Elektro Januško

Kontakt

Adresa

Paje Marganovića 9, Subotica, Srbija

Matični broj

63310336

PIB

108233425