Koliko poslodavac može da produžava ugovor na određeno vreme

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

maj 30
Ugovor na

Ugovor o radu, kojim poslodavac i zaposleni zasnivaju radni odnos, može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje, smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao pravilo, od koga postoje izuzeci u vidu ugovora na određeno vreme, ali samo pod zakonom definisanim uslovima. Koji su to uslovi i koliko dugo može da traje rad na određeno?

U kojim slučajevima se može zasnovati rad na određeno vreme i koliko najduže može da traje ugovor na određeno

Zakon o radu propisuje da govor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima-postojanje roka, izvršenje određenog posla ili nastupanje određenog događaja. Zakonodavac citiranom odredbom sugeriše da je radni odnos po prirodi trajnijeg karaktera (na neodređeno vreme), ali da u slučaju objektivnih razloga, za koje se može predvideti da će trajati samo određeni vremenski period, radni odnos može biti zaključen na određeno vreme, dok traju navedeni razlozi.

Zakon o radu kaže sledeće: Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim da se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom.

Kakve zaključke o radu na određeno vreme možemo izvući iz citirane zakonske definicije?

-Prvo, rok od 24 meseca se broji u odnosu na zaposleno lice. Dakle, promene opisa poslova kod istog zaposlenog, pravljenje više uzastopnih ugovora, pravljenje prekida između ugovora….ništa od navedenog ne utiče na sledeće pravilo: sa jednim licem nije moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme, koji bi trajao duže od 24 meseca. Rok od 24 meseca se vezuje za ličnost zaposlenog i ne može da traje duže, osim u slučaju izuzetaka koje ćemo navesti u nastavku teksta

-Drugo u slučaju prekida između dva angažovanja koji traje kraće od 30 dana i sam prekid se računa u rok od 24 meseca.

Primera radi, ukoliko jedan ugovor traje godinu dana, dođe do prekida radnog odnosa i u roku koji je kraći od 30 dana potpiše se novi ugovor sa istim zaposlenim. takav novi ugovor ne može da traje godinu dana, jer se tako kratak prekid ( kraći od 30 dana) računa u rok od 24 meseca, koliko ukupno sa jednim radnikom može da traje ugovor o radu na određeno vreme. Dakle, prekid kraći od 30 dana ne predstavlja radni odnos, ali se uzima u obzir kod izračunavanja koliko maksimalno može da traje ugovor o radu na određeno vreme sa jednim zaposlenim. Ukoliko prekid traje 30 i više dana, takav prekid se ne računa u rok od 24 meseca.

Prema tome, nakon proteka roka od ukupno 24 meseca radnog odnosa na određeno vreme sa jednim zaposlenim poslodavac može da bira između dve opcije-prestanak radnog odnosa ili zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Posebno napominjemo da nakon što proteknu 24 meseca angažovanja po ugovoru o radu na određeno vreme nije moguć novi ugovor o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim samo zato što je napravljen prekid duži od 30 dana ili po osnovu toga što mu je promenjen opis poslova.

U kojim situacijama ugovor na određeno vreme može da traje duže od dve godine

Kao što je ugovor o radu na određeno vreme izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeno vreme, tako postoje i izuzeci od pravila da rad na određeno vreme sa istim zaposlenim može da traje najviše 24 meseca. Naime, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na period duži od 24 meseca u sledećim slučajevima:

1) Ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na posao: primenjuje se kada je poznato da će određeno zaposleno lice biti odsutno sa rada neko vreme (npr zbog porodiljskog odsustva, obavljanja javne funkcije, dužeg bolovanja i sl.). Lice koje se angažuje kao zamena odsutnog radnika, radiće sve do povratka odsutnog zaposlenog na rad (npr prestanak bolovanja), ma koliko to dugo trajalo.

2) Za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta. Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme zaključen sa određenim licem radi njegovog angažovanja na  projektu koji je vremenski ograničen, moguće je potpisati ugovor o radu na određeno koji će trajati sve do završetka projekta, čak i ako rad na projektu traje duže od 24 meseca.

3) Sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom. Ovaj ugovor može da traje sve do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad u Republici Srbiji, pa I aduže od 24 meseca.

4) Za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci. Novoosnovani poslodavci samo u prvih godinu dana od dana registracije imaju mogućnost da sa istim zaposlenim zaključe jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih radni odnos na određeno vreme može da traje i do 36 meseci.

