Nova odluka Ustavnog suda: Porodilje će imati pravo na odštetu

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

mar 18

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva veoma je važno pravo za svaku porodilju. Nedavno doneta odluka Ustavnog suda Srbije značajno utiče na način obračuna te naknade zarade. Do odluke Ustavnog suda u obračun osnovice za naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva isključivo su ulazila primanja iz 18 meseci koji prethode mesecu otvaranja trudničkog bolovanja (a ne koji prethode mesecu otvranja porodiljskog odsustva). Ako nije bilo trudničkog bolovanja, tada se računalo poslednjih 18 meseci pre porodiljskog odsustva. Ubuduće, računaće se uvek 18 meseci pre otvaranja porodiljskog odsustva, a to znači da ako je žena koristila trudničko bolovanje u osnovicu će ući i primanje naknade zarade tokom trudničkog bolovanja.

Sve napred navedeno rezultat je Odluke Ustavnog suda Republike Srbije broj IUz-60/2021, koja je objavljena u februaru 2023. godine, a kojom se neki delovi Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, koji uređuje isplatu naknade zarade porodiljama, utvtrđen neustavnim i stavljeni su van snage danom objavljivanja odluke Ustavnog suda u “Službenom glasniku RS”. U čemu se sastoje izmene ? Šta ova odluka Ustavnog suda konkretno znači?

Primanja pre porodiljskog

Pođimo od obrazloženja odluke Ustavnog suda. U obrazloženju se ističe da su prema do sada važećim odredbama zakona određivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta bila relevantna visina primanja koja imaju karakter zarade i na koja su plaćeni doprinosi u periodu od 18 meseci, ali se ovaj period ne računa isto u svim slučajevima tog odsustva.

Naime, kojih 18 meseci se uzima u obzir zavisi od toga da li je pre otpočinjanja porodiljskog odsustva žena bila privremeno sprečena za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili nije. Drugim rečima, kojih 18 meseci se računalo zavisi od toga da li je žena koristila trudničko bolovanje ili ne.

Ženi koja nije imala komplikacija u vezi sa trudnoćom, za obračun naknade zarade do sada se uzimalo u obzir 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Nasuprot tome, u slučaju da je korišćeno tzv. trudničko bolovanje, za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta do sada se uzimalo u obzir 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, to jest 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja trudničkog bolovanja.

Dakle, ako je bilo trudničkog bolovanja, pri obračunu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nije se uračunavao period u kome je zaposlena žena bila privremeno sprečena za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće i za koji je ostvarila pravo na naknadu zarade u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, u visini 100% od osnova za naknadu.

To dalje znači da se tim ženama obračun naknade zarade vršio prema primanjima koja imaju karakter zarade ostvarenim u značajno ranijem periodu u odnosu na trenutak otpočinjanja porodiljskog odsustva nego ženama čija trudnoća je protekla bez komplikacija.

Sa druge strane, ženi koja nije koristila tzv. trudničko bolovanje, a u periodu od 18 meseci koji prethode mesecu započinjanja porodiljskog odsustva je u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ostvarila naknadu zarade usled bolovanja koje se ne svrstava u trudničko bolovanje (npr zbog obične bolesti), za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta uvek se računao period od 18 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto porodiljsko odsustvo. Dakle, privremena sprečenost za rad nastala iz nekog drugog razloga predviđenog Zakonom o zdravstvenom osiguranju, to jest sprečenost za rad koja nije trudničko bolovanje, a po osnovu koje je ostvareno pravo na naknadu zarade, ne utiče na način računanja relevantnog perioda od 18 meseci i u njemu ostvarenih primanja za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

Po oceni Ustavnog suda, žene koje su zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće sprečene za rad, to jest koje su koristile trudničko bolovanje, a kojima je po tom osnovu Zakonom o zdravstvenom osiguranju obezbeđena posebna zaštita, primenom osporenih odredbi Zakona neopravdano su se stavljale u nepovoljniji položaj u odnosu na žene čija trudnoća je protekla bez komplikacija, jer im se kao relevantan period za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ne uzima u obzir 18 meseci koji prethode mesecu u kome je otpočelo porodiljsko odsustvo već koji prethode trudničkom bolovanju.

