Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Ovlašćeni državni revizor, Državni revizor, Stručni poslovi u reviziji, Analitički poslovi revizije, Administrativno - tehnički poslovi, Ovlašćeni državni revizor, Državni revizor, Stručni poslovi u reviziji, Analitički poslovi revizije...

Vlada Republike Srbije - državna revizorska institucija

Beograd

07.11.2008.

ugovor puno radno vreme
OVAJ OGLAS VIJE NIJE AKTUELAN - MOLIMO NE KONKURIŠITE!

Republika Srbija
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
B e o g r a d


Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07 i 67/07 - ispravka), člana 15.stav 2, člana 17. stav 3. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS" broj 41/07 - prečišćen tekst), Državna revizorska institucija oglašava


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE

IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Državna revizorska institucija,
Beograd, Ulica kralja Milana 14


II Radna mesta koja se popunjavaju


1. Ovlašćeni državni revizor,
zvanje viši savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:

Koordinira rad revizorskog tima, ukoliko ima ulogu šefa tima ili radi kao član revizorskog tima revizije finansijskih izveštaja; osigurava izvršenje svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane načelnika odeljenja odnosno vrhovnog državnog revizora; osigurava izvršenje planom dodeljenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu; obavlja najavu revizije u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši izvođenje revizije na svom nivou nadležnosti, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije i INTOSAI standardima revizije usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; vrši kontrolu prikupljenih i obrađenih revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenju računskih kontrola i raznih testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; obavlja profesionalnu i nezavisnu komunikaciju sa odgovornim licima subjekata revizije radi što uspešnijeg izvršenja revizije; obezbeđuje potrebna uputstva i instrukcije za obuku zaposlenih na poslovima revizije radi što efikasnijeg korišćenja postojećih resursa; sastavlja nacrt revizorskog izveštaja i predlog revizorskog mišljenja i podnosi ih načelniku svog odeljenja na verifikaciju; po ovlašćenju generalnog državnog revizora vodi sastanak na kome se raspravlja o nacrtu izveštaja o reviziji; učestvuje u izradi predloga izveštaja o reviziji; učestvuje u oceni verodostojnosti odazivnog izveštaja, na zahtev vrhovnog državnog revizora; yčestvuje u reviziji odazivnog izveštaja subjekta revizije i sastavlja izveštaj o tome; učestvuje u izradi poslerevizionog izveštaja; vrši analizu primedbi subjekta revizije na Nacrt izveštaja, postupa po primedbama u skladu sa revizorskim standardima i pismeno izveštava subjekta revizije o načinu razrešavanja primedbi; učestvuje u unapređenju tehnike i tehnologije kao osnove za realizaciju revizije; osigurava potrebne obuke zaposlenih na nivou tima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja, odnosno neposrednog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje sedam godina radnog iskustva od čega pet godina na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije, sertifikat ovlašćenog državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


2. Državni revizor
,
zvanje samostalni savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu revizorskog tima kao član tima ili šef tima; realizuje uputstva, instrukcije ili preporuke date od strane šefa tima ili načelnika Odeljenja ili nadležnog vrhovnog državnog revizora; učestvuje u radu revizorskog tima kroz preliminarna ispitivanja subjekta revizije; vrši izvođenje revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije i INTOSAI revizorskim standardima; učestvuje u izradi odgovarajućih dokumenata revizije; realizuje fazu prikupljanja i obrade revizorskih dokaza; kao šef tima, koordinira rad revizorskog tima, obezbeđuje realizaciju svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane načelnika Odeljenja i nadležnog vrhovnog državnog revizora; obezbeđuje izvršenje planom dodeljenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu; vrši najavu revizija i u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši komunikaciju sa odgovornim licima subjekta revizije radi što uspešnije realizacije revizije; sačinjava odgovarajuća dokumenta revizije, primerena njegovom nivou nadležnosti; sačinjava revizorske nalaze za područja revizije koja su mu timski dodeljena; učestvuje u sastavljanju nacrta revizorskog izveštaja; analizira primedbe subjekta revizije na nacrt izveštaja i zajedno sa ovlašćenim državnim revizorom ili načelnikom Odeljenja ili vrhovnim državnim revizorom odeljenja razrešava iste; formira revizorski dosije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa tima, načelnika Odeljenja ili nadležnog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima iz nadležnosti Institucije, položen stručni ispit za rad u državnim organima ili sertifikat državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili zvanja ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


3. Radno mesto za stručne poslove u reviziji
,
zvanje savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
3 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu tima prema uputstvima i uz nadzor šefa tima, odnosno načelnika Odeljenja; vrši preliminarna ispitivanja kod subjekta revizije; učestvuje u izvođenju revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije i INTOSAI revizorskim standardima i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; po nalogu šefa tima vrši preliminarna ispitivanja kod subjekta revizije prikuplja i vrši obradu revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovodi računske kontrole i razna testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena; vrši formiranje revizorskih dosijea, praćenje određenih statistika vezanih za primedbe subjekata revizije i programe o otklanjanju tih primedbi; učestvuje u realizaciji jednostavnijih poslova oko revizije finansijskih izveštaja; realizuje dobijene instrukcije od šefa tima odnosno načelnika Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja, odnosno neposrednog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i iz nadležnosti Institucije, sertifikat državnog revizora, sertifikat ili zvanje ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


