c3x Solutions

c3x Solutions

O kompaniji

C3x Solutions je vodeća softverska kuća u Srbiji na polju izrade aplikacija za finansijska tržišta. U toku svog osmogodišnjeg poslovanja, izgradili smo sistem za praćenje brokerskog poslovanja, potpuno integrisan sa Beogradskom Berzom, Centralnim Regirstrom Hartija od Vrednosti, poslovnim bankama, Bloomberg-om itd. Kroz naš sistem je na Berzu do sada ispostavljeno preko 5,5 miliona naloga za trgovanje, pri čemu se u našem sistemu vodi preko 2,5 miliona klijenata. Privatizacija javnih preduzeća (trgovanje besplatnim akcijama NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla) sprovedeno je kroz naš softver. Konačno, celokupna funkcionalnost zaokružena je modulom za elektronsko trgovanje.

Kontakt

Adresa

Knez Mihajlova 11-15, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20730609

PIB

107041988