Objavom odluke Ustavnog suda Srbije u Službenom glasniku Republike Srbije prestala je da važi odredba člana 13 stav 1 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom prema kojoj u osnovicu za obračun naknade zarade ulaze primanja ostvarena u poslednjih 18 meseci pre trudničkog bolovanja, već će se ubuduće isključivo uzimati u obzir primanja iz poslednjih 18 meseci pre porodiljskog odsustva, bez obzira na to da li je bilo trudničkog bolovanja ili ne. Dakle, ubuduće neće se praviti razlika između porodilja koje su bila na trudničkom bolovanju u odnosu na porodilje koje nisu koristile trudničko bolovanje. Kod svih će osnovicu za obračun nakande zarade tokom porodiljskog odsustva ulaziti primanja u poslednjih 18 meseci pre otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Od 14. februara sporni član zakona glasi: ,,Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodilskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva”.

Pravo na odštetu porodilja

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. 22. februara prosledilo je opštinskim i gradskim upravama instrukcije za postupanje u vezi sa ovom odlukom Ustavnog suda. U skladu sa ovom instrukcijom gradske uprave preispitaće po službenoj dužnosti sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna i pravnosnažna. Korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Prema tome, sve porodilje kojima je rešenje o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva dostavljeno 19. aprila 2019. godine ili kasnije, a smatraju da su oštećene primenom zakonskih odredbi koje su oglašene neustavnim, moći će da traže izmenu rešenja i isplatu eventualne razlike.

Pravo na obeštećenje nemaju majke koje su dobile svoje rešenje između 1. jula 2018. i 19. aprila 2019, kao i preduzetnice, poljoprivrednice, zaposlene po ugovoru o delu zato što one nisu dobijale porodiljsku naknadu, nego imaju pravo na naknadu po osnovu rođenja deteta. 

Zahtev se podnosi na utvrđenom obrascu u gradskoj upravi koja je donela pojedinačni akt (rešenje).

Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, a kako je odluka objavljena 14. februara, rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta ističe 14. Avgusta tekuće godine.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(40) komentari

Nikolina Sojević Mijović 19. 04. 2024.

Zdravo, da li ce isplata biti samo jednom… Ili vise meseci? Danaa je hila prva tura. Da li zene koje su danas primile nivac, primaju i svaki sledeci mesec, ili isplata ide odjednom

  Milan Predojevic 19. 04. 2024.

  Poštovana Nikolina
  To bi trebalo da piše us samom rešenju, to jest da je određena dinamika i način isplate.
  Pozdrav

Marija Zaric 19. 04. 2024.

Dobar dan. Resenje mi jos uvek nije stiglo, ali su mi iz decije zastite pokazali neke cifre, tada je minimalac bio 38.000, a ona mi je rekla da ja bruto (nesto tako) iznosi 21.000 a da nesto 13.000 i da cu primiti oko 9000, sad ne znam da li je to na mesecnom nivou, ili je to iznos koji cu dobiti.

  Milan Predojevic 19. 04. 2024.

  Poštovaa Marija
  Nadležna služba-Dečija zaštita, obračunaće koliki je iznos u pitanju. Možete biti oštećeni time što Va nije uračunato svih 18 meseci p porodiljskog (ako su Vam izbacili iz kalkulacije mesece kada ste bili na trudničkom bolovanju). Rešenje bi trebalo da utvrdi mesečni iznos naknade, da utvrdi kolika je razlika po mesecu, ukupna razlika i da Vam se ta raztlika isplati.
  Pozdrav

Nikolina Sojević Mijović 15. 04. 2024.