4. Radno mesto za analitičke poslove revizije
,
zvanje mlađi savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu revizorskog tima uz stalni nadzor šefa tima ili načelnika Odeljenja; vrši preliminarna ispitivanja kod subjekta revizije kao i ispitivanje sistema internih kontrola; realizuje fazu prikupljanja revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenja računskih kontrola i raznih testiranja uz neposrednu kontrolu i nadzor šefa tima; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena, sa obaveznom verifikacijom šefa tima; vrši kopiranje revizorskih dokaza, normativne regulative i druge potrebne dokumentacije za stalni i tekući dosije; učestvuje u formiranju revizorskog dosijea; obavlja i druge poslove po posebnom nalogu šefa tima ili načelnika Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, završen pripravnički staž, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


5. Radno mesto za administrativno - tehničke poslove,

zvanje referent,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Vrši administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja; vodi evidenciju o subjektima revizije iz nadležnosti Odeljenja; stara se o ažuriranju dokumentacije i akata o izvršenoj reviziji i klasifikaciji u zavisnosti od faza postupaka revizije; stara se o dostavi akata subjektu revizije; vodi evidenciju o izvršenim revizijama; prima stranke neposredno u prostorijama Sektora i daje potrebna obaveštenja; po nalogu vrhovnog državnog revizora i načelnika Odeljenja obavlja kontakte sa strankama i zakazuje sastanke; priprema i vodi propisane evidencije u vezi sa obračunom plata i naknade troškova prevoza zaposlenih; prikuplja i obrađuje podatke i ažurira baze podataka zaposlenih u Odeljenju; prima i šalje faks poruke, otprema poštu i obavlja ostale administrativne poslove ; po nalogu vrhovnog državnog revizora i načelnika Odeljenja obavlja i druge poslove .

Uslovi za rad na radnom mestu:

Završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


6. Ovlašćeni državni revizor,

zvanje viši savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:

Koordinira rad revizorskog tima, ukoliko ima ulogu šefa tima ili radi kao član revizorskog tima revizije finansijskih izveštaja; osigurava izvršenje svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane načelnika odeljenja odnosno vrhovnog državnog revizora; osigurava izvršenje planom dodeljenih revizija, u planiranom roku, obimu i delokrugu; obavlja najavu revizije u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši izvođenje revizije, na svom nivou nadležnosti, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije, INTOSAI revizorskim standardima i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; vrši kontrolu prikupljenih i obrađenih revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenju računskih kontrola i raznih testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; obavlja profesionalnu i nezavisnu komunikaciju sa odgovornim licima subjekata revizije radi što uspešnijeg izvršenja revizije; obezbeđuje potrebna uputstva i instrukcije za obuku zaposlenih na poslovima revizije radi što efikasnijeg korišćenja postojećih resursa; sastavlja nacrt revizorskog izveštaja i predlog revizorskog mišljenja i podnosi ih načelniku svog odeljenja na verifikaciju; po ovlašćenju generalnog državnog revizora vodi sastanak na kome se raspravlja o nacrtu izveštaja o reviziji; učestvuje u izradi predloga izveštaja o reviziji; učestvuje u oceni verodostojnosti odazivnog izveštaja, na zahtev vrhovnog državnog revizora; yčestvuje u reviziji odazivnog izveštaja subjekta revizije i sastavlja izveštaj o tome; učestvuje u izradi poslerevizionog izveštaja; vrši analizu primedbi subjekta revizije na Nacrt izveštaja, postupa po primedbama u skladu sa revizorskim standardima i pismeno izveštava subjekta revizije o načinu razrešavanja primedbi; učestvuje u unapređenju tehnike i tehnologije kao osnove za realizaciju revizije; osigurava potrebne obuke zaposlenih na nivou tima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja, odnosno neposrednog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega najmanje pet godina na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije, sertifikat ovlašćenog državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


7. Državni revizor,

zvanje samostalni savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:
Učestvuje u radu revizorskog tima kao član tima ili šef tima, realizuje uputstva, instrukcije ili preporuke date od strane šefa tima ili načelnika Odeljenja ili nadležnog vrhovnog državnog revizora; vrši izvođenje revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije, INTOSAI revizorskim standardima i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; učestvuje u izradi planskih dokumenata revizije; učestvuje u radu revizorskog tima kroz preliminarna ispitivanja subjekta revizije; realizuje fazu prikupljanja i obrade revizorskih dokaza; kao vođa tima, koordinira rad revizorskog tima, obezbeđuje realizaciju svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane načelnika Odeljenja i nadležnog vrhovnog državnog revizora; obezbeđuje izvršenje planom dodeljenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu; vrši najavu revizija i u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši komunikaciju sa odgovornim licima subjekta revizije radi što uspešnije realizacije revizije; sačinjava odgovarajuća dokumenta revizije, primerena njegovom nivou; sačinjava revizorske nalaze za područja revizije koja su mu timski dodeljena; učestvuje u kreiranju nacrta revizorskog izveštaja; analizira primedbe subjekta revizije na nacrt izveštaja i zajedno sa ovlašćenim državnim revizorom ili načelnikom Odeljenja ili vrhovnim državnim revizorom odeljenja razrešava iste; formira revizorski dosije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa tima, načelnika Odeljenja ili nadležnog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje pet godina rada u struci i na poslovima i koji su povezani sa nadležnostima Institucije, položen stručni ispit za rad u državnim organima ili sertifikat državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili zvanje ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


