Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o.

Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o.

O nama

Life's A Road Trip. Come On, Let's Go.™ ABOUT COOPER TIRE & RUBBER COMPANY As a leading global competitor in the tire industry, Cooper Tire & Rubber Company, together with its affiliates, subsidiaries and joint ventures has manufacturing facilities on three continents, sales and distribution networks around the world and products that meet and exceed the demands of the world's most dynamic markets. The Cooper family of companies has millions of Cooper produced tires on vehicles around the world, making our products an important difference to the quality of people’s everyday lives    

Naši zaposleni

Sandra Stepanović
​Poslovođa pogona ekstrudiranja

Od samog dolaska kompanije CooperTires u januaru 2012.godine obavljam aktivnosti poslovođe u proizvodnji (prvobitno komponenti, a sada u pogonu ekstrudiranja).
Moja pozicija podrazumeva veliku odgovornost,  organizaciju poslova u pogonu ekstrudiranja, stalno praćenje kvaliteta rada, obučavanje zaposlenih, podsticanje timskog rada i motivaciju kolega. Moglo bi se reći da moj rad karakteriše izutetno dinamično i izazovno okruženje, kao i da sam na velikoj raskrsnici u kompaniji kako zbog toga što se moj pogon nalazi između pogona miksera i pogona konfekcije i finalizacije, pa je moj zadatak da ispratim kako kvalitet poluproizvoda koji stignu tako i onih koji izađu iz pogona ekstrudiranja, tako je moj zadatak i da postavljam neku vrstu posrednika između viših nivoa menadžmenta i zaposlenih u proizvodnji.
Cooper smatram veoma perspektivnom kompanijom, tek očekujem razvoj kompanije, veći proboj na domaće tržište i rast broja zaposlenih.

Suzana Živić
Health&Safety Specialist

Nakon diplomiranja i sticanja zvanja Diplomiranog inženjera zaštite na radu, ukazala mi se prilika da svoje radno iskustvo započnem baš u Cooper Tire & Rubber Company Serbia.  Preko programa stručne prakse, obavljala sam poslove praktikanta u Health, Safety and Environment sektoru. Moje svakodnevne aktivnosti u toku stručne prakse bili su ujedno i priprema za polaganje Stručnog ispita. Sa položenim stručnim ispitom i obavljenom praksom napredovala sam do pozicije Lica za bezbednost i zdravlje na radu. Kada oko sebe imate pozitivan, ambiciozan i profesionalan tim, to zaista veoma znači u pogledu usavršavanja i napredovanja. 
Cooper Tire je multinacionalna kompanija sa velikom tendencijom rasta i konstantnog razvoja koja pre svega pruža mogućnost daljeg usvršavanja profesionalne karijere,  a u takvom okruženju stvara se i prostor za napredovanje i usavršavanje.

Bojan Ilić
Lean Six Sigma Black Belt

​Nakon sticanja diplome Inženjera tehnologije polimera 2000. godine, svoju radnu karijeru sam zapoceo u TRAYAL korporaciji kao Inženjer razvoja proizvoda. U  Novembu 2012. godine zaposlio sam se u COOPER Tire & Rubber Company Srbija na radnoj poziciji Inženjera kvaliteta u okviru QSEA sektora.  Prvi utisak prilikom dolaska na razgovor za posao, kao i nakon početka rada na navedenoj poziciji bio je veoma pozitivan.
Izražavanje želje za daljim napredovanjem u svojoj karijeri pozitivno je prihvaćeno od strane Menadžmenta kompanije tako  da sam u aprilu 2014. godine priključen Cooper Tire Lean Six Sigma programu obuke za Green Belt a po završetku obuke i praktične primene stečenog znanja i rada na nekoliko projekata, nastavio sam sa obukom za Black Belt što predstavlja napredniji nivo Lean Six Sigma programa. Dobijanje zvaničnog  sertifikata o stečenom znanju  i priznanje od strane  Menadžmenta  bili su veliki podsticaj za dalje usavršavanje.
Trenutno radim na poziciji Industrijskog Inženjera. Promeni radne pozicije prethodila je detaljana obuka u inostranstvu iz  oblasti Vremenskih analiza i Produktivnosti u proizvodnji.
Profesionalizam, znanje, energija, kreativnost i želja za konstantnim unapređenjem - karakteristike su tima sa kojim trenutno sarađujem. Takođe, još jedna važna karakteristika naše kompanije je multinacionalno okruženje, pa  tako sarađujemo sa kolegama iz Engleske, USA, Kine i Meksika .
Preporučio bih Cooper Tire kompaniju kao multinacionalnu kompaniju koja pre svega pruža mogućnost daljeg usvršavanja profesionalne karijere. Stalno ulaganje u nove tehnologije takođe pruža mogućnost sticanja novog znanja.  Svaka nova ideja od strane zaposlenih u ovoj Kompaniji uvek je  dobrodošla. Timski rad, talentovani i motivisani ljudi i pozitivna radna atmosfera samo su neke od karakteristika koje ovu Kompaniju izdvajaju od drugih.

Beneficije

Zaposleni u našoj kompaniji imaju na raspolaganju

Društvene mreže

Facebook
Molimo vas da osvežite stranicu kako bi se upisani feed pojavio. https://www.facebook.com/coopertire
Cooper Tire CooperTire 21 Oct 2020, 20:30
Cooper® tires – perfect for dirt roads, paved roads and everything in between. ​ 📸 @yellowdentside​ #CooperTire… https://t.co/lAqhWM2xd0
Cooper Tire CooperTire 20 Oct 2020, 20:05
The correct answer is 1914. With more than a century in the tire industry, we know that tires matter, and we're com… https://t.co/EQVhcmY0Az
Cooper Tire CooperTire 19 Oct 2020, 19:58
Tire Trivia: Cooper Tires has been an Ohio-based company since which year?
Cooper Tire CooperTire 18 Oct 2020, 20:30
A closer look at the Discoverer® Snow Claw™: ​ 1. Claws through snow with extra traction​ 2. Takes a firm grip on… https://t.co/eejd1J1Xb2
Cooper Tire CooperTire 16 Oct 2020, 20:30
The easiest way to be the boss…35” Discoverer STT PRO™ tires. ​ #NationalBossDay​ 📸 @nwhoneybadger​ #CooperTire… https://t.co/OdAPN2erUp

Kontakt

Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o.

Savska 33 , Kruševac, SRBIJA

karijera@coopertire.com

http://coopertire.com/, http://www.coopertire.co.uk/

Facebook
Twitter