Dobro veče. Ja bih ovako pitala. 2022 godine sam otisla na trudnicko.. Pre njega sam radila 11 meseci, a pre tih 11 jos 3 meseca iz druge firme su mi usla u resenje.. Ukupno 14… Fale 4 za koja kazu da su trebala da udju iako nisam nigde radila. Jel to znaci da sam ja u grupi koja ima pravo na obestecenje?? Nakon toga je islo porodiljsko, i ja sam opet ostala trudna ali sam isla sa porodiljskog na porodiljsko.. Ta trudnoca se ne rucuna-u smislu jer je samo porodiljsko bilo u pitanju? Hvalaa

  Milan Predojevic 16. 04. 2024.

  Poštovana Nikolina
  Mišljenja sam da Vi spadate u grupu porodiljs koje su oštećene primenom prethodnih pravila, jer Vam je u osnovicu ušlo 14 primanja, umesto 18 (što bi bio slučaj po novim zakonskim odredbama). Treba da podnesete zahtev za preračun porodiljske nakande koju ste primali kod prvog porođaja.
  Pozdrav

   Nikolina Sojević Mijović 16. 04. 2024.

   Hvalaaa puno na odgovoru.

    Milan Predojevic 17. 04. 2024.

    Hvala i Vama, pozdrav.

Jovana Vuković 13. 04. 2024.

Poštovani, imam nedoumice u vezi obeštećenja, naime radila sam 12 meseci pre otvaranja trudnickog bolovanja, na trudnickom sam bila od 1. septembra do 26. decembra kada sam otvorila porodiljsko a zatim i odsustvo sa rada radi nege deteta. Pred sam kraj bolovanja saznala sam da sam ponovo u drugom stanju i onda po isteku bolovanja sam iskoristila slobodne dane u dogovoru sa nadleznima iz firme a zatim ponovo otvorila trudnicko bolovanje, porodiljsko i takodje odsustvo sa rada radi nege deteta. Interesuje me kako se racuna obestecenje za drugo dete, sta ulazi u taj prosek od 18 meseci? Unapred Vam hvala na odgovoru.

  Milan Predojevic 13. 04. 2024.

  Poštovana Jvana
  Za drugo dete će u osnovicu za obračun naknade zarade tokom novog trudničkog bolovanja ući primanja u poslednjih 12 meseci pre otvaranja tog trudničkog za drugo dete. Ako su dve trudnoće vezane, to praktično znači da u osnovicu ulazi i porodiljska naknada od prvog porođaja.
  Što se tiče naknade zarade kod porodilsjkg odsustva za drugo dete, u osnovcu će ući primanj aiz poslednjih 18 meseci pre meseca otvaranja tog novog proodiljskog. To znači naknada zarade koja je plaćana kod drugog trudničkog bolovanja i naknada zarade tokom prethodnog porodiljskog (jer bi to kod dve vezane trudnoće trebalo da budu primanja iz poslednjih 18 meseci pre novog proodiljskog),
  Pozdrav

Dejana Kukureković 12. 04. 2024.

Postovani,da li vazi za drugo dete koje je rodjeno 2023.Pitanje je, da li to vazi za zene koje su rafile duze od 18 meseci u firmi ili manje, koji je tacan uslov?

  Milan Predojevic 13. 04. 2024.

  Poštovani
  Radi se o slučajevima gde je porodiljama doneto rešenje o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva, a da su oštećen u smislu visine nakande zarade zato što im po starim zakonskim odredbama nije uračunatu u osnovicu 18 meseci pre porodiljskog odsustva, već 18 meseci pre trudničkog bolovanja. Ukoliko je o navedenom reč, može da se podnese zahtev i ako je rešenje iz 2023. godine.
  Pozdrav

Korisnik 021a69cf06 07. 04. 2024.

Postovani,
Na trudnicko bolovanje sam otisla pocetkom decembra 2022.godine. Potpisala sam aneks o povecanju plate mesec dana pre toga,ali je stupalo na snagu od 01.01.2023. godine. Kad sam vec bila na trudnickom. Zanima me da li onda imam prava na nadoknadu po tom osnovu?
Hvala unapred.

