Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON/CEES)

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON/CEES)

O kompaniji

CEON je agregator, web izdavač, evaluator i promoter naučnih časopisa i evaluator drugih naučnih entiteta (israživača i naučno-istraživačkih institucija).

U formalnom smislu, CEON je nevladina i neprofitna organizacija sa statusom pravnog lica. U organizacionom smislu, CEON je virtualni institut s relativno malim brojem stalno zaposlenih i brojnim spoljnim saradnicima. CEON je umrežen u međunarodne grupe, organizacije i udruženja koja se bave evaluacijom, scijentometrijom i naučnom publicistikom.

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Trnska 3/1, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17355830

PIB

100136238

Broj zaposlenih

< 20