5) Sa nezaposlenim licem kojem do ispunjavanja jednog od uslova za starosnu penziju nedostaje najviše 5 godina penzijskog staža, ugovor o radu na određeno vreme može biti zaključen do ispunjenja uslova za penziju i na period duži od 24 meseca, ali najviše na period od 5 godina.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka koji je naveden u tačkama 1), 2) i 3) i to po istom ili po drugom osnovu iz zakona. To praktično znači da po isteku roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog ili zbor rada na projektu čije je vreme unapred određeno, odnosno po okončanju ugovora sa stranim državljaninom, moguće je sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu na određeno vreme, za isti taj zakonski osnov, ili za drugi zakonski razlog. Primera radi, poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa zaposlenim radi zamene odsutnog radnika. Nakon povratka odsutnog radnika na posao, poslodavac može zasnovati novi radni odnos na određeno vreme sa zaposlenim koji ga je menjao radi zamene drugog odsutnog radnika, ili može da ga angažuje za rad na određenom projektu. Takođe, nema smetnje da se, nakon završetka određenog projekta, sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme za rad na drugom projektu, ili radi zamene privremeno odsutnog radnika.

Rad na određeno vreme u prosveti

Posebnim zakonom regulisani su radni odnosi u prosveti, s tim da se na sve sve što poseban zakon ne propisuje, pri enjuju gore opisane odredbe Zakona o radu.

Radni odnos na određeno vreme u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi zasniva se radi

1) zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana;

2) obavljanja poslova pedagoškog asistenta, odnosno andragoškog asistenta.

Izuzetno, ustanova bez konkursa može da primi u radni odnos na određeno vreme lice:

1) radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana;

2) do izbora kandidata – kada se na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ne prijavi nijedan kandidat ili nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine;

3) do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine;

4) radi izvođenja verske nastave.

Rad na određeno vreme u državnim organima

Posebnim zakonom regulisani su radni odnosi u državnim organima.

Radni odnos na određeno vreme državni službenik može da se zasnuje u sledećim situacijama:

1) radi zamene odsutnog državnog službenika, do njegovog povratka;

2) zbog privremeno povećanog obima posla koji postojeći broj državnih službenika ne može da izvrši, najduže na šest meseci;

3) na radnim mestima u kabinetu, dok traje dužnost funkcionera;

4) radi obuke pripravnika, dok traje pripravnički staž;

5) radi zamene državnog službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti, dok traje njegova dužnost;

6) radi zamene državnog službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva

Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, čak i ako je taj ugovor bio zaključen na određeno vreme. U toj situaciji zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme, isti se po sili zakona produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ukoliko žena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme poslodavcu priloži potvrdu kojom ga obaveštava o činjenici trudnoće, rešenje o otkazu ugovora o radu po sili zakona postaje ništavo i poslodavac je dužan da sa zaposlenom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do završetka porodiljskog odsustva.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(51) komentari

Sandra Milanovic 30. 06. 2023.

Postovanje,u radnom sam odnosu u vrticu na odredjeno vreme.Prvi ugovor od 01.09.2021 do 31.08.2022 god.Drugi ugovor od 01.09.2022 do 31.08.2023 god.Sada dobijam i treci ugovor koji ce poceti od 01.09.2023 pa videcemo dokle ce i kako glasiti.Vas pitam sta da radim u slucaju da i taj treci ugovor bude na odredjeno vreme.Sta kaze zakon po tom pitanju,da li treba da glasi na odredjeno vreme i stalni radni odnos.Hvala unapred na odgovoru.Slavko

  Milan Predojevic 02. 07. 2023.

  Poštovana Sandra
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Shodo navedenom, Vaš sledeći ugovor bi trebao da bude na neodređeno vreme.
  Pozdrav

   Sandra Milanovic 06. 07. 2023.

   Hvala veliko na odgovoru

Darko Šipka 31. 05. 2023.

Poštovani,
da li ukoliko je u toku trajanja ugovora o radu na određeno vreme navršeno 2 godine rada bez prekida (npr. ugovor traje do 30.06. a 04.05. je dve pune godine rada) može da se pre isteka ugovora prijavi lice na neodređeno vreme? i da li može da se radi promena na neodređeno pre nego što istekne ugovor?

  Milan Predojevic 31. 05. 2023.

  Poštovani Darko
  Novim ugovorom o radu ili aneksom postojećeg ugovora o radu može da se izmeni rok trajanja radnog odnosa iz određenog na neodređeno.
  Pozdrav

Korisnik d1dbdfcfdc 25. 05. 2023.

