Alpen Pharma d.o.o.

Alpen Pharma d.o.o.

O kompaniji

Alpen Pharma širom sveta

Grupa preduzeća Alpen Pharma (Alpen Pharma Group) osnovana je 1997. godine i predstavlja uniju preduzeća čiji je glavni poslovni profil da promovišu, vrše distribuciju, proizvode i propagiraju medicinske proizvode.

Alpen Pharma in the world

Sfera uticaja Grupe proširuje se i na teritorije Azije, istočne i zapadne Evrope. Glavno sedište Grupe nalazi se u Bernu, glavnom gradu Švajcarske. Svako preduzeće u Grupi je lider na  farmaceutskom tržištu, koji svojim poslovnim partnerima obezbeđuje širok opseg usluga  promovisanje i distribuciju farmaceutskih proizvoda, uključujući i dobijanje dozvole za  lekova u promet.

Osim toga, jedna od najvažnijih aktivnosti Grupe jeste organizovanje i izvođenje kliničkih proba sa medicinskim proizvodima u saglasnosti sa standardima dobre kliničke prakse (DKP), što u velikoj meri proširuje listu usluga koje pruža Kompanija.


Alpen Pharma u Srbiji

Istorija kompanije Alpen Pharma u Srbiji počinje 2012. godine, otvaranjem predstavništva u Beogradu. S ciljem da bude što bliže pacijentima i da poveća dostupnost celokupnog asortimana proizvoda, predstavništvo Alpen Pharma otvorilo je svoje regionalne kancelarije u ekonomski značajnim područjima zemlje.

90% ogromnog broja zaposlenih u Kompaniji čine medicinski predstavnici, tj. tim stručnih radnika sa medicinskim obrazovanjem koji aktivno sarađuju sa pedijatrima, internistima, alergolozima, dermatolozima, ginekolozima, ORL specijalistima, gastroenterolozima, lekarima porodične medicine itd., kao i sa farmaceutima u celoj Srbiji.

Danas, predstavništvo Alpen Pharma u Beogradu uspešno rešava izazove sa kojima se suočava, neprestano se razvija i otvara nove mogućnosti. Portfolio proizvoda Kompanije dopunjuje se na godišnjoj osnovi i sadrži veliki broj lekova koji ispunjavaju potrebe mnogobrojnih pacijenata i lekara sa specijalizacijama iz raznih oblasti.

Predstavništvo Alpen Pharma u Srbiji uspešno sarađuje sa medicinskim i zdravstvenim institucijama, zdravstvenim radnicima, hemičarima i pacijentima; obezbeđuje aktivnu podršku naučnim i praktičnim konferencijama i seminarima na kojima se promoviše deljenje iskustva, kao i raznim programima obuke koji za cilj imaju unapređenje kvalifikacija lekara.

Potrebe naših pacijenata su oduvek bile prioritet za naše zaposlene i stoga predstavništvo Alpen Pharma vodi računa o kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda.

Kontakt

Adresa

Ulcinjska 13, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20755822

PIB

107208390