Centar za omladinski rad

Centar za omladinski rad

O kompaniji

Vizija
Centar za omladinski rad smatra da su mladi ljudi društveno kompetentni za lični razvoj i imaju jednake mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravnom društvu, gde su njihov glas, prava i potrebe prepoznati, te je odgovoreno na njih na svim nivoima.

Misija
Misija Centra za omladinski rad je razvoj, sprovođenje i promovisanje omladinskog rada i politike za mlade sa ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu.
Ovo ostvarujemo kroz edukativne programe usmerene na lični i socijalni razvoj mladih, kao i kroz njihovo aktivno učešće u zajednici.
U cilju ostvarivanja naše misije sarađujemo sa civilnim organizacijama i institucijama na svim nivoima.

NVO Centar za omladinski rad/bivši Forum Syd Balkans Programmes realizuje svoje programe u Vojvodini od 2001. godine u gradovima: Subotica, Novi Sad, Kikinda, Bačka Palanka, Srbobran, Bečej, Novi Bečej i Bačka Topola. Organizacija radi sa mladim ljudima, civilnim organizacijama i vladama, koristeći pristup integrisanog razvoja u oblastima obrazovanja, omladinskog rada i omladinske politike. Svoje ciljeve ostvaruje kroz sledeće programe:

Obrazovanja omladinskih radnika (A i B nivo) se realizuje kroz univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici". To je program obrazovanja koji je akreditovan od strane švedskog fakulteta za edukaciju i komunikacuju, pri čemu svaki nivo nosi 30 ECTS. Program kursa koristi metodologije socijalnog/neformalnog i informalnog obrazovanja, dok pored teorije studenti stiču i praktično iskustvo i veštine neophodne za profesionalno vođenje omladinskog rada u raznim omladinskim infrastrukturama, te razvoju celokupne zajednice u kojoj deluju i rade. Do sada je kurs završilo 4 generacije A nivoa (u Subotici i Novom Sadu) i 3 generacije B nivoa u Vojvodini.

Omladinski rad je usmeren na praćenje i podršku ličnog i profesionalnog rasta pojedinaca, i grupa mladih, a kroz različite aktivnosti koje za njih i sa njima organizuju obučeni omladinski radnici. Ovakav rad se realizuje u okviru omladinskih klubova, ali i u drugim prostorima odabranim zbog specifičnosti programa (škole, mesne zajednice, centri za socijalni rad kao i javni prostori). Ovakav vid neformalno obrazovnih aktivnosti u osnovi ima za cilj pružanja mogućnosti mladima da kvalitetno provode svoje slobodno vreme, a sekundarni cilj je podsticanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u društvu i zajednici u kojoj žive.

Volonterski programi - u saradnji sa institucijama i organizacijama za mlade i od mladih razvijaju se volonterski programi koji se baziraju na principima omladinskog rada, a pokrivaju teme socijalnog obrazovanja, kulture, umetnost, sport i sl.
Organizacija prepoznaje i naglašava značaj volontera/ki u omladinskom radu te omogućava razvoj i unapređenje njihove prakse, znanja i veština.

Omladinski Fond je program za dodelu novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Zasniva se na volonterskom radu grupe mladih ljudi (odbor) i finansijskoj podršci neformalnim grupama koje imaju za cilj unapređivanje života mladih ljudi.

Partnerski programi društvenog prepoznavanja i priznavanja mladih i njihovih potreba

U saradnji sa lokalnim upravama i omladinskim organizacijama radi se na stvaranju omladinskih klubova i njihovom umrežavanju na nivou Vojvodine. Radi se aktivno na društvenom prepoznavanju i priznavanju neformalnog obrazovanja, kao i omladinskog rada u vidu profesije i značaja koje ima za razvoj i uključivanje mladih u život zajednice i države.

Takođe, razvijaju se lokalne strategije za poboljšanje položaja mladih.
Putem zagovaranja doprinosi se poboljšanju institucionalne podrške mladima čime se obezbeđuje poštovanje prava mladih i unapređenje njihovog društvenog položaja. U saradnji sa lokalnim samoupravama, omladinskim grupama i organizacijama, i pokrajinskim Sekretarijatom za sport i omladinu razvijaju se lokalni akcioni planovi.


Kontakt

Centar za omladinski rad

  • Maksima Gorkog 42, 21000 Novi Sad
  • Novi Sad
  • Nepoznata zemlja
  • PIB: 105006508
  • Matični broj: 08874468
021/451-427 i 024/670-170

Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.