Postovani,

Situacija je sledeca i bio bih Vam zahvalan ukoliko biste mi pojasnili / potvrdili moj slucaj.

Naime, trenutno sam u radnom odnosu na “odredjeno“ sa poslodavcem i ugovor mi istice 1. septembra ove godine (za 3 meseca). Sa trenutnim poslodavcem sam u radnom odnosu od maja 2021. godine (proslo je tacno 2 godine od kako sam zaposlen ovde).
Radni odnos je tekao na sledeci nacin:
1) Bio sam zaposlen na jednoj poziciji NA ODREDJENO od maja 2021. do oktobra 2021. (6 meseci dakle). Posle tog perioda sam dobio ugovor na NEODREDJENO, tj. za stalno koji je trajao do septembra 2022. godine.
Sve ukupno 1 godinu i 3 meseca na toj poziciji (6 meseci na odredjeno + 9 meseci ugovor za stalno).

2) Prebacujem se na drugu (visu) poziciju u septembru 2022. godine za koju je, prema pravilniku o sistematizaciji poslova (citiram poslodavca), potreban fakultet. Ostala su mi 2 ispita i mislio sam da cu ih zavrsiti u medjuvremenu ali se to na zalost nije dogodilo.

-Primljen sam dakle na ODREDJENO do septembra ove godine (ugovor na godinu dana koji je tekao od septembra 2022. do septembra 2023. godine) gde mi je receno da bi trebalo da zavrsim fakultet kako bih ostao na toj poziciji i ubuduce jer su zadovoljni mojim radom. To se na zalost nije desilo i bice mi potrebno jos neko vreme da bih zavrsio.

Poslodavac je nastupio na sledeci nacin, produzio mi je ugovor NA ODREDJENO za jos 4 meseca (do kraja ove 2023. godine) uz odredjeni aneks iliti RAR da moram da zavrsim fakultet u tom periodu (to je maksimum i oni ne mogu da mi izadju u susret sa duzim periodom) inace ce moj radni odnos prestati da tece od 1. januara 2024. godine.

-Na moje pitanje poslodavcu, zbog cega ne moze duze da se produzi, odgovor je bio zbog pravilnika o sistematizaciji koji se jelte oslanja i mora biti uskladjen sa trenutnim zakonima.

– Moje pitanje Vama je sledece, koliko smeju da mi produzavaju ugovor na odredjeno (da li je to zaista kraj 2023. godine prema njihovim recima) i da li mogu uopste biti primljen na neodredjeno zbog tog pravilnika o sistematizaciji poslova koji zahteva fakultet? Koji akt/dokument je onaj koji moze da prevlada ovde (u smislu, da ako postoji zelja poslodavca za mojim produzavanjem ugovora ali to nije u mogucnosti da uradi samo zbog tog pravilnika o sistematizaciji poslova, da li je moguce naci neki kompromis?)

Suma sumarum – 6 meseci na ODREJEDNO + 9 meseci ZA STALNO na prvoj poziciji.
9 meseci NA ODREDJENO (do kraja godine ce to biti ukupno 15 meseci na trenutoj poziciji).

Da li postoji resenje/kompromis za trenutnu situaciju kako ne bih ostao bez posla posle isteka ugovora (kraj ovde godine) ukoliko ne stignem da zavrsim fakultet?

Hvala unapred na izdvojenom vremenu i odgovoru, i izvinjavam Vam se ako sam bio malo konfuzan posto sam pisao pod malim stresom.