  Milan Predojevic 08. 04. 2024.

  Poštovani
  S obzirom da ste u decembru 2022. godine otišli na trudničko bolovanje, u obračun osnovice za naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja su Vam ušli prihodi koje ste ostvarili u periodu od 12 meseci pre otvaranja bolovanja. Dakle, za obračun bolovanja Vam nije bitan aneks ugovora o radu, već prihodi koje ste ostvatili u 12 meseci pre meseca otvaranja bolovanja. Kada je reč o porodiljskom odsustvu, u osnovicu za naknadu zarade ulazi (prema poslednjim zakonskim izmenama) 18 meseci pre otvaranja porodiljskog, a ne 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Prema tome, ukoliko ste oštećeni zbog toga što Vam u osnovicu za obračun nkanade zarade tokom porodiljskog odsustva nije ušlo 18 meseci pre porodiljskog, već 18 meseci pre trudničkog bolovanja, mogli biste podneti zahtva za ponovni obračun.
  Pozdrav

Korisnik 147abaca11 01. 04. 2024.

Postovani
Na trudnicko bolovanje sam otidla 2021.godine ali ne preko fonda vec poslodavca, imam li pravo na odstetu?

  Milan Predojevic 02. 04. 2024.

  Poštovana
  Najpre treba reći da se postupci obeštećenja porodilja o kojima smo pisali odnose na isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsuistva, a ne trudničkog bolovanja, koje mu prethodi. Kao što sam naveo u prethodnom odgovoru, poslodavac je imao zakonsku obavezu da Vam plati samo prvih 30 dana trudničkog bolovanja, a nakon toga obavezu isplate nakande zarade trudnici koja održava trudnoću preuzima RFZO, to jest njihova filijala u Vašem gradu. Poslodavac Vam je platio tu jednu nakandu zarade i tu ii ne može biti nekog povećanja jer u osnovicu ulaze primanja iz poslednjih 12 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Kada je izračunao prosečnu zaradu iz tih 12 meseci, poslodavac je imao obavezu da isplati taj iznos kao nakandu zarade. Prema tome, tu ne možebiti nikakvg psnpva da tražite odštetu.
  Ukoliko ste posle još nekoliko meseci primali naknadu zarade, to nije bilo od poslodavca, već iz sredstava obaveznog zdravsvenog osiguranja, odnosno preko RFZO, s tim da je zahzteve RFZO_u morao da predaje poslodavac. RFZO vrši usklađivanje sa prosečnom zaradok u Rpeublici ako isplata nakande zarade traje duže od dva kaledarska meseca.
  Pozdrav

Korisnik 66d825111f 29. 03. 2024.

Postovani, podnela sam zahtev jer su mi prethodno u opstini rekli da sam na spisku ostecenih. Da li to znaci da def imamo pravo na novac?

  Milan Predojevic 30. 03. 2024.

  Poštovana
  Nadležna služba loklane samouprave doneće rešenje po Vašem zahtevu. Ukoliko su Vam usmeno već rekli da jeste bili oštećei prethodnim rešenjem, ne sumnjam da ćete novi rešenjem biti obeštećeni.
  Pozdrav

   Korisnik 147abaca11 01. 04. 2024.

   Postovani
   Na trudnickom bolovanju sam otisla 2021.god, ali ne preko fonda vec poslodavca,dok sam bila na bolovanju nije me sledovalo nijedno povecanje plate, imam li prava na odstetu?

    Milan Predojevic 02. 04. 2024.

