Data Solutions

Data Solutions

O kompaniji

Osnovnu delatnost Data Solutions čini spašavanje podataka sa neispravnih ili oštećenih medija. Vršimo implementaciju računara i računarskih mreža u radna okruženja malih i srednjih preduzeća Srbije i Crne Gore. Firma je osnovana kao rezultat višegodišnjeg razvoja rešenja koja se odnose za proces spašavanja podataka od strane članova projekta CRS i grupe menadžera. Višegodišnje istraživanje i razvoj našeg rešenja omogućili su nam da prvi na domaćem tržištu, omogućimo klijentima da po neuporedivo nižim cenama u odnosu na inostranu konkurenciju dobiju kvalitetnu i brzu uslugu spašavanja podataka sa neispravnih medija.

Data Solutions posluje i pruža usluge kako na nivou Republike Srbije tako i u zemljama u okruženju.

Do sada smo uspešno sarađivali sa većim brojem vladinih institucija, nevladinih organizacija i sa velikim brojem firmi od kojih izdvajamo: Narodna Banka Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, MUP Srbije, Vojno Medicinska Akademija, Klinički centar, Telekom Srbija, Institut Vinča, II Opštinski sud u Beogradu, International Relief and Development, Inc. (USAID), Coca Cola HBC, EPS "Rudnik" - Kovin, Hemofarm A.D. - Vršac, Fudbalski Savez Srbije i Crne Gore, Zepter Osiguranje, Mercedes Benz SCG, Vojska SCG, Radio Televizija Srbije, CHF International - Niš, Luka Bar - Bar, Republički Geodetski Zavod, Neochimiki A.D., Global Galax d.o.o., Rudarsko-geološki fakultet, Privredna Banka, Komercijalna banka A.D., Veropoulos d.o.o., Saobraćajni Fakultet - Beograd, Mašinski Fakultet - Kragujevac, Arhitektonski Fakultet Transparency Serbia, Strategic Marketing, Dubai Internacional, SAGA, Nordvik, ComTrade, Nicolas, Tefil Galax A.D., Galeb Group, INFOMAP, Polimark, AC Nielsen i drugi.

Specifičnost problematike kojom se bavimo i vrste usluga koje pružamo klijentima imaju veliki uticaj na izbor, selekciju i prijem kandidata. Prioritet u izboru imaju kandidati čije karakteristike odgovaraju osnovnim principima poslovanja naše firme, a među kojima se ističu: diskrecija, poverljivost, empatija i pouzdanost. Članovi našeg tima treba da se odlikuju kreativnošću, inventivnošću, ambicioznošću, da poseduju pozitivan duh i jaku želju za daljim usavršavanjem u ličnom i poslovnom smislu. Proces selekcije i prijema kadrova obuhvata: intervjue, psihološka testiranja, proveru sposobnosti, umeća i veština kandidata. Nakon prijema kandidata radi se na daljoj edukaciji, sticanju i proširivanju znanja u oblasti kojom se naša firma bavi.

Naša služba ljudskih resursa je stalno otvorena za vaše molbe odnosno za vaše prijave.

 


Kontakt

Adresa

Takovska 45, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20148853

PIB

104346148