Ekozaštita d.o.o.

Ekozaštita d.o.o.

O kompaniji

Preduzeće Ekozaštita je osnovano 1991. godine sa ciljem da bude usko specijalizovani pružalac usluga u oblasti preventivno sanitarne zaštite. Za proteklih 30 godina, uspeli smo da, zahvaljujući upornosti i poštovanju principa dobre poslovne etike, izgradimo ugled firme od poverenja.

U preduzeći smo tokom niza godina ostvarivali stabilan rast i sistematski radili na unapređivanju poslovanja. Ulaganje u ljudstvo i opremu za rad je uvek bilo prioritet našeg poslovanja.

Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, običenih za vršenje poslova DDD.

 

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Gandijeva 55a, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

07766262

PIB

101554010

Broj zaposlenih

< 20