8. Radno mesto za stručne poslove u reviziji,

zvanje savetnik,

Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
3 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:
Učestvuje u radu tima prema uputstvima i uz nadzor šefa tima, odnosno načelnika Odeljenja; učestvuje u izvođenju revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; po nalogu šefa tima vrši preliminarna ispitivanja subjekta revizije, prikuplja i vrši obradu revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovodi računske kontrole i razna testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena; vrši formiranje revizorskih dosijea, praćenje određenih statistika vezanih za primedbe subjekata revizije i programe o otklanjanju tih primedbi; učestvuje u realizaciji jednostavnijih poslova oko revizije finansijskih izveštaja; realizuje dobijene instrukcije od šefa tima odnosno načelnika Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja, odnosno neposrednog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje najmanje tri godine na poslovima u struci koji su povezani sa nadležnostima Institucije, sertifikat državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


9. Radno mesto za analitičke poslove revizije,

zvanje mlađi savetnik,
Odeljenje za reviziju finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžeta RS i budžetskih fondova,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja budžeta Republike Srbije i budžetskih fondova
1 izvršilac.


Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu revizorskog tima uz stalni nadzor šefa tima ili načelnika Odeljenja; vrši preliminarna ispitivanja kod subjekta revizije ispitivanje sistema internih kontrola; realizuje fazu prikupljanja revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenja računskih kontrola i raznih testiranja uz neposrednu kontrolu i nadzor šefa tima; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena, sa obaveznom verifikacijom šefa tima; vrši kopiranje revizorskih dokaza, normativne regulative i druge potrebne dokumentacije za stalni i tekući dosije; učestvuje u formiranju revizorskog dosijea; obavlja i druge poslove po posebnom nalogu šefa tima ili načelnika Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, završen pripravnički staž, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno


10. Ovlašćeni državni revizor,
zvanje viši savetnik,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja NBS u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, korisnika sredstava EU i predprisutnih fondova EU, subjekata koji koriste javne rezerve, donacije i pomoći međunarodnih organizacija i stranih vlada, političkih stranaka, nevladinih organizacija i drugih subjekata revizije
2 izvršioca

Opis poslova radnog mesta:

Koordinira rad revizorskog tima ukoliko ima ulogu šefa tima ili radi kao član revizorskog tima revizije finansijskih izveštaja; osigurava izvršenje svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane vrhovnog državnog revizora; osigurava izvršenje planom dodeljenih revizija, u planiranom roku, obimu i delokrugu; obavlja najavu revizije u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši izvođenje revizije, na svom nivou nadležnosti, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije, INTOSAI revizorskim standardima i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; vrši kontrolu prikupljenih i obrađenih revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenju računskih kontrola i raznih testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; obavlja profesionalnu i nezavisnu komunikaciju sa odgovornim licima subjekata revizije radi što uspešnijeg izvršenja revizije; obezbeđuje potrebna uputstva i instrukcije za obuku zaposlenih na poslovima revizije radi što efikasnijeg korišćenja postojećih resursa; sastavlja nacrt revizorskog izveštaja i predlog revizorskog mišljenja i podnosi ih vrhovnom državnom revizoru na verifikaciju; po ovlašćenju generalnog državnog revizora vodi sastanak na kome se raspravlja o nacrtu izveštaja o reviziji; uz odobrenje vrhovnog državnog revizora, učestvuje u izradi predloga izveštaja o reviziji; učestvuje u oceni verodostojnosti odazivnog izveštaja, na zahtev vrhovnog državnog revizora; po nalogu vrhovnog državnog revizora učestvuje u reviziji odazivnog izveštaja subjekta revizije i sastavlja izveštaj o tome; učestvuje u izradi poslerevizionog izveštaja na zahtev vrhovnog državnog revizora; vrši analizu primedbi subjekta revizije na Nacrt izveštaja, postupa po primedbama u skladu sa revizorskim standardima i pismeno izveštava subjekta revizije o načinu razrešavanja primedbi; u dogovoru sa nadležnim vrhovnim državnim revizorom informiše menadžment subjekta revizije o nalazima revizije i revizorskom mišljenju; odgovoran je za kvalitet revizije kroz sve faze revizije na nivou revizorskog tima, a u skladu sa međunarodnim standardima revizije kvaliteta; učestvuje u unapređenju tehnike i tehnologije kao osnove za realizaciju revizije; osigurava potrebne obuke zaposlenih na nivou tima; obavlja i druge poslove po nalogu vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega najmanje pet godina na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije, sertifikat ovlašćenog državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje) sa posebnim osvrtom na delokrug rada Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom, poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


11. Državni revizor,

zvanje samostalni savetnik,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja NBS u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, korisnika sredstava EU i predprisutnih fondova EU, subjekata koji koriste javne rezerve, donacije i pomoći međunarodnih organizacija i stranih vlada, političkih stranaka, nevladinih organizacija i drugih subjekata revizije
2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu revizorskog tima kao član tima ili šef tima, realizuje uputstva, instrukcije ili preporuke date od strane šefa tima ili nadležnog vrhovnog državnog revizora; vrši izvođenje revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije, INTOSAI revizorskim standardima i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; učestvuje u izradi planskih dokumenata revizije; učestvuje u radu revizorskog tima kroz preliminarna ispitivanja subjekta revizije; realizuje fazu implementacije prikupljanja i obrade revizorskih dokaza; kao vođa tima, koordinira rad revizorskog tima, obezbeđuje realizaciju svih uputstava, instrukcija ili preporuka datih od strane nadležnog vrhovnog državnog revizora; obezbeđuje izvršenje planom dodeljenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu; vrši najavu revizija u skladu sa standardima i planskim dokumentima; vrši komunikaciju sa odgovornim licima subjekta revizije radi što uspešnije realizacije revizije; sačinjava revizorske nalaze za područja revizije koja su mu timski dodeljena; učestvuje u sastavljanjunacrta revizorskog izveštaja; analizira primedbe subjekta revizije na nacrt izveštaja i zajedno sa ovlašćenim državnim revizorom ili vrhovnim državnim revizorom sektora razrešava iste; formira revizorski dosije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa tima, ili nadležnog vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje pet godina u struci i na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije, položen stručni ispit za rad u državnim organima ili sertifikat državnog revizora ili zvanje ovlašćenog revizora ili zvanje ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje) sa posebnim osvrtom na delokrug rada Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom, poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