    Poštovana
    Poslodavac plaća samo prvih 30 dana trudničkog bolovanja, a nakon toga obavezu isplate nakande zarade trudnici koja održava trudnoću preuzima RFZO, to jest njihova filijala u Vašem gradu. Poslodavac Vam je platio tu jednu nalkandu zarade i tu ii ne može biti nekog povećanja jer u osnovicu ulaze primanja iz poslednjih 12 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Kada je izračunao prosečnu zaradu iz tih 12 meseci, poslodavca e imao obavezu da isplati taj iznos kao nakandu zarade. Ukoliko ste posle još nekoliko meseci primali naknadu zarade, to nije bilo od poslodavca, već iz sredstava obaveznog zdravsvenog osiguranja, odnosno preko RFZO, s tim da je zahzteve RFZO_u morao da predaje poslodavac. RFZO vrši usklađivanje sa prosečnom zaradok u Rpeublici ako isplata nakande zarade traje duže od dva kaledarska meseca.
    Pozdrav

Korisnik 66d825111f 26. 03. 2024.

Postovani, da li sve znaci da ako smo na spisku ostecenih, odmah i imamo pravo na odstetu ili svakako moramo da cekamo da nam stigne resenje da li imamo to pravo ili ne? Hvala

  Milan Predojevic 28. 03. 2024.

  Pošštovana
  Morate kod nadležne službe u Vašoj lokalnojsamoupravi podneti zahtev za novi obračun, to jest donošenje novog rešenje o visini naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Vojana Tripunović 26. 03. 2024.

Poštovani,
da li je rok za podnošenje predmetnog zahteva avgust 2023 ili avgust 2024? Nisam baš najbolje razumela vremenske odrednice navedene u tekstu.
Hvala

  Milan Predojevic 28. 03. 2024.

  Poštovana Vojana
  U pitanju je 19.avgust 2024. godine.
  Pozdrav

Natasa Stankovic 26. 03. 2024.

Poštovani,
rešenje o porodiljskom sam dobila u martu 2022. godine i nisam koristila trudničko bolovanje tj išla sam direktno na porodiljsko.
Da li ima smisla podnositi zahtev, jer koliko sam ja razumela, računate su zarade u prethodnih 18. meseci, što i jeste u mom slučaju, odnosno nisam među oštećenima? Hvala!

  Milan Predojevic 28. 03. 2024.

  Poštovana Nataša
  U pravu ste, nema smisla da Vi podnosite zahtev. Oštećene mogu biti samo porodilje kojima nisu uračunati prihodi iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja porodiljskog, već u 18 meseci pre trudničkog. Pošto Vi trudničko niste ni imali, Vi ne možete biti oštećeni.
  Pozdrav

Jovana Aleksic 25. 03. 2024.

Poštovani,
Kako žene koje su u grupi koje su dobile rešenje između jula 2018 i aprila 2019 mogu ostvariti pravu na odštetu. Žene u ovoj grupi su takođe oštećene.

  Milan Predojevic 26. 03. 2024.

  Poštovana Jovana
  Ne mogu da podnesu zahtev jer se ustavni inicijastiva na osnovu koje je ispitivana ustavnost zakonskih odredbi odnosi na perod od dve godine od datuma kada je podneta. Pošto je to bio 19.april 2021. godine, primena j unazad do 19.aprila 2019. goine.
  Pozdrav

DANIJELA OBRADOVIĆ 22. 03. 2024.

Poštovani ,
ja sam se porodila 17.03.2023 u R.Hrvatskoj gde mi istekom ugovora o radu
nisu isti produžili.Pošto sam državljanka Srbije gde mi je stalno prebivalište tražila sam mesec dana od porođaja svoja prava jer imam staža unazad 18 meseci.
Dobila sam kao nezaposlena rešenje u iznosu oko 6000,oo din.
Da li imam prava da tražim nadoknadu štete na osnovu nove odluke suda jer za prva 3 meseca odnosno porodiljsko odsustvo imamo ograničenje gde naknada zarade nesme biti manja od minimalne za period porodiljskog odsustva?

  Milan Predojevic 25. 03. 2024.

  Poštovana Danijela
  Računaju se samo prihodi na koje su plaćeni doprinosi u Republici Srbiji u periodu od 18 meseci pre meseca rođenja deteta.
  Što se tiče minimalne visine naknade, mišljenja sam da se ista odnosi samo na naknadu zarade, a ne i na ostale naknade, koje Vi primate.
  Pozdrav

Lidia Kostadinović 21. 03. 2024.

