Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Glavni savetnik – CSP / Principal advisor - CSP

Rio Tinto

Beograd, Loznica

26.09.2020.

ugovor puno radno vreme

** English version will follow 

 • Pridružite se međunarodnom lideru u rudarstvu i metalima koji nudi izvanredne mogućnosti ličnog razvoja i karijere
 • Budite deo raznolikog, agilnog i talentovanog tima stručnjaka sa aktivnom kulturom brige i snažnim timskim duhom
 • Lokalni ugovor sa punim radnim vremenom, sa sedištem u Beograd ili Loznici, RS.​

O poziciji​

U potrazi smo za Glavnim savetnikom – CSP sa sedištem u Loznici ili Beograd, RS. Izveštavajući CSP-a, Vi ćete biti odgovorni za: 

 • Pripremu Jadar projekta za uspostavljanje i implementaciju preventivnih mera koje minimiziraju uticaj na zajednicu i poboljšavaju mogućnosti tokom faze Izgradnje i Operacija
 • Pružanje podrške rukovodiocima područja u vezi sa osmišljavanjem i implementacijom svojih planova kako bi se postigli gorenavedeni ciljevi
 • Saradnju sa menadžerima područja izgradnje, olakšavanje aktivnog angažovanja između tehničkih timova PMC-a i zajednice
 • Prisustvovanje i doprinos dvonedeljnim sastancima, preispitivanjima rizika u građevinarstvu, plan razvoja ugovora i nabavki, preglede projekata i preuzimanje povratnih informacija i podataka od funkcije Građevinarstva kako biste informisali upravljenje zajednicama
 • Podršku spremnosti za ljudske resurse i operacije u dizajniranju i izvođenju obuke u vezi sa veštinama, a sa menadžerom CSP-a osigurati promociju i dostupnost takvih program ai mogućnosti ciljnim zajednicama
 • CSP vođa koji podržava dobavljački razvoj i dizajn, vođen od strane građevinskog komercijalnog i operativnog tima
 • Osiguravanje da se u dizajniranju, izgradnji i radu ostvare mogućnosti za vodeće društvene performanse lanca snabdevanja i logistike
 • Blisku saradnju sa menadžmentom kako biste podržali dizajn i implementaciju CSP sistema u širem poslovanju Jadar projekta
 • Predvođenje posla na implementaciji CSP praksi u standardne procedure, tako da se razmatranja CSP-a na odgovarajući način ponderišu u svim poslovnim odlukama i akcijama
 • Pružanje strateških saveta timu CSP-a za promociju lokalnih i regionalnih mogućnosti ekonomskog razvoja koje proizilaze iz lanca snabdevanja i logistićkih aktivnosti (uloga menadžera CSP)
 • Upravljanje timom za kulturno nasleđe​

O Vama​​

Da biste Vaša prijava za ovu poziciju bila uspešno uzeta u obzir, neophodno je da posedujete:

 • Diplomu osnovnih studija iz bilo koje relevantne oblasti, npr. Komunikacije, odnosi sa javnošću, poslovanje, ekonomski razvoj
 • Minimum 5-10 godina iskustva u operativnim ulogama sa zajednicama i društvenim performansama
 • Iskustvo u upravljanjju projektima, jake analitičke i projektne veštine upravljanja i implementacije;​
 • Poznavanje lokalnog konteksta, ekonomije i životne sredine uz sveobuhvatno razumevanje potencijalnih ključnih partnera (CSO, NVO, grupe zajednica i udruženja)
 • Osnovno znanje i razumevanje lokalnih/regionalnih institucija, procesa i procedura lokalne uprave i lokalnog zakonodavstva
 • Razumevanje lokalnog socijalno-ekonomskog okruženja i lokalnih zajednica
 • Odlične organinzacione sposobnosti i samo-motivisanost
 • Neophodno je tečno znanje srpskog jezika i srednji-napredni nivo engleskog jezika 

Molimo prijavite se putem CV-a na engleskom jeziku.​​

Šta mi nudimo​

U nastavku se nalazi samo uvid u naš vodeći paket naknada i nagrada u industriji:

 • Radno okruženje usmereno na bezbednost i inkluziju ​
 • Konkurentni paket plata sa godišnjim novčanim podsticajima (STIP) za zaposlene koji ispunjavaju uslove
 • Pomoć u razvoju karijere i obrazovanju za unapređenje Vaših ambicija
 • Pristup zdravstvenim i medicinskim programima prilagođenim porodicama
 • Odličan plan penzionisanja
 • Sveobuhvatna politika odmora koja pokriva sve trenutke koji su važni u Vašem životu (godišnji odmor, plaćeno roditeljsko odsustvo, kratkotrajno bolovanje, plaćeni praznici)
 • Stalna individualna podrška dobrobiti za Vas i Vašu porodicu iz ličnih i profesionalnih razloga
 • Velikodušan program podele zaposlenima u kompaniji Rio Tinto​

Gde ćete raditi​

Projekat Jadar predstavlja zeleni podzemni rudnik i procesni pogon, koji se nalazi približno 40 km jugoistočno od Loznice, u Srbiji. Podzemni rudnik koji se sastoji od proizvodnog okna, izduvnog okna, razvojnih nivoa, pristupa proizvodnim skladištima, pokretne rudarske opreme i povezane infrastructure. Postrojenje je dizajnirano za proizvodnju borne kiseline, litijum karbonata i natrijum sulfata.​

Jadar projekat započeo je studiju izvodljivosti u avgustu 2020. Godine. Projektna poslovna strategija je razviti Jadar kao jezgro, kapital prvog nivoa uz sinergiju sa kompanijom Rio Tinto Business, omogućavajući zelenu budućnost i stvarajući vrednost za Rio Tinto i Srbiju. Cilj izvršenja projekta je izvući maksimalnu vrednost iz Jadra za zainteresovane strane, istovremeno ostvarujući obećane rezultate. 

O nama

Kao pioniri u rudarstvu i metalurgiji, proizvodimo materijale neophodne za ljudski napredak.

Naša duga istorija ispunjena je pionirstvom. Razvili smo neke od najvećih i najkvalitetnijih rudnika i operacija na svetu, a naši ljudi rade u oko 35 zemalja sa 6 kontinenata. Aluminijum i bakar, dijamanti, zlato i industrijski minerali, ruda gvožđa i uranijum; naši materijali čine svet oko nas. Naći ćete ih u pametnim telefonima, avionima, automobilima, bolnicama i širom kuće.​

Svaki glas je važan

Posvećeni smo inkluzivnom okruženju u kojem se ljudi osećaju prijatno da budu svoji. Želimo da naši ljudi osete da se svi glasovi čuju, da se poštuju sve culture i da razne perspektive nisu samo dobrodošle – one su ključne za naš uspeh. Mi se odnosimo korektno i dostojanstveno prema ljudima, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etničko poreklo, veru, starost, seksualnu orijentaciju ili bilo šta drugo što nas čini drugačijima.

Imajte na umu da biste mogli da budete uspešno razmatrani kao kandidat za ovu poziciju, morate ispuniti sva prethodno navedena pitanja.

Nastojimo da povećamo raznolikost u našim operacijama kako bismo poboljšali ishode jednakih mogućnosti za svoje zaposlene i podstakli candidate ženskog pola da se prijave.​

Sav napredak započinje sa pionirima – u Rio Tinto-u započinje sa Vama!​ 


 

 • Join an international leader in mining & metals offering outstanding personal development & career opportunities​
 • Be part of a diverse, agile and talented team of experts with an active caring culture and strong teamwork ​
 • Full-time role & local contract, role based in Belgrade or Loznica, RS.​

About the role​​

We are looking for a  Principal advisor – CSP  based in Belgrade or Loznica, RS. Reporting to the CSP manager, you will:​ 