12. Radno mesto za stručne poslove u reviziji,

zvanje savetnik,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja NBS u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, korisnika sredstava EU i predprisutnih fondova EU, subjekata koji koriste javne rezerve, donacije i pomoći međunarodnih organizacija i stranih vlada, političkih stranaka, nevladinih organizacija i drugih subjekata revizije
2 izvršioca

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu tima prema uputstvima i uz nadzor šefa tima, odnosno vrhovnog državnog revizora; vrši preliminarna ispitivanja subjekta revizije; učestvuje u izvođenju revizije na svom nivou nadležnosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Međunarodnim standardima revizije i usvojenom metodologijom Institucije za vršenje revizije; po nalogu šefa tima učestvuje u radu revizorskog tima kroz preliminarna ispitivanja subjekta revizije, prikuplja i vrši obradu revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovodi računske kontrole i razna testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena; vrši formiranje revizorskih dosijea, praćenje određenih statistika vezanih za primedbe subjekata revizije i programe o otklanjanju tih primedbi; učestvuje u realizaciji jednostavnijih poslova oko revizije finansijskih izveštaja; realizuje dobijene instrukcije od šefa tima odnosno vrhovnog državnog revizora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa tima i vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u struci i koji su povezani sa nadležnostima Institucije, sertifikat državnog revizora ili sertifikat ovlašćenog revizora ili zvanje ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje) sa posebnim osvrtom na delokrug rada Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom, poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

OVAJ OGLAS VIJE NIJE AKTUELAN - MOLIMO NE KONKURIŠITE!


13. Radno mesto za analitičke poslove revizije,

zvanje mlađi savetnik,

Sektor za reviziju finansijskih izveštaja NBS u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, korisnika sredstava EU i predprisutnih fondova EU, subjekata koji koriste javne rezerve, donacije i pomoći međunarodnih organizacija i stranih vlada, političkih stranaka, nevladinih organizacija i drugih subjekata revizije
1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Učestvuje u radu revizorskog tima uz stalni nadzor ovlašćenog državnog revizora ili šefa tima; učestvuje u preliminarnim ispitivanjima kod subjekta revizije i ispitivanje sistema internih kontrola; realizuje fazu prikupljanja revizorskih dokaza, primenu analitičkih postupaka, sprovođenja računskih kontrola i raznih testiranja uz neposrednu kontrolu i nadzor šefa tima; vrši formiranje revizorskih nalaza za područja revizije koja su mu timski dodeljena, sa obaveznom verifikacijom šefa tima; vrši kopiranje revizorskih dokaza, normativne regulative i druge potrebne dokumentacije za stalni i tekući dosije; učestvuje u formiranju revizorskog dosijea; obavlja i druge poslove po posebnom nalogu šefa tima ili vrhovnog državnog revizora.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smera, završen pripravnički staž, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje) sa posebnim osvrtom na delokrug rada Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom, poznavanje mesta i uloge interne kontrole, interne revizije i eksterne revizije u javnom sektoru - usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


14. Radno mesto za administrativno - tehničke poslove,

zvanje referent,
Sektor za reviziju finansijskih izveštaja NBS u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, korisnika sredstava EU i predprisutnih fondova EU, subjekata koji koriste javne rezerve, donacije i pomoći međunarodnih organizacija i stranih vlada, političkih stranaka, nevladinih organizacija i drugih subjekata revizije
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Vrši administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti Sektora; vodi evidenciju o subjektima revizije iz nadležnosti Odeljenja; stara se o ažuriranju dokumentacije i akata o izvršenoj reviziji i klasifikaciji u zavisnosti od faza postupaka revizije; stara se o dostavi akata subjektu revizije; vodi evidenciju o izvršenim revizijama; prima stranke neposredno u prostorijama Sektora i daje potrebna obaveštenja; po nalogu vrhovnog državnog revizora obavlja kontakte sa strankama i zakazuje sastanke; priprema i vodi propisane evidencije u vezi sa obračunom plata i naknade troškova prevoza zaposlenih; prikuplja i obrađuje podatke i ažurira baze podataka zaposlenih u Odeljenju i obrađuje dokumentaciju u vezi povreda na radu i privremene sprečenosti za rad; prima i šalje faks poruke, otprema poštu i obavlja ostale administrativne poslove ; po nalogu vrhovnog državnog revizora obavlja i druge poslove .

