Beogradska berza

Beogradska berza

O kompaniji

Beogradske berza je akcionarsko društvo koje obavlja poslove organizatora tržišta, organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i upravlja, odnosno obavlja delatnost u vezi sa funkcionisanjem regulisanog tržišta i multilateralne trgovačke platforme (MTP). Nosioci aktivnosti na Berzi su članovi Berze (brokersko dilerska društva i ovlašćene banke) koje poslove trgovine hartijama od vrednosti obavljaju putem sistema za trgovanje - BelexFIX.

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Omladinskih brigada br. 1., Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

07469179

PIB

100830914

Broj zaposlenih

< 20