  Milan Predojevic 25. 05. 2023.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Prema tome, angažovanje na osnovu ugovora o radu na određeno vreme (sve skupa kad se sabere) ne sme da traje duže od 24 meseca. Ukoliko sam dobro ispratio sve što ste naveli, na kraju godine će biti 21 mesec angažovanja po osnovu ugovora na određeno vreme kod sadašnjeg poslodavca (6 plus 15 meseci).
  Ukoliko je to tačno, mišljenja sam da bi od 01.012024. godine angažovanje po osnovu ugovora na određeno vreme maksimalno može da traje 3 meseca.
  Što se tiče prijema na neodređeno vreme na radno mesto za koje ne ispunjavate uslov u pogledu stručne spreme, treba reći da je Zakonom o radu određeno da se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi poslodavac, utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima. Dakle, poslodavac odlčujue koji su to uslovi neophodni da bi se zasnovao radni odnos. Ukoliko je poslodavac odredio da je za određeni posao neophodna visoka stručna sprema, onda morate ispunjavati taj uslov. S druge strane, kao što je odredio uslove u pravilniku, iso tako poslodavac može da ih izmeni-odluka je na posldavcu.
  Prema tom, ako postoji želja poslodavca za produžavanjem ugovora, a to nije u mogucnosti da uradi samo zbog pravilnika o sistematizaciji poslova, može se izmeniti pravilnik. U krajnjoj liniji, čak i da poslodavac ne poštuje uslove za zasnivanje radnog odnosa iz sopstvenog pravilnika i primi Vas u radni odnos bez ispunjenog uslova u pogledu stručne spreme, ne vidim ko bi imao inters da jedan takav ugovor o radu poništava na sudu. To bi moglo da se desi jedino ako bi poslodavac odbio da zaposli nekog ko ispunjava sve uslove koje je sam polsodavac propisao, a primi nekog drugog ko iste uslove ne ispunjava. To bi bila diskriminacija pri zapišljavanju.
  Pozdrav

   Korisnik d1dbdfcfdc 25. 05. 2023.

   Dragi Milane,

   Hvala Vam puno na iscrpnom odgovoru! Posluzice mi kao referenca u daljim pregovorima.

   Sa postovanjem,

   Lazar

    Milan Predojevic 29. 05. 2023.

    Poštovani Lazare

    Drago mi je ako sam Vam bio od pomoći.

    Pozdrav

Korisnik e3b303dd12 20. 04. 2023.

Poštovani,
Imam pitanje. ugovor mi ističe za 6 dana, ali želim da promenim posao, moje pitanje je da li moram da radim 15 dana kao otkazni rok? Ili moj poslodavac može da me kazni za ovo?

  Milan Predojevic 20. 04. 2023.

  Poštovani
  Kada Vam istekne ugovor na određeno vreme niste dužni da radite više nijedan dan.
  Već prilikom potpisivanja ugovora saglasili ste se sa poslodavcem da radni odnos bude oročen, te u ovom slučaju nema otkaznog roka. Poslodavac unapred zna tačan datum kada ističe radni odnos i otkazni rok nije neophodan.
  Pozdrav

Katarina Aleksic 20. 04. 2023.

Poštovani,

Nakon godinu dana rada na ugovor na odredjeno otvorila sam trudnicko bolovanje. Nakon tih godinu dana produzen mi je ponovo ugovor na jos godinu dana do aprila 2024. A sa porodiljskog se vracam Septembra 2024. Da li nakon isteka 2 godine na odredjeno dok sam jos na porodiljskom moram dobiti ugovor na neodredjeno ili to nije slucaj pa postoje i tu izuzeci?

Hvala unapred.

Pozdrav

  Milan Predojevic 20. 04. 2023.

  Poštovana Katarina
  Vama je po sili zakona produžen radni odnos na određeno vreme do isteka porodiljskog odsustva. To znači da se radi o zakonskom izuzetku, kada je dopušteno da ugovor na određeno vreme traje duže od 24 meseca.
  Prema tome, kada Vam ugovor istekne u septembru tekuće godine, poslodavac nije dužan da sa Vama zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, to jest neće doći do prerastanja radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Korisnik 6ca4ff49ab 10. 04. 2023.

Poštovani, situacija je sledeća, te Vas molim za razjašnjenje. Zaposlena je zasnovala radni odnos na odredjeno vreme u trajanju do 24 meseca (radno mesto je inače predvidjeno internim aktom poslodavca – Sistematizacijom radnih mesta). Nakon 3 meseca provedena na radu, ostaje u drugom stanju i odlazi na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta. Nakon toga, produzava odsustvo radi posebne nege deteta. Produzeno odsustvo radi posebne nege deteta joj se zavrsava 13.04.’23.godine.Radni odnos traje do 26.04.’23. Godine. Kakve su obaveze poslodavca u ovom slucaju? Da li zaposlena dobija otkaz ugovora o radu i prekid radnog odnosa, istekom roka za koji je radni odnos zasnovan, odnosno, dana 26.4.’23. Godine? I jos jedno pitanje, da li bi radni odnos mogao da preraste u radni odnos na neodredjeno vreme ukoliko bi zaposlena koristila bolovanje ili jos jedno odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, sto bi se naravno završilo nakon roka za koji je zasnovan r/o, odnosno nakon 26.4.’23. Godine? Znači, ‘ako bi koristila odsustvo’ ne mislim na slucaj ako bi dolazila na posao nakon isteka r/o, znam da tada ima zakonskog osnova za zasnivanje r/o na neodredjeno vreme. Unapred mnogo hvala na pomoći.

