati poslove samo zato što nam se na jednom mestu […]

dec 27

Sve o radu na određeno vreme, koja su vaša prava i kako da prepoznate kada ga poslodavac zloupotrebljava

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao […]

dec 03

Ako se povredite na radu, evo koja su vaša prava

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Osiguranim licima koja imaju obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa (zaposleni), samostalnog obavljanja delatnosti (preduzetnici), kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti pripada pravo na naknadu zarade za vreme te sprečenosti, takozvano bolovanje. U zavisnosti od toga da li je privremena sprečenost za rad nastupila zbog bolesti […]