Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove u Odseku za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki

Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak

Beograd

15.01.2022.

ugovor puno radno vreme

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

Референт за правне, кадровске и административне послове у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки, Службе за правне и економско финансијске послове, на одређено време са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова: 

задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
саставља решења, одлуке, потврде и изјаве из области радно правних односа,
саставља и издаје одговарајуће потврде и уверења запосленима,
пружа техничку подршку, прикупља и припрема документацију приликом израде уговора из радно правних односа, 
прикупља податке за израду одговарајућих аката, извештаја, анализа и других докумената,
формира и води матичну књигу и досијеа запослених и евиденције о запосленима из области рада и радних односа и у том смислу уноси податке у одговарајуће базе, које редовно ажурира (број радно ангажованих лица, лични подаци, врста и степен стручне спреме, обуке, важење уговора и други подаци битни за рад Института),
пријављује запослене на обавезно социјално осиуграње, пријављује сваку промену и одјаву са обавезног социјалног осигурања,
врши пријаве, одјаве и овере из пензијскоинвалидског и здравственог осигурања,
води евиденцију присуства запослених на раду у Институту на дневном нивоу и по потреби податке доставља непосредном и/или вишем руководиоцу, 
води евиденцију о одсуству са рада запослених у Институту за потребе обрачуна зарада, накнада и трошкова,
уредно води и одговоран је за тачност података унетих у план годишњих одмора,
пружа подршку у припреми и одржавању састанака у Институту,
дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове, 
води општи деловодник, попис аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта,
врши пријем поште и улазне документације и заводи је кроз архивску књигу по врсти и датуму пријема,
благовремено и уредно доставља документацију запосленима, руководиоцима организационих јединица, органима руковођења и управљања у Институту, односно лицима на која се иста односи,
врши пријем интерне документације, заводи је кроз архивску књигу по врсти документације и датуму пријема и обезбеђује њено благовремено и уредно достављање лицима на које се иста односи, 
заводи излазну документацију кроз архивску књигу и доставља је трећим правним и физичким лицима, лично или путем поште,
обавља распоређивање, отпремање поште и води књигу уручења поште, 
припрема и умножава материјал за рад, 
правовремено прослеђује информације непосредним руководиоцима,
одговоран је за уредно евидентирање регистратурског материјала (списи, електронски записи и други састављени записи и документа примљени и настали у раду Института), његово чување, класификцију и архивирање, одабир архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала и начин усвајања и примене Листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања,
припрема извештај о архивској грађи Архиву Србије,
води евиденцију опреме и осталих средстава за рад и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала,
обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
·         за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки.

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Референт за правне, кадровске и административне послове у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки, Службе за правне и економско финансијске послове, су: 

Средње образовање:
- средња школа,

- минимум 3 године радног искуства из делокруга рада одсека,

- познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

Радну биографију, 
Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,

Konkurs je istekao.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

  • Srbija, Beograd, Vojvode Stepe broj 458 11152
  • PIB: 101739057
  • Matični broj: 17078712
Više o poslodavcu

Podelite na društvenim mrežama

Direktan link do oglasa

Prijavite problem sa oglasom

Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

Oglas za posao je sačuvan...

Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?