Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Oglas za posao je sačuvan...

Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?

Konkurs je istekao.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Београд – Земун

Немањина 6

Расписује конкурс за за заснивање радног односа на одређено време

 Пословни секретар

организациона јединица Стручна служба – Служба за правне, кадровске и опште послове, са пуним радним временом
 Земун (Београд)
1 извршилац

Услови огласа:

 • Високо образовање:
  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
 • Правни факултет
 • познавање енглеског језика ниво Б1
 • познавање рада на рачунару
 • радно искуство 5 година

Остало:

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (кратка биографија са  адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је промењено презиме, уверење о држављанству (документа у оригиналу или овереној копији) се подносе лично или путем препоручене пошиљке, у затвореној коверти са назнаком „За оглас за заснивање радног односа – радно место: Пословни секретар, на адресу:

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Београд - Земун, ул. Немањина бр. 6

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:   доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у високообразвној установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених.

Д е к а н

Проф. др Душан Живковић

Рок за конкурисање 22.01.2020.

Napomena: Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.

Upoznaj poslodavca Poljoprivredni fakultet


 • SRBIJA, Beograd, Nemanjina 6
 • PIB: 100198802
 • Matični broj: 07029845
Detaljnije...

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.