Uslovi za rad na radnom mestu:

Završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


15. Načelnik Odelenja za opšte, kadrovske i pravne poslove,

zvanje viši savetnik,
Odeljenje za opšte, kadrovske i pravne poslove, Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:
Rukovodi, koordinira i organizuje rad u odeljenju opštih, kadrovskih i pravnih poslova u cilju podrške sektorima za reviziju; stara se o blagovremenom i ujednačenom obavljanju poslova neophodnih za funkcionisanje odeljenja; pruža stručna uputstva za rad Odeljenja; raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih; organizuje i nadgleda izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Odelenja i izrađuje nacrte i predloge opštih akata kojima se propisuje unutrašnje uređenje i organizacija rada Institucije; prati usklađenost opštih akata Institucije sa zakonskim propisima i blagovremeno predlaže izmenu istih; pomaže sekretaru institucije u pripremi materijala za sednice Saveta i sve druge sastanke; sa predsednikom Institucije i sekretarom utvrđuje kadrovsku i razvojnu politiku; sprovodi poslove vezane za radno pravni status u Instituciji; vodi kadrovsku evidenciju; nadgleda sprovođenje uredbe o kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i čuvanju dokumentacije; koordinira poslove obezbeđenja i opštih poslova; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Pravni fakultet, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, javnih nabavki i kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


16. Radno mesto za razvoj ljudskih resursa,

zvanje samostalni savetnik,
Odeljenje za opšte, kadrovske i pravne poslove,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

U saradnji sa načelnikom Odeljenja i sekretarom Institucije sprovodi politiku zapošljavanja; učestvuje u izradi opštih akata i izrađuje pojedinačna akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima; učestvuje u postupku odabira adekvatnih kadrova za slobodna radna mesta; u saradnji sa načelnikom Odeljenja definiše plan stručnog osposobljavanja zaposlenog u skladu sa potrebama Institucije i odobrenim budžetom; predlaže, razvija i realizuje sisteme i procedure rada iz oblasti ljudskih resursa i to: analitičku procenu radnih mesta, kadrovsko planiranje i analiza ispunjenja kadrovskog plana, selekciju i regrutovanje kadrova, vrši izradu plana kontinuiranog stručnog osposobljavanja zaposlenih; predlaže kriterijume za ocenu radnog doprinosa svakog zaposlenog; predlaže sistem nagrađivanja u skladu sa individualnim znanjem i usvojenim kriterijumima za ocenu doprinosa svakog zaposlenog; zalaže se za dosledno poštovanje etičkog kodeksa ponašanja zaposlenih u Instituciji; priprema i izrađuje odgovore na tužbe, žalbe i druge podneske u sporovima iz oblasti radnih odnosa, učestvuje u sprovođenju disciplinskog postupka i postupka utvrđivanja odgovornosti zaposlenih za materijalnu štetu; sprovodi proceduru raspisivanja konkursa za upražnjena radna mesta u Instituciji; obrađuje dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijava i odjava zaposlenih u Instituciji nadležnim fondovima i odgovarajućim službama predlaže mere za rešavanje spornih situacija u Instituciji; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i sekretara Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Pravni fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti radnih odnosa u državnim organima i kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


17. Radno mesto za administrativno tehičke poslove,

zvanje referent,
Odeljenje za opšte, kadrovske i pravne poslove,
Sektor podrške reviziji,
1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Obavlja administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti pratećih službi- sektora za podršku revizije. Ostvaruje prvi kontakt između stranke i zaposlenih Institucije odnosno odelenja i odseka; prima stranke neposredno u prostorijama Institucije i daje potrebna obaveštenja i zakazuje sastanke; prima poštu i zavodi je u odgovarajuće knjige i dostavlja zaposlenima; prima i šalje faks poruke, otprema poštu, kuca akte, dopise i obavlja ostale administrativne- tehničke poslove; obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika odelenja i sekretara Institucije. Obavlja administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti pratećih službi- sektora za podršku revizije; vodi evidencije o prisutnosti zaposlenih koju na kraju meseca dostavlja obračunskoj službi; dostavlja dokumentaciju odgovornima na potpis; obavlja druge poslove po nalogu sekretara Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.


18. Radno mesto za poslove pisarnice i arhive,

zvanje referent,
Odeljenje za opšte, kadrovske i pravne poslove,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Vrši prijem i otpremu celokupne pošte Institucije; vrši eksternu i internu dostavu svih materijala Institucije, evidentira u delovodnik i dostavlja u rad; vodi potrebne popise akata za poštu koja se zavodi u delovodnik; vodi i ostalu evidenciju u vezi rada pisarnice (arhivsku knjigu, registar predmeta i dr.) i odgovoran je za pravilan rad pisarnice; vodi arhivsku knjigu, ulaže i izdaje arhivsku građu i vodi potrebne evidencije po odobrenju rukovodioca Odeljenja; blagovremeno prepis arhivske knjige dostavlja istorijskom arhivu; vrši poslove kopiranja i koričenja; vrši umnožavanje i povezivanje potrebnog materijala za rad svih sektora, odelenja i odseka i kabineta i materijala za informisanje zaposlenih; vodi evidenciju o utrošku materijala kojim se duži; stara se o pravilnom održavanju sredstava kojima radi; obavlja i druge poslove na zahtev i po nalogu načelnika odelenja za opšte, kadrovske i pravne poslove; za svoj rad odgovara načelniku Odeljenja, sekretaru i predsedniku Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

 

