Bamberger Polymers (Europe) B.V. Predstavništvo za Srbiju

Bamberger Polymers (Europe) B.V. Predstavništvo za Srbiju

O kompaniji

Predstavništvo je ogranak Bamberger Polymers (Europe) B.V. sa centralom u Holandiji, zaduženo za distribuciju i prodaju polietilena i polipropilena na teritoriji Srbije, Hrvatske, Bosne, Rumunije, Bugarske, Mađarske, sa ciljem da svoju delatnost proširi i učvrsti i na teritorijama Ukrajine, Češke, Slovačke, Grčke, itd.

Kontakt

Adresa

Dimitrija Tucovića 166, Beograd, Srbija

Matični broj

29031657

PIB

106949517