Advokatska kancelarija Gordane Božilović Petrović

O kompaniji

Prof. dr Gordana Božilović Petrović, rođena u Sarajevu, osnovnu školu i jedanaestu gimnaziju završila u Beogradu, kao i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila u Beogradu, radila kao pripravnik u Petom Opštinskom sudu u Beogradu, stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, u krivičnopravnoj materiji. Od 2008. godine advokat pri Advokatskoj komori Beograd. Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila i magistrirala sa magistarskom tezom „Krivično delo primanja i davanja mita“, na Pravnom fakultetu u Beogradu završila Specijalističke studije „Visoke Evropske studije“. Doktorsku disertaciju odbranila sa temom „Krivično delo teško ubistvo“.

Učestvovala na više stručnih i naučnih konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu, objavila u stručnoj i naučnoj literaturi veliki broj radova iz oblasti krivičnog prava, krivičnog procesnog prava, međunarodnog krivičnog prava i humanitarnog prava na srpskom i engleskom jeziku. Radila kao saradnik na tumačenju zakona iz napred nevedenih oblasti prava. U stručnoj literaturi pripremala sudsku praksu iz oblasti krivičnog i krivično procesnog prava.

Predavač u Centru za obuku za polaganje pravosudnog ispita, „Projuris“ iz krivičnog i krivično procesnog prava, predavač u Centru za stručno usavršavanje mladih sudija na teritoriji Republike Srbije, „Projuris“, za krivično i krivično procesno pravo, predavač pri Udruženju za prekršaje Republike Srbije, za edukaciju sudija za prekršaje na teritoriji Republike Srbije.

Autor monografije „Krivično delo primanja i davanja mita“ izdavač „Projuris“, Beograd, autor monografije "Teško ubistvo".

Profesor na Fakultetu za privredu i pravo Univerzitet ,,Union - Nikola Tesla" na predmetima Krivičnog prava, Krivično procesno pravo i Međunarodno krivično pravo.

Kontakt

Adresa

Savska 17, Beograd, Srbija

Matični broj

56125418

PIB

105779683

Broj zaposlenih

< 20