19. Šef Odseka za finansijsko-računovodstvene poslove,
zvanje viši savetnik,
Odsek za finansijsko -računovodstvene poslove,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Organizuje i rukovodi Odsekom i daje radne zadatke neposrednim izvršiocima; pruža uputstvo i stručnu pomoć; prati propise u oblasti finansijsko materijalnog poslovanja i učestvuje u pripremanju i izradi nacrta i predloga akata iz delokruga rada Odseka; prati realizaciju finansijskih i materijalnih sredstava u cilju obezbeđenja zakonskog, namenskog i ekonomičnog trošenja sredstava; daje predlog za promenu aproprijacija i kvota; na osnovu planova aktivnosti Institucije, izrađuje nacrt finansijskog plana Institucije za budžetsku godinu; prati izvršenje rashoda po svim ekonomskim klasifikacijama i uspostavlja knjigovodstveno stanje analitičkih evidencija sa glavnom knjigom trezora; vodi poslovne knjige; usklađuje analitičke evidencije iz pomoćnih knjiga sa računima glavne knjige; vrši kontrolu-likvidaciju svih knjigovodstvenih isprava, sa stanovišta računske i materijalne ispravnosti; stara se da se sva knjiženja vrše u skladu sa važećim kontnim okvirom; obezbeđuje sve knjigovodstvene isprave i izveštaje na računaru, disketi i u papirnatoj formi; kontroliše blagajnu; vrši kontrolu isplata preko devizne blagajne, izrađuje analize, izveštaje i godišnji izveštaj -završni račun i ostale izveštaje vezane za završni račun; sastavlja izveštaj o primljenim domaćim i inostranim donacijama, izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve i o finansijsko-računovodstvenom poslovanju i izvršenju budžeta i dostavlja ih Ministarstvu finansija i drugim nadležnim organima u zakonski propisanim rokovima o budžetskom sistemu; potpisuje zahteve za plaćanje i odgovorno je lice za namensku i zakonsku upotrebu budžetskih sredstava; učestvuje u kreiranju sistema donatorskih projekata i pruža stručnu pomoć u realizaciji tih projekata; vodi evidenciju o prisutnosti na poslu i daje podatke za obračun zarada zaposlenih u Odseku, sastavlja izveštaj o radu Odseka a po potrebi i druge informacije; obavlja i druge poslove po nalogu predsednika i sekretara Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Ekonomski fakultet, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima, sertifikat ovlašćenog računovođe stečeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje finansijsko-materijalnog poslovanja budžetskih korisnika - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

 

20. Kontista-knjigovođa glavne knjige,
zvanje saradnik,
Odsek za finansijsko -računovodstvene poslove,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac


Opis poslova radnog mesta:

Vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava; obrađuje, priprema, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave u glavnu knjigu; stara se da se sva knjiženja vrše u skladu sa važećim kontnim okvirom; uredno i ažurno evidentira sve poslovne promene u poslovne knjige i pomoćne evidencije; priprema rešenja i zahteve za prenos sredstava; vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora; učestvuje i pomaže šefu odseka u izradi analiza, periodičnih izveštaja i godišnjeg izveštaja -završni račun i ostale izveštaje vezane za završni račun (bilans stanja, bilans prihoda i rashoda, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o kapitalnim rashodima i finansiranju, izveštaja o izvršenju budžeta; čuva poslovne knjige i evidencije; kontroliše i obavlja analizu unetih promena; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Viša školska sprema ekonomskog smera, položen stručni ispit za rad u državnim organima, sertifikat samostalnog računovođe stečen u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa iz delokruga Državne revizorske istitucije, poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije (planiranje, izvršavanje, evidentiranje i izveštavanje), poznavanje finansijsko-materijalnog poslovanja budžetskih korisnika i tehnike knjiženja knjigovodstvenih promena u skladu sa kontnim okvirom - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

 

21. Referent za blagajničke poslove,
zvanje referent,
Odsek za finansijsko -računovodstvene poslove,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:
Obrađuje i vodi knjigu blagajne i prateću dokumentaciju, redovno zaključuje blagajnu; po nalogu rukovodioca Odseka podiže gotovinu sa računa, vrši pripremu zahteva za plaćanje i dostavlja ih trezoru; vrši isplatu naknada i drugih primanja zaposlenih u DRI, vrši realizovanje plaćanja, vrši isplatu naknada po ugovorima o delu, o privremenim i povremenim poslovima za angažovana lica; vrši prijem i isplatu putnih naloga za službemna putovanja u zemlji i inostranstvu; vrši podizanje devizne efektive kod NBS i isplatu gotovinske akontacije za službeni put u inostranstvo za zaposlene ; vrši uplatu naknada na ime troškova nastalih na službenom putu u zemlji i inostranstvu i obračun i plaćanje propisanih poreza po istima; vrši isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenih, kao i uplata propisanih poreza po osnovu otpremnine; popunjava podatke o stažu osiguranja i isplaćenim platama na obrascu M4 i dostavlja ga nadležnom fondu, obavljanje i drugih poslova po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema ekonomskog smera, položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj istituciji, poznavanje propisa iz oblasti platnog prometa u delu blagajničkog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

 

