Elektrokorona d.o.o.

Kontakt

Adresa

Trifkoviév trg 4, Novi Sad, Srbija

Matični broj

20773693

PIB

107281811