  Milan Predojevic 11. 04. 2023.

  Poštovani
  Poslodavac ne mora sa zaposlenom da produži ugovor o radu na određeno vreme. Ukoliko poslodavac ne ponudi produžetak radnog odnosa, zaposlenoj prestaje radni odnos (zapavo ne dobija otkaz ugovora o radu, jer osnov prestanka nije otkaz, već istek ugovora roka za koji je radni odnos zasnovan, odnosno, dana 26.4.’23. godine.
  Radni odnos ne bi mogao da preraste u radni odnos na neodredjeno vreme ukoliko bi zaposlena koristila jos jedno odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, bez obzira na to što bi se odsustvo završilo nakon roka za koji je zasnovan radni odnos, odnosno nakon 26.4.’23. godine. Poslodavac je ovde zakonom obavezan da produži ugovor do isteka odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne može zbog štovanja te obaveze da dospe u situaciju da radni odnos preraste u radni odnos na neodređeno. Znači, ako bi koristila odsustvo, ne slučaj kada bi dolazila na posao nakon isteka radnog odnosa (za to ste naveli da Vam je poznato da ima zakonskog osnova za zasnivanje radnog odnosa na neodredjeno vreme.
  Novo bolovanje bi sprečilo prestanak radnog odnosa samo ako bi bilo trudničko bolovanje. Bilo koje drugo bolovanje ne obavezuje poslodavca da produži radni odnos dok se bolovanje ne završi.
  Pozdrav

   Korisnik 6ca4ff49ab 13. 04. 2023.

   Milane, najlepše Vam hvala na odgovoru. Pozdrav.

    Milan Predojevic 14. 04. 2023.

    Nema na čemu, nadam se da Vam je odgovor bio od pomoći.
    Pozdrav

Korisnik e482d87e1d 04. 04. 2023.

Imao sam ugovor na najduže 24 meseca sa javnim preduzećem, nakon isteka roka dobio sam prestanak radnog odnosa i zatim sutra dan obnovljen mi je novi ugovor na najduže 24 meseca na istim poslovima.

  Milan Predojevic 06. 04. 2023.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Na osnovu citiranih zakonskih odredbi, mišljenja sam da je novi ugovor, nakon isteka 24 meseca angažovanja na određeno vreme, trebao da bude na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Direktor Sahara DOO 14. 02. 2023.

I sa Direktorom koji zasniva radni odnos moze da se ugovori rad na neodredjeno u specijalnom rezimu:

Član 48 stav 3 ZOR glasi

Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja.

Milan Vujić 13. 02. 2023.

Poštovani , više ugovora bez prekida na osnovu zamene privremeno odsutnih zaposlenih u trajanju od 2 godine i 1 mesec i nakon toga bez dana prekida nastavak ugovora koji nije na zameni moje pitanje je da li se od tog novog ugovora koji nije na zameni računa period od 24meseci do zakonskog roka za ugovor na neodredjeno ili je možda poslodavac trebao ranije da ponudi ugovor na neodređeno?

  Milan Predojevic 13. 02. 2023.

  Poštovani,
  Više ugovora bez prekida na osnovu zamene privremeno odsutnih zaposlenih u trajanju od 2 godine i 1 mesec spadaju u izuzetak od pravila da rad na određeno sa jednim zaposlenim može da traje maksimalno 2 godine. Kod ugovora na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, isti može da traje koliko je potrebno, tro jest sve dok se odsutni zaposleni ne vrati na posao.
  Ukoliko nakon toga bez dana prekida nastavak ugovora koji nije na zameni, mišljenja sam da se od tog novog ugovora, koji nije na zameni, računa period od 24 meseca do zakonskog roka za ugovor na neodređeno.
  Pozdrav

Jovana Blitvin 07. 02. 2023.

