Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Ostalo


Postovani. Radim kod plasticara tri meseca. Ugovor sam potpisala pre mesec dana tek. Ugovor je na mesec dana. I sad, otisla sam na trudnicko nedelju dana pre isteka ugovora. Da li ce mi produziti ugovor? Molim vas odgovorite sta da radim.

Odgovor


Poštovani, 

Zaštićeni ste od otkaza ugovora o radu u skladu sa odrebom čl. 187 Zakona o radu. 

Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


Obzirom da je usvojen novi zakon o finansijskoj podrsci porodice s decom,da li u prosek 18zarada ulazi trudnicko bolovanje sa svih 100% primanja,ili samo 65% koliko ide na teret poslodavca?

Odgovor


Poštovani, 

Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne mesečne osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće a najviše…

Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.08.2018

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima


Postovani,radim po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima kao med. sestra. Kakva su moja prava ako zatrudnim u toku trajanja ugovora? Imam li prava kao kao i svi zaposleni pod pravim ugovorom ili ?

Odgovor


Poštovani,

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom  koji je počeo da se primenjuje  01.07.2018. godine predviđa naknadu po osnovu rođenja deteta, nege deteta i posebne nege deteta za žene koje nisu u radnom odnosu (u koje spada i rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima) a koje su radile u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje…

Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.08.2018

Radni odnos na određeno vreme


Postovani, do bio Sam 10.07.2018.resenja o trajnoj invalid notsti, Ali resenja jos nije pravosnazno,a u medjuvremenu mi je istekao poslednji ugovor o radu na odredjeno od me sec dana I to dana 18.07.2018. pre stank radnog odnosa .Firma u kojoj Sam bio zaposlen radio Sam neprekidno 10 meseci,a imam Radnog staza ukupno 25 godina nece da mi isplate otpremninu. Da li imam pravo na otpremninu?

Odgovor


Poštovani, 

Nemate pravo na otpremninu s obzirom da Vam je radni odnos prestao po osnovu isteka roka na koji je ugovor zaključen (rad na određeno vreme). 

Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


U stalnom radnom odnosu sam od 10.07.2016. Ukoliko za 3 meseca otvorim trudnicko bolovanje,za koji broj meseci se racuna naknada koju placa poslodavac?

Odgovor


Poštovani, 

Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne mesečne osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće a najviše…

Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


Postovani, mogu li dati otkaz dok sam na bolovanju?

Odgovor


Poštovani, 

Možete otkazati ugovor o radu kad god želite. 

Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 13.08.2018

Radni odnos na određeno vreme


Poštovanje, Zanima me da li rok od 30 dana za ništavost ugovora o raskidu radnog odnosa važi i ukoliko zaposlena da otkaz, a u tom periodu sazna za trudnoću? Hvala.

Odgovor


Poštovani, 

Ukoliko zaposlena otkaže ugovor o radu, poslodavac nije dužan da joj produži radni odnos. 

Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


Postovani, Interesuje me da li je radnik duzan po Zakonu da donese doznaku o sprecenosti za rad za subotu?

Odgovor


Poštovani,

Radnik je dužan da opravda izostanak ukoliko je subota radni dan. 

Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


Radim po ugovoru na odredjeno vreme u drzavnoj visokoskolskoj ustanovi od 03.11.2008.g. Ugovor mi se produzava na godinu dana. Bez prekida radnog odnosa. Kako ja mogu dobiti ugovor za stalno?

Odgovor


Poštovani, 

Prerastanje postojećeg radnog odnosa u radni odnos na neodređeno vreme  nije moguće sve dok je na snazi  zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. 

Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 13.08.2018

Ostalo


Dobilasam Reesenje na neodredjeno vreme sa probnim radon od sest meseci sta to znaci nista mi nije jasno Dali Sam za stalno ili

Odgovor


Poštovani, 

 U Vašem slučaju radni odnos je uslovljen rezultatima rada zaposlenog odnosno njegovim stručnim i radnim sposobnostima za rad na određenim poslovima. Ukoliko zaposleni u toku rada pokaže zadovoljavajuće rezultate ostaje u radnom odnosu. Ako za vreme probnog rada ne pokaže odgovarajuće radne sposobnosti, nastupa raskidni uslov zbog čega zaposlenom prestaje radni odnos…

Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 13.08.2018
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.