Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR

O kompaniji

Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližim. Mi smo nacionalno udruženje roditlja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.

smeštaj
Obezbeđujemo smeštaj mališana u pratnji roditelja iz unutrašnjosti u Roditeljskim kućama u Novom Sadu,
Beogradu i Nišu, omogućujući im, tokom lečenja, boravak u toplom, kućnom ambijentu uz korisne i zabavne aktivnosti.

lečenje
Borimo se da svakom detetu obolelom od raka bude dostupno najbolje moguće lečenje i nega. Uz pomoć ljudi dobre volje stalno unapređujemo metode i uslove lečenja nabavkom medicinskih aparata i drugih stvari koje olakšavaju rad medicinskom osoblju.

podrška
Olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu
podršku. Organizujemo sa timom stručnjaka i volontera savetovališta za roditelje i decu na odeljenjima kako bi što
lakše prebrodili dugotrajno, bolno i iscrpljujuće lečenje.
Posebno smo ponosni na projekat „Vreme je za šoljicu razgovora“.

edukacija
Edukujemo roditelje, decu i mlade, medicinsko i stručno osoblje, volontere i javno mnjenje organizacijom seminara, radionica i stručnih skupova, kao i izradom
pažljivo osmišljenih štampanih i elektronskih publikacija.kampovi
Organizujemo letnje i zimske rehabilitacione kampove za decu i mlade koja su završila lečenje.

prava
Zalažemo se za ostvarivanje prava malih bolesnika i njihovih porodica – pravo na najbolje moguće lečenje i negu, pravo na obrazovanje i bolovanje roditelja tokom celog lečenja, kako bi bili uz svoje dete i još mnogo toga.


Nurdor u brojkama
dve podružnice,
tri igraonice na odeljenjima,
pet Roditeljskih kuca,
10+ edukacija,
20+ publikacija,
200+ edukovanog medicinskog osoblja
400+ radionica za roditelje,
500+ volontera,
100.000.000 RSD uloženo za unapređenje kvaliteta
lečenja i života obolele dece

Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Bulevar vojvode Mišića 37, Beograd, Srbija

Matični broj

17521705

PIB

103199731