Postovani, ako mi je zasnovan radni odnos na odredjeno (istek ugovora je po povratku zaposlenog sa bolovanja) sto znam da je jedan od izuzetaka kada se ugovor na odredjeno nakon 24m ne prevodi u ugovor na neodredjeno, ali je moje pitanje posto sam u toku trajanja radnog odnosa u kom sam bila u svojstvu zamene u medjuvremenu otisla na dva vezana porodiljska odustva na period od tri godine, da li i u ovom slucaju se ne ostvaruje pravo na prelazak u radni odnos na neodredjeno?
Hvala unapred!

  Milan Predojevic 09. 02. 2023.

  Poštovana Jovana
  S obzirom da i produženje radnog odnosa po osnovu porodiljskog odsustva predstavlja izuzetak od pravila da radni odnos na određeno vreme može da traje 2 godine, odnosno da se radi o zaštitnoj odredbi zabrane otkaza za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva, miđljenja sam da u opisanom slučaju nema osnova za prerastanje u radni odnos na nedoređeno vreme.
  Pozdrav

Maja Maksimovic 03. 12. 2022.

Postovanje,Mozete da nam razjasniti radno vreme i prekovremeni rad.. Posto imamo slucaj u privatnoj laboratoriji gde je radno vreme 7 sati i odredjeno u dve smene dal se smatra uslovljavanjem ostajanja duze zbog pisanja nekih izvestaja primopredaji koja treba da se ZAVRSI do kraja radnog vremena, a ne posle radnog vremena jer to znaci da onda ostajemo duze na poslu.. Tako svaki dan po puta, sati to onda nije vise to radno vreme iz ugovora.. Nego sasvim neko drugo… Po mom muslhenju to nije po pravilu.. Ali pitam i za Vase misljenje

  Milan Predojevic 05. 12. 2022.

  Poštovana Majo
  Slažem se sa Vama u stavu da navedeno postupanje poslodavca nije po pravilu. Ako Vas poslodavac obavezuje da nakon isteka radnog vremena ostanete radi pisanja izveštaja i to ne smatra radom, to je svakako protivno zakonu. Svaki rad duži od punog radnog vremena, a ostajanje nakon isteka radnog vremena zbog pisanja izeštaja to jeste, svakako se mora smatrati prekovremenim radom.
  Pozdrav

Vasilija Toroman 30. 11. 2022.

Postovani,
Nakon isteka ugovora na odredjeno vreme posle 24 meseca da li je poslodavac u zakonskoj obavezi, ukoliko ne raskine ugovor o radnom odnosu sa zaposlenim,istom ponuditi ugovora na neodredjeno Ili moze iskoristiti novonastalu situaciju I ponuditi novi ugovor na odredjeno -do povratka zaposlene sa porodiljskog odsutva?
Naime,osnov zasnivanja radnog odnosa na odredjeno vreme do 2god je bio zbog povecanog obima posla.
Pred istek roka od 2god koleginica koja je zaposlene na neodredjeni otvara trudnicko bolovanje I poslodavac hoce interno da zatvori poziciju sa zaposlenim kojem istice ugovor na odredjeno.

  Milan Predojevic 02. 12. 2022.

  Poštovana Vasilija
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Međutim, zakom je takođe propisao da izuzetno od navedenog, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi (između ostalog) i ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka.
  Prema tome, u opisanom slučaju, ukoliko nakon isteka 24 meseca rada na određeno vreme zbog povećanog obima posla, dođe do angažovanja radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, mišljenja sam da poslodavac nije u obavezi da ponudi ugovor na neodređeno vreme, jer se kod ugovora o radu radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog ipak radi o izuzetku od pravila da rad na određeno vreme ne može da traje duže od 24 meseca.
  Pozdrav

Stevana Zagorcic 03. 11. 2022.

Dobar Dan, interesuje me kolko poslodavac moze puta produziti ugovora o radu po mesec dana? Ovo mi je 4. Ugovor na odredjeno svaki po mesec dana? I Da li je to po zakonu? Hvala

  Milan Predojevic 04. 11. 2022.

  Poštovana
  Zakon o radu određuje da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Prema tome, nije propisana minimalna, ni maksimalna dužina trajanja jednog pojedinačnog ugovora o radu, već je propisano da rad na određeno vreme sa jednim zaposlenim ne može da traje duže od 24 meseca, bez obzira na broj ugovora koji se zaključi. To znači da je teoretski moguće da Vi imate 24 ugovora u trajanju od mesec dana i to bi bili zakonito.
  Pozdrav

   Stevana Zagorcic 04. 11. 2022.

   Hvala na odgovoru

    Milan Predojevic 05. 11. 2022.

