Društvo za reviziju BDO d.o.o. Podgorica

Društvo za reviziju BDO d.o.o. Podgorica

Kontakt

Adresa

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, objekat 4, sprat II, Crna Gora

Matični broj

50600769