Postovani,

Interesuje me sta je sa zenama koje su bile odstecene zbog ogranicenja sa prosekom sa 5 mesecnih rep.zarada na 3, da li se I njima vraca odsteta, s obzirom da je I to receno da je neustavno, I po novom zakonu vratili su ponovo na 5 proseka?

hvala

  Milan Predojevic 21. 03. 2024.

  Poštovana Lidia
  Ova odluka Ustavnog suda se ne odnosi na navedeno.
  Ukoliko je nekom prethodnom odlukom Ustavnog suda bilo ocenjeno da su i te odredbe protivustavne, onda je rok za podnođenje zahteva istekao.
  Pozdrav

Lidija Debeljak 21. 03. 2024.

Postovani, da li i kad se moze ocekivati isplata odstete?

  Milan Predojevic 21. 03. 2024.

  Poštovana Lidija
  Rešenja odrađena u jednom mesecu po pravlu se isplaćuju tokom narednog meseca.
  Pozdrav

Milica Matić 20. 03. 2024.

Postovani,
Sta je sa porodiljama koje imaju pravo na korekciju isplate porodiljskog bolovanja u 2019.godini a kojima se na to porodiljsko bolovanje nadovezuje novo trudnicko u 2020. Nama je automatski novo trudnicko bolovanje isplacivano manje a ujedno nakon toga i novo porodiljsko?
Hvala

  Milan Predojevic 20. 03. 2024.

  Poštovana Milice
  Vi možete podneti zahtev za novi obračun po svakom rešenju o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva, koje je dostavljeno porodilji u periodu od 19. aprila 2019. godine na ovamo.
  Pozdrav

Sanja Jovanovic 19. 03. 2024.

Pozdrav…
Da li se ipak racunam obestecenje od 1.7.2018. Ili ne?
Jer procitah da ipak neku nadoknadu imamo, ako sam dobro shvatila.

  Milan Predojevic 20. 03. 2024.

  Poštovana Sanja
  Mišljenja sam da se ne računa, ali niko ne može da Vas spreči da podnesete zahtev da se izvrši novi obračun. Ipak, smatram da će Vas odbiti jer se zahtev može odnositi samo na slučajeve koji su nastali u poslednje dve godine pre ustavne inicijative, a to znači unazad do aprila 2019. godine (inicijativ aza ocenu ustavnosti zakonskih odredbi podneta je u aprilu 2021. godine).
  Pozdrav

   Korisnik faecd38c32 24. 03. 2024.

   Poštovanje,ja BiH htela da pitam da li ja imam pravo na neku vrstu nadoknade,da li se i moj slučaj računa u sve ovde navedeno.Naime otišla sam na porodiljsko kao profesor razredne nastave,dobila rešenje,sve je bilo uredu.Ali kako se plata u prosveti povećala,moje bolovanje je ostalo nepromenjeno.Ja sam predala zahtev,rekli su mi samo ima me u sistemu bez daljeg objašnjenja.Da li se mogu nadati isplati razlike?Hvala Vam unapred!

    Milan Predojevic 26. 03. 2024.

    Poštovana
    Ovde se radi o tome da određenim porodiljama nisu računali prihode iz 18 meseci pre meseca otvaranja porodiljskog odsustva, već iz 18 meseci koji prethpde mesecu otvaranja trudničkog bolovanja, što je obično nekoliko meseci pre trudničkog bolovanja. Neke porodilje su time bile oštećene.
    Povećanje plate kod poslodavca tokom trajanja orodiljskog odsustva ne igra nikakvu ulogu u obačunu nakande zarade za vreme porodiljskog odssutva,jer se ista uopšte ne menja. Osnovicu čine prihodi iz 18 meseci pre poorduljskog i kasniji prihpodi ostalih zaposlenih ne mogu da utiču na tu matematiku.
    Podrav