ARGO Beograd

ARGO Beograd

O kompaniji

Centar za obradu odštetnih zahteva i procenu štete ARGO, osnovan je kako bi oštećenim licima pružio neophodnu stručnu podršku u poslovima naknade štete od nadležnih osiguravajućih društava.

Kontakt

Adresa

Zaplanjska 86b, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

65754789

PIB

111940300