Bačka Polja d.o.o.

Kontakt

Adresa

Vojvode Putnika 77, Sremska Kamenica, Srbija

Matični broj

21655872

PIB

112348633