Amkor d.o.o.

Kontakt

Adresa

Ćirila i Metodija 174, Novi Sad, Srbija

Matični broj

20737409

PIB

107077683