    Nema na čemu, mnogo sreće u radu

  Direktor Sahara DOO 14. 02. 2023.

  Ja se izvinjavam, ako mozete da mi kazete kakav je to posao? Svidja mi se model, hocu da ga primenim.

Nadežda Teoharević 21. 07. 2022.

Poštovani Milane,

Jedna stvar mi nije odgonetnuta u ovim tekstovima o bolovanju, a kao mladog radnika koji prvi put otvara isto, jako me zanima:

Ako sprečenost za rad traje, recimo, 3 dana, da li će biti umanjene tri dnevnice (tj da li će iznositi 65%) ili će cela zarada biti 65%?

Hvala na odgovoru! Tekstovi kao što je vaš jako znače mladima.

  Milan Predojevic 23. 07. 2022.

  Poštovana Nadežda
  U mesecu koji recimo traje 30 dana, ako sprečenost za rad traje 3 dana, za 27 dana dobijate platu (zaradu),a samo za 3 dana u kojima niste radili zbog bolesti dobijate nakandu zarade u visini 65% prosečne plate iz poslednjih 12 meseci. To znači da će biti umanjene samo tri dnevnice (iznosiće 65% od proseka plate iz poslednjih godinu dana). Naravno, neće cela zarada biti 65%, već samo za ta tri dana koja niste radili.
  Hvala na lepim rečima.
  Pozdrav!

Korisnik 4663ce9d21 18. 06. 2022.

Postovani da li poslodavac sa kojim istice ugovor na odredjeno od 2 godine po isteku roka moze da zaposli isto lice preko posredne agencije kod sebe ponovo u firmu?U ovom slucaju preko agencije za angazovanje radnika sa duplo manjim prihodima

  Milan Predojevic 18. 06. 2022.

  Poštovani
  Mišljenja sam da to nije moguće, odnosno da bi taj sledeći ugovor morao biti na neodređeno vreme.
  Pozdrav

   Korisnik 4663ce9d21 18. 06. 2022.

   Prijateljici istekao ugovor na 2 godine i oni joj dali ugovor na neodredjeno sa drugom agencijom u toj istoj firmi.Da li je to izigravanje zakona ili je validno stvarno je u dilemi? Hvala Vam puno

    Milan Predojevic 20. 06. 2022.

    Poštovani
    Mišljenja sam da u opisanom slučaju i mora biti ugovor na neodređeno vreme, bez obzira što je promenjena agencija preko koje se vrši zapošljavanje.
    Pozdrav

     Korisnik 4663ce9d21 21. 06. 2022.

     Zahvaljujem se na odgovoru! Veliki pozdrav

Biljana Balšić 16. 06. 2022.

Poštovani Milane,
Molim Vas za odgovor na sledeće pitanje.
Da li zaposleni u preduzeću – korporaciji u kojoj je država većinski vlasnik moze raditi na određeno vreme i duže od 24 meseca? Nedoumica postoji zbog Uredbe koju je donela Vada u januaru 2021. god. o načinu zapošljavanja u
„УРЕДБA О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА“.

Ako je lice zaposleno kod korisnika javnih sredstava na određeno vreme od jan 2020. god do marta 2022. god (ugovori su bili na po 3 ili 6 meseci, ali rad nije prekidan za ovo vreme, aneksima je ugovor o radi+u na određeno vreme produžavan), da li je lice trebalo da dobije Udovor na neodređeno vreme i pored postojanaj napred navedene Uredbe Vlade.

Hvala unapred an ogovoru.
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojevic 16. 06. 2022.

  Poštovana Biljana
  Zaposleni u preduzeću – korporaciji u kojoj je država većinski vlasnik ne može raditi na određeno vreme duže od 24 meseca, osim u izuzetnim slučajevima koji su propisani Zakonom o radu (zamena privremeno odsustnog zaposlenog i sl.). Ne može biti nedoumica zbog Uredbe koju je donela Vlada RS u januaru 2021. god. o načinu zapošljavanja, jer uredba ne može da uređuje radni odnos, već to čini zakon. Uredba je akt niže pravne snage i ona mora biti usklađena sa zakonom. Takođe, navedena Uredba ne uređuje radni odnos, već način pribavljanja saglasnosti za prijem u radni odnos u javnom sektoru. Tu se radi o kontrolisanju priliva novozaposlenih u javnom sektoru od strane države kao poslodavca, a ne o regulisanju radnog odnosa.
  Pozdrav

   Biljana Balšić 18. 06. 2022.

