DPS KLAS GROUP d.o.o.

DPS KLAS GROUP d.o.o.

O kompaniji

Preduzeće DPS KLAS GROUP D.O.O. sa sedištem u Šapcu, osnovano je 16.02.2004. godine. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja mlinarskih proizvoda i skladištenje žitarica. Pored ovih delatnosti, DPS KLAS GROUP bavi se i prometom semenske robe i mineralnih đubriva. Skladišno trgovinski centri se nalaze u Sremu i Mačvi. 

Proizvodnja brašna je locirana u mlinovima u Šapcu i Bogatiću.

Od 2007. godine DPS KLAS GROUP ima status ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve. Preko Republičke direkcije za robne rezerve vrši se ugovaranje proizvodnje sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Stalnim usavršavanjem tehnoloških procesa, održavanjem visokog kvaliteta proizvoda, angažovanjem stručnog i kreativnog osoblja, ispunjavanjem ugovorenih obaveza i ulivanjem sigurnosti poslovnim partnerima DPS KLAS GROUP ostvaruje sigurnu poziciju na domaćem tržištu i prodor na strana tržišta: Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

U cilju uspostavljanja pouzdane poslovne aktivnosti prema međunarodnim standardima i stalnog poverenja u sopstvene proizvode i rad, preduzeće je implementiralo standarde ISO 9001 i ISO 22001

Vrhunski i ujednačen kvalitet proizvoda, zadovoljstvo i trajno poverenje kupaca su osnovna načela na kojima se bazira poslovanje preduzeća DPS KLAS GROUP.

Kontakt

Adresa

Savska 8, Šabac, Srbija

Kontakt
Matični broj

17546414

PIB

103233482