22. Šef Odseka informacionih tehnologija,
zvanje viši savetnik,
Odsek informacionih tehnologija,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Rukovodi i koordinira radom Odseka; planira, delegira, usmerava, nadzire i organizuje razvoj i korišćenja IT-a kao podrške radu Sektora i Odeljenja za reviziju; prezentira usvojene planove i trendove u razvoju novih tehnologija zaposlenima; kreira i održava politike i standarde za nabavku, implementaciju i korišćenje IT-a i nadgleda njihovu primenu; kreira i nadgleda odobreni godišnji budžet za opremu i troškove za IT; koordinira i nadgleda projekte i aktivnosti koji se odnose na izbor, nabavku, razvoj i instalaciju IT-a i upravlja implementacijom; učestvuje u pripremi ugovora za nabavku ili lizing hardvera, softvera, održavanja i telekomunikacione servise; održava tj. inovira znanje o aktuelnim IT-a i cenama; procenjuje alternative, radi analize trošak-dobit i predlaže optimalna rešenja; nadgleda i održavanje sa eksternim informacionim sistemima; vrši analizu zahteva korisnika za promenama i kreira efektivna i realna rešenja da zadovolji zahteve korisnika; nadgleda razvoj i održavanje korisničke dokumentacije, uključujući uputstva za korisnike; kreira, implementira i održava program obuke korisnika IT-a; Učestvuje u kreiranju plana obuke za revizora i administratora sistema; nadgleda realizaciju plana obuke; koordinira poslovima planiranja, razvoja i sprovođenja revizije korisnika informacionog sistema (KIS-a) subjekta revizije i primenu kompjuterskih alata i tehnike; kreira i aktuelizuje vodič i odgovarajuće procedure za reviziju KIS-a i predlaže izmene; po potrebi, za ove poslove traži angažman eksternih eksperata za revizuju IS-a; kreira godišnji plan revizije KIS-a i primene kompijuterskih alata u reviziji na osnovu zahteva Odeljenja za reviziju; procenjuje potrebne resurse; po potrebi predlaže angažman eksternih specijalista za IT i učestvuje u pripremi ugovora za njihov angažman; prati izvršenje plana; nadgleda rad revizora informacionog sistema i obezbeđuje sprovođenje kontrole kvaliteta u skladu sa važećim standardima, vodičem i pravilnikom; sprovodi reviziju KIS-a za koje je zadužen godišnjim planom u skladu sa važećim standardima, vodičem i metodologijom; obavlja i druge poslove iz područja primene IT-a i revizije IS-a po nalogu sekretara Institucije i predsednika Institucije.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Elektrotehnički fakultet ili Elektronski fakultet, smer automatike i elektronike ili informatike, ili prirodno matematički fakultet smer informatike ili Ekonomski fakultet smer informatike; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci na poslovima razvoja, implementacije, revizije komunikacijskih informacionih sistema; poznavanje kompjuterskih alata i tehnika za reviziju; položen stručni ispit za rad u državnim organima, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:


stručna znanja iz oblasti poslovnih informacionih sistema - pismeno, test; projektovanje i implementacija informacionog sistema - pismeno, simulacija; znanje engleskog jezika - pismeno, test; veština komunikacije - usmeno.

 

23. Radno mesto administrator bezbednosti sistema,  nadzor upravljanje i zaštita mreže i sigurnost informacija,
zvanje samostalni savetnik,
Odsek informacionih tehnologija,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Vrši instaliranje, održavanje i nadzor funkcionisanja komponenti sistema zaštite informacionog sistema; vrši administriranje sistema zaštite informacionog sistema; planira, organizuje i koordinira aktivnosti implementacije, funkcionisanja i praćenja sistema zaštite informacionog sistema Institucije; vrši definisanje, implementaciju i praćanje funkcionisanja sistema za sigurnost informacija, razvija i implementira odgovarajuće politike, procedure i principe dobre prakse iz sigurnosti informacija kao i procedure iz strateške, taktičke i operativne perspektive; prati stručnu literaturu iz oblasti sigurnosti informacija, stara se za stručno usavršavanje i sprovođenje obuke zaposlenih u Instituciji, organizuje obuku zaposlenih iz oblasti sigurnosti informacija; izrađuje analize i predloge za opremanje i unapređenje funkcionisanja sistema zaštite informacionog sistema Institucije; prati standarde i trendove u oblasti zaštite informacija i predlaganje rešenja za funkcionalna poboljšanja i unapređenja sistema zaštite; vrši administriranje i implementiranje bezbednosnih funkcija i procedura; vrši upravljanje aktivnostima na dodatnom unapređenju poslova generisanja, opoziva i suspenzije kvalifikovanih elektronskih sertifikata; pregleda i održava arhiv bezbednosnih sistema sertifikacionog tela; pregleda i održava log fajlove bezbednosnih sistema sertifikacionog tela; planira, organizuje i koordinira poslove u okviru Odseka, raspoređuje radne zadatke izvršiocima i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem; planira, organizuje i koordinira aktivnosti implementacije, funkcionisanja i praćenja sistema zaštite informacionog sistema Uprave; vrši definisanje, implementaciju i praćanje funkcionisanja sistema za sigurnost informacija, razvija i implementira odgovarajuće politike, procedure i principe dobre prakse iz sigurnosti informacija kao i procedure iz strateške, taktičke i operativne perspektive; prati stručnu literaturu iz oblasti sigurnosti informacija, staranje za stručno usavršavanje i sprovođenje obuke zaposlenih u Instituciji, organizuje obuku menadžera iz oblasti sigurnosti informacija; izrađuje analize i predloge za opremanje i unapređenje funkcionisanja sistema zaštite informacionog sistema Institucije; analizira, sistematizuje i objedinjava zahteve za realizaciju projekata u vezi sa računarsko-komunikacionom mrežom Institucije, kao i izrada predloga rešenja; izrađuje modele i predloge radnih procedura; kontroliše i organizuje kompletiranje tehničke dokumentacije; prati trendove u oblasti informatike i predlaganje rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Instituciji; izrađuje specifikacije i vrši konfigurisanje potrebne računarske opreme; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Elektrotehnički fakultet ili Elektronski fakultet, smer automatike i elektronike ili informatike, ili Prirodno matematički fakultet smer informatike ili Ekonomski fakultet smer informatike; najmanje pet godine radnog iskustva u struci na poslovima razvoja, implementacije, revizije komunikacijskih informacionih sistema; poznavanje kompjuterskih alata i tehnika za reviziju; položen stručni ispit za rad u državnim organima, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

stručna znanja iz oblasti sistema zaštite mreža i sigurnosti informacija - pismeno, test; upravljanje bezbednošću i poznavanje tehnika zaštite - pismeno, simulacija; znanje engleskog jezika - pismeno, test; veština komunikacije - usmeno