   Zahvaljujem se na odgovoru.
   Srdačan pozdrav!

Vladimir Djuric 09. 06. 2022.

Ovo nema veze s mozgom iz tog razloga što direktor škole može biti sa srednjom školom i ucenjuje onog sa Mašinskim fakultetom krajnja nebuloza, i taj ugovor sa direktor daje ti direktor po principu izmi ili ostavi, a može uvek da te iskeca

Nikola Milicic 09. 06. 2022.

Poštovani ,
kome se dostavlja Uzbunjivanje javnosti ukoliko je poslodavac prekrsio odredbu iz radnih odnosa uz saglasnost inspektora rada.

  Milan Predojevic 13. 06. 2022.

  Poštovani Nikola
  Uzbunjivanje može biti unutrašnje, spoljašnje i uzbunjivanje javnosti. Unutrašnje uzbunjivanje je otkrivanje informacija poslodavcu. KOd Vas to nije realno jer je poslodavac taj koji krši zakon. Spoljašnje uzbunjivanje je otkrivanje informacija ovlašćenom organu. To je obično organ koji je nadređen poslodavcu ili neka državna institucija. Na primer, ako je uzbunjivač zaposleni u sudu, on će izvršiti unutrašnje uzbunjivanje ako otkrije informaciju nadležnima u upravi tog suda, a spoljašnje uzbunjivanje ako se obrati predsedniku neposredno višeg suda ili Visokom savetu sudstva. Ako je reč o javnom preduzeću, spoljašnje uzbunjivanje se vrši kod osnivača tog preduzeća, na primer grada Beograda za beogradsko javno preduzeće.
  U konkretnom slučaju, mišljenja sam da bi povodom rada inspekcije za rad adresa za uzbunjivanje bilo Ministarstvo rada.
  Pozdrav

Nena Antonić 09. 06. 2022.

Poštovani,
Da li je moguće kod jednog državnog organa dobiti mirovanje radnog odnosa na godinu dana (zaposlen na neodredjeno vreme), radi obavljanja pripravničkog staža u drugom državnom organu?

  Milan Predojevic 13. 06. 2022.

  Poštovana
  Mišljenja sam da tako nešto nije moguće. Do mirovanja radnog odnosa dolazi po sili zakona, kada nasupi zakonom određen razlog. Zakon ne poznaje navedeni razlog kao osnov da se zaposlenom mora obezebditi mirovanje radnog odnosa. Svakako, poslodavac ima slobodu da odredi neplaćeno odsustvo i mimo situacija u kojima zakon obavezuje poslodavca na to (kao npr kod imenovanja na javnu funkciju, odlaska u vojsku i slično).
  Pozdrav

Tanja Filipović 01. 06. 2022.

Ja radim u državnom organu od 2017. god. na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, i dobijam rešenja na 4 ili 6 meseci, jedini način za stalni radni odnos je raspisivanje javnog konkursa za to radno mesto, a konkursa nema evo već 6 godina…

Boris Novaković 31. 05. 2022.

Poštovani,
da li poslodavac ima pravo da zaposlenom koji je ugovorom o radu na određeno vreme bio zaposlen 23 meseca (manje od dve godine) na radnom mestu npr. „pomoćni radnik“ ne nastavi takav ugovor (da ga ne bi morao prijaviti na neodređeno nakon još mesec dana), već mu ponudi ugovor opet na određeno ali za drugo radno mesto, npr.“viljuškarista“? Da li u tom slučaju opet dve godine može da zaposlenog vodi u režimu „na određeno“?
Boris Novaković
Šabac

  Milan Predojevic 01. 06. 2022.

  Poštovani Borise
  U navedenom slučaju poslodavac ne može zaposlenog opet da drži u radnom odnosu na određeno vreme nove dve godine, samo zato što mu je promenio opis poslova. Zakon propisuje da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Dakle, zakon govori o ličnosti zaposlenog, a ne o psolovima. Da je propisom određeno da se za iste poslove može zaključiti rad na određeno do 2 godine, tada bi promena opisa posla značila mogućnost novog ugovora na određeno, ponov u trajanju od dve godine,. Međutim, to nije slučaj i zakon taj rok vezuje za samog zapsolenog. U opisanom slučaju, nakon 24 meseca rada, sledeći ugovor bi trebao da bude na neodređeno vreme.
  Pozdrav