CET (Computer Equipment and Trade)

CET (Computer Equipment and Trade)

O kompaniji

Firma CET (Computer Equipment and Trade) iz Beograda, osnovana 1990. godine, bavi se obrazovanjem u oblasti informacionih tehnologija, prodajom licencnog softvera i izdavaštvom stručne računarske literature. Danas je firma organizovana u tri odeljenja - CET Škola računara, CET Izdavaštvo i CET Softver.

Školski centar CET, sa petnaestogodišnjim iskustvom, ponosno ističe partnerski odnos sa liderima IT industrije kao što su Microsoft, Adobe, Autodesk i Corel. Predavači CET škole računara poseduju iskustvo i znanje potrebno za osmišljavanje, prilagođavanje i obavljanje obuke za velike poslovne sisteme, srednje i male firme i pojedince, kako profesionalce, tako i početnike. Programi svih naših kurseva su pažljivo urađeni sa ciljem prenosa znanja na kvalitetan i sistematičan način. U CET-u se mogu polagati ispiti za dobijanje međunarodno priznatih IT sertifikata, što je omogućeno partnerstvom sa globalnim test provajderima Prometric i Vue.

CET softver je najstariji i najpoznatiji posrednik u prodaji legalnog softvera u Srbiji. Mi smo zvanični Microsoft Gold Partner, Adobe Authorized Reseller i Symantec Silver Partner već duže od deceniju. Pored korporativnih ugovora za kompanije svih veličina, nudimo licence i retail pakete za poslovne i privatne korisnike, u zavisnosti od konkretnih potreba. Preko CET-a mogu se nabaviti i programi drugih proizvođača, praktično sve za čim postoji potreba na domaćem tržištu.

Kao važan sastavni deo obrazovanja i podrške u korišćenju legalnong softvera, CET se praktično od svog osnivanja bavi izdavanjem računarskih knjiga, tako da smo danas jedan od najvećih izdavača stručne literature kod nas. Do sada je prevedeno preko 200 naslova, od literature za početnike, do univerzitetskih udžbenika i specifičnih naslova za profesionalce. Autorizovani smo prevodioci poznatih izdavačkih kuća tipa Microsoft Press, Wrox, Addison-Wesley, SAMS, QUE, Sybex i drugih.

Popunjavajući dugogodišnju prazninu klasičnog obrazovanja u domenu računarstva, CET je 2003. godine osnovao prvi Računarski fakultet, a dve godine kasnije i prvu privatnu Računarsku gimnaziju u Srbiji. Ove dve institucije su, zahvaljujući kvalitetnom nastavnom kadru, savremenom programu i pristupu obrazovanju, kao i vrhunskoj opremi, za kratko vreme postale vodeće na polju informatike i računarskih nauka u Srbiji, što pokazuju i brojni uspesi učenika i studenata.

Naš je cilj da ostanemo lider u računarskom obrazovanju i povećamo svoj udeo na tržištu softvera u Srbiji. Šansu u ostvarenju svog cilja vidimo u privlačenju mladih - obrazovanih, vrednih i kreativnih ljudi koji predstavljaju budućnost i pokretačku snagu kompanije. Investiramo u razvoj kadrova, podržavamo neprekidno učenje i nagrađujemo uspeh. Gradimo poštovanje i veru u ljude. Radujemo se novim izazovima i težimo izvanrednim rezultatima.

Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Knez Mihailova 6/VI, 11 000, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

07464169

PIB

100063131