 

24. Radno mesto operater,
zvanje referent,
Odsek informacionih tehnologija,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac
Odsek informacionih tehnologija,
Sektor podrške reviziji
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Prati neposredno izvršavanje svih predviđenih dnevnih i periodičnih obrada i formiranje izveštaja za krajnje korisnike; obavlja, poslove u skladu sa uputstvima predviđenim, za dnevno i periodično arhiviranje podataka; vrši kontrolu i vođenje evidencije o protoku podataka; neposredno nadzire ispravnost funkcionisanja ukupne računarske opreme u Instituciji i prijavljivanje uočenih kvarova; pregleda i održava arhiv bezbednosnih sistema sertifikacionog tela; pregleda i održava log fajlove bezbednosnih sistema sertifikacionog tela, proučava stručnu literaturu radi unapređenja znanja i veština potrebnih za kvalitetno obavljanje poslova u okviru radnog mesta;vrši trebovanje potrošnog materijala za sistem - salu; vrši instaliranje i održavanje informacionog sistema, sistemskog i aplikativnog softvera na radne stanice i redovno preuzima i instalira popravke softvera na server i radne stanice; radi i nadgleda dnevni backup servera, sedmičnu off-site rotaciju traka i nadgleda back up podataka sa radnih stanica na server; nadgleda i obezbeđuje ispravan rad anti virus softvera na serverima i radnim stancimama i uklanja viruse sa servera i radne stanice; dodaje i briše korisnike računarske mreže i aplikacira u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima; vodi evidenciju prava pristupa; instalira novi hardver i odgovarajući softver za njegovo korišćenje; vrši zamenu potrošenog materijala i vodi evidenciju potrošnje; održava dokumentaciju računarske opreme i mreže; nadgleda sistemske dnevnike na serveru, identifikuje probleme u radu, evidentira ih i rešava ili traži pomoć šefa odseka; učestvuje u obuci korisnika računara; pruža pomoć korisnicima kod problema koje ne mogu sami da reše; unosi dokumenta i druge sadržaje na web stranicu, internet i strukturu datoteka; po potrebi priprema dokumente za objavljivanje u odgovarajući format; vrši i ostale poslove iz oblasti rada IT-a po nalogu šefa Odseka IT-a.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Završena srednja elektrotehnička škola, računarski smer, dve godine iskustva na poslovima administracije računara u MS Windows server okruženju, poznavanje operativnog sistema MS Small Business server, MS Windows server i MS Windows i sposobnost identifikacije i rešavanja problema u radu ovih sistema, razumevanje rada mrežnih uređaja i podešavanje lozinki (ruter, firewall), poznavanje MS Office sistema (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access) i sposobnost identifikacije i rešavanja problema u radu ovih sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

stručna znanja iz oblasti tehničke podrške korisnika MS Windows operativnih sistema, podešavanje komunikacionih uređaja i poznavanje MS Office sistema - pismeno, test; sposobnost identifikacije uzroka i rešavanja problema u radu - pismeno, simulacija; veština komunikacije - usmeno.

 

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

Mesto rada
Beograd.

Uslovi za rad na svim radnim mestima:
Državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava na konkurs:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 7.11.2008.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • overena fotokopija radne knjižice;
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, odnosno na odgovarajućim poslovima
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o zvanju ovlašćenog revizora ili ovlašćenog računovođe stečenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija za radna mesta pod rednim brojevima 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 11 i 12.
 • original ili overena fotokopija dokaza o zvanju ovlašćenog računovođe stečenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija za radno mesto pod rednim brojem 19.
 • original ili overena fotokopija dokaza o zvanju samostalnog računovođe stečenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija za radno mesto pod rednim brojem 20.

 

OVAJ OGLAS VIJE NIJE AKTUELAN - MOLIMO NE KONKURIŠITE!

Napomene:

 • Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme;
 • Saglasno članu 64. Zakona o državnim službenicima, kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu podleže probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidat koji nema položen državni stručni ispit može se primiti na rad pod uslovom da položi državni stručni ispit do okončanja probnog rada.
 • Saglasno članu 62. stav 3. Zakona o državnoj revizorskoj instituciji kandidat koji konkuriše na radna mesta pod rednim brojevima 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 11 i 12. može se primiti na rad iako nema položen ispit za državnog revizora, odnosno ovlašćenog državnog revizora, ako pored opštih uslova za rad u državnim organima ispunjava i posebne uslove propisane ovim stavom, i pod uslovom da u roku od 18 meseci od dana donošenja ispitnog programa obrazovanja za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor, položi ispit za državnog revizora, odnosno stekne zvanje državnog revizora ili ovlašćenog državnog revizora.
 • Kandidati koji konkurišu na dva ili više radnih mesta podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
 • Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
 • Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene.

  Podelite na društvenim mrežama

  Direktan link do oglasa

  Prijavite problem sa oglasom

  Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

  Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

  Oglas za posao je sačuvan...

  Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?