AC Broker

AC Broker

O kompaniji

AC Broker je brokersko-dilersko društvo osnovano od strane slovenačke Autocommerce grupe, holding kompanije rangirane među dvadeset najvećih u Sloveniji. Na domaćem finansijskom tržištu poslujemo od avgusta 2002. godine kada smo stekli punopravno članstvo na Beogradskoj berzi. Od tada obavljamo poslove kupovine i prodaje hartija od vrednosti zastupljenih na srpskom finansijskom tržištu, s akcentom na akcije preduzeća i obveznice stare devizne štednje. Osim berzanskog posredovanja aktivni smo i u dilerskom načinu trgovanja.

Glavni cilj kome težimo je uzajamno zadovoljstvo klijenata, zaposlenih i akcionara AC Brokera te naše proizvode i usluge kreiramo prema željama i potrebama svakog pojedinačnog klijenta. AC Broker će nastojati da sledi svetske razvojne trendove, smanjujući vreme potrebno za primenu novina konstantno unapredujuci naše proizvode i usluge. Uvek ćemo nastojati da ponudimo bogat asortiman investicionih mogućnosti kako bismo smanjili jaz između kvaliteta usluga u razvijenim zemljama i kod nas.

Kontakt

Adresa

Knez Mihailova 11-15, Beograd

Kontakt
Matični broj

17402714

PIB

100285416