Ekumenska humanitarna organizacija

Ekumenska humanitarna organizacija

O kompaniji

Ekumenska humanitarna organizacija je razvojna organizacija koja kroz  praktično delovanje tj. pisanje i realizovanje projekata, vođena  hrišćanskim etičkim vrednostima, doprinosi izgradnji pravednog društva u  kome se poštuju različitosti.

Ljudska prava, jednakost i ljudsko dostojanstvo, mir i pomirenje,  međuverska saradnja, solidarnost, socijalna pravda i inkluzija, održivi  razvoj, odgovornost, efikasnost i transparentnost te participativan  način rada osnovne su vrednosti EHO-a i njima se organizacija rukovodi u  svom radu.

Ciljne grupe EHO-a su sve ranjive i marginalizovane grupe čija su  ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. U svom radu organizacija  direktno sarađuje sa decom i mladima, osobama sa invaliditetom, starim  osobama, migrantima/-kinjama, Romima i Romkinjama, osobama sa  zdravstvenim problemima, nezaposlenim osobama, devojčicama i ženama,  mladim crkvenim liderima/-kama i organizacijama civilnog društva. EHO  radi i sa lokalnim zajednicama, pokrajinskim i republičkim organima  uprave i institucijama sistema; sa svima onima koji su nadležni za  sprovođenje politika koje za cilj imaju unapređenje položaja ranjivih i  marginalizovanih grupa.

Svoje aktivnosti EHO sprovodi kroz pet programskih oblasti: (1)  humanitarni rad, (2) međuverska i međuetnička saradnja, (3) dijakonija,  (4) socijalna zaštita i (5) civilno društvo.

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Ćirila i Metodija 21., Novi Sad, Srbija

Kontakt
Matični broj

08673411

PIB

101646533

Broj zaposlenih

20 - 50