 • Prepare the Jadar project to establish and embed preventative measures that minimize impacts on community and enhance opportunities through the Construction into Operation phases. 
 • Support the Area managers to design & embed their respective plans to achieve the above objective.
 • Work with the Construction Area mangers, facilitate active engagement between PMC technical teams and community 
 • Attend & contribute to the bi-weekly meetings, construction Risk reviews, contract & Procurement development plan, project reviews and take feedback and data from the Construction function to inform community management
 • Support HR & Operations Readiness in the design and execution of skills training and with the CSP manager ensure the promotion and accessibility of such programmes and opportunities to the targeted communities. 
 • CSP lead supporting Supplier development strategy & programme design lead by Commercial & Operations team & Construction
 • Ensure opportunities for leading social performance of supply chain and logistics are achieved in design, construction and operation. 
 • Collaborate closely with management to support the design & implementation of CSP systems within the broader Jadar business
 • Lead the work to embed CSP practices into standard procedures so CSP considerations are appropriately weighted in all business decisions & actions. 
 • Provide strategic advice to the CSP team to promote local and regional economic development opportunities arising from supply chain and logistic activities (CSP Manager role)
 • Manage the Cultural Heritage team​

About you​​

To be successfully considered for this role, you will have:​

 • Bachelors’ Degree in any relevant field e.g. Communications, Public Relations, business, Economic Development​
 • A minimum of 5-10 years of experience operational roles with communities and social performance​
 • Experience in project management, strong analytical and project management and implementation skills;​
 • Knowledge of local context, economy and livelihood with comprehensive understanding of potential key partners (CSOs, NGOs, community groups and associations);​
 • Basic knowledge and understanding of local/regional institutions, local government processes and procedures and local legislation;​
 • Understanding of local socio-economic environment and local communities;  ​
 • Excellent organizational skills and self-motivated;​
 • Fluency in Serbian is required. Intermediate-advanced level in English 

Please apply with a CV in English. ​​

What we offer ​

Here is just a glimpse of our industry leading rewards package: ​

 • A safety-focused and inclusive working environment ​
 • A competitive salary package with annual cash incentive awards (STIP) for eligible employees ​
 • Career development & education assistance to further your ambitions ​
 • Access to top tier family-friendly health and medical programs ​
 • Excellent retirement plan ​
 • A comprehensive leave policy that covers all moments that matter in life (vacation/annual, paid parental leave, short term sick leave, paid holidays) ​
 • Ongoing individual wellbeing support for you and your family for personal and professional matter ​
 • Generous Rio Tinto employee share program ​​

Where you will be working​​

The Jadar project is a greenfield Underground mine and process plant development located approximately 40km south-east of Loznica, Serbia. An underground mine, comprising of a production shaft, exhaust shaft, development levels, access to production stopes, mobile mining equipment and associated infrastructure. The process plant is designed to produce boric acid, lithium carbonate and sodium sulfate.​​

Jadar project commenced the feasibility study in Aug 2020. The project business strategy is to develop Jadar as a core, Tier 1 asset with synergies with Rio Tinto Business, enabling a green future and creating value for both Rio Tinto and Serbia. The project execution goal is to derive maximum value from Jadar for its stakeholders, while also delivering on the promised outcomes. 

About us​

As pioneers in mining and metals, we produce materials essential to human progress.​

Our long history is filled with firsts. We’ve developed some of the world’s largest and best quality mines and operations, and our people work in around 35 countries across six continents. Aluminium and copper, diamonds, gold and industrial minerals, iron ore and uranium: our materials make up the world around us. You’ll find them in smartphones, planes, cars, hospitals and throughout your home.​​

Every Voice Matters​

We are committed to an inclusive environment where people feel comfortable to be themselves. We want our people to feel that all voices are heard, all cultures respected and that a variety of perspectives are not only welcome – they are essential to our success. We treat each other fairly and with dignity regardless of race, gender, nationality, ethnic origin, religion, age, sexual orientation or anything else that makes us different.​

Please note, in order to be successfully considered for this role you must complete all pre-screening questions.​

We are seeking to increase the diversity across our operations in order to improve equal opportunity outcomes for our employees and encourage female applicants to apply. ​

All progress begins with pioneers – at Rio Tinto, it begins with you.​​​ 

  RIO TINTO

  • Srbija, Beograd, Resavska 23
  Više o poslodavcu

  Podelite oglas

  Podelite na društvenim mrežama

  Direktan link do oglasa

  Konkurs je istekao.

  Prijavite problem sa oglasom

  Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

  Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

  Oglas